PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Urząd Miejski informuje, że od 12 marca 2018r. rozpocznie się nabór dzieci do przedszkoli miejskich, na rok szkolny 2018/2019. Rekrutacja będzie przeprowadzona dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec w wieku 3, 4, 5 i 6 lat (dzieci 6-letnie obowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego) czyli urodzone w latach 2012-2015.  
DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Urząd Miejski w Lublińcu informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych w Lublińcu.
Rekrutacja do klas I Szkół Podstawowych
Lubliniec bierze udział w konkursie w ramach edukacyjnej kampanii społecznej Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza „Pomóżmy Polsce odetchnąć od smogu!” Nagrodą jest wybudowanie na terenie
Pomóżmy Polsce odetchnąć od smogu i wygrajmy dla Lublińca Naukową stację zabaw
Miasto Lubliniec skorzystało z rządowego programu "Od papierowej do cyfrowej Polski" , w ramach którego otrzymało darmowy terminal płatniczy. Od 17 lipca ( poniedziałek) można
Od papierowej do cyfrowej Polski

Aktualności

Często widzimy lub słyszymy w środkach masowego przekazu informację „Jak wynika z najnowszego raportu GUS …. ” lub „Główny Urząd Statystyczny podał …”. Poszukujemy informacji o swoim kraju, województwie, regionie czy miejscowości. Pewnie nie raz zastanawiamy się, skąd GUS czerpie te informacje?


Polska statystyka publiczna prowadzi badania, w których gromadzi, opracowuje i udostępnia informacje na temat: mieszkańców, środowiska, warunków życia, edukacji, kultury, rynku pracy, finansów, gospodarki i wielu innych dziedzin życia. Dane zbierane są od różnych podmiotów i różnymi metodami. I tak np. firmy w sprawozdaniach statystycznych podają informacje dotyczące prowadzonej działalności, do wylosowanych mieszkań mogą zapukać ankieterzy przeprowadzający badania
w terenie. Wykorzystywane są również źródła administracyjne (np. urzędy pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ministerstwa).
Dane statystyczne najszybciej można znaleźć na Portalu Informacyjnym www.stat.gov.pl, gdzie zamieszczane są publikacje, komunikaty i wskaźniki. Poza tym można korzystać z baz i banków danych. Bardzo popularnym i bogatym zbiorem danych jest Bank Danych Lokalnych (BDL).
Wśród badań prowadzonych przez statystykę publiczną szczególną rolę w monitorowaniu zjawisk
o tematyce społecznej i rolniczej spełniają reprezentacyjne badania ankietowe. Na terenie każdego województwa realizują je ankieterzy statystyczni – na naszym terenie są to pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach, którzy odwiedzają m. in. wylosowane mieszkania i gospodarstwa rolne lub kontaktują się z respondentami telefonicznie. W niektórych badaniach istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet przez Internet.
Gospodarstwo wylosowane do badania otrzymuje list Prezesa GUS z informacją jakie to badanie i czego będzie dotyczyło. W przypadku gdy mieszkanie ma odwiedzić ankieter, zawsze są podane: imię
i nazwisko ankietera, numer telefonu, numer legitymacji. Każdy ankieter posiada legitymację ze zdjęciem oraz upoważnienie (ważne tylko z dowodem osobistym). Dokumenty te potwierdzają jego tożsamość, jako pracownika Urzędu. Dane ankietera można sprawdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego, a następnie uzgodnić termin wizyty pracownika statystyki.
We wszystkich badaniach prowadzonych przez GUS bezwzględnie przestrzegana jest zasada tajemnicy statystycznej, co oznacza poufność danych zebranych od respondentów. Nikt, poza pracownikami Urzędu, nie ma wglądu do informacji zebranych w ankietach. Przedstawiane są one wyłącznie w postaci zbiorczych analiz i zestawień.
Powodzenie wszystkich badań, ich kompletność, a tym samym jakość wyników, zależy w znacznej mierze od przychylności respondentów dla ich realizacji, dlatego ….

jeśli zapuka do nas ankieter, miejmy wpływ na wyniki badań statystycznych

Urząd Statystyczny w Katowicach

Wydarzenia

Marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Na skróty

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

bulwar

niepelnosprawni1

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.