PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu V Lublinieckiej Gali Być Kobietą oraz nominowania swoich kandydatek do Nagrody Specjalnej Kapelusza Edyty 2019, którą uhonorowana zostanie
„Kapelusz Edyty” - kto zasługuje na to wyróżnienie?
UWAGA!!1 marca 2019 r. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru
NOWE WZORY - MAŁE GRANTY 2019!
Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2019r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Gminy Lubliniec zabudowanych na cele mieszkaniowe
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO). Poniżej jak również w załączniku znajduje się "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
RODO W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBLIŃCU

Aktualności

W bieżącym roku Urząd Miejski w Lublińcu rozpoczyna aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek jej prowadzenia podyktowany jest zapisem ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2017 r., poz.1289 z późn. zm.) – art. 3 ust 3 pkt 1 i 2 – w myśl którego:

„Gminy prowadzą ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej”.

Zgodnie z ww. ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwałą Nr 186/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec, właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;

gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (szczelnych);

opróżniania zbiornika bezodpływowego z częstotliwością wynikająca z pojemności zbiornika
i ilości zużywanej wody w gospodarstwie domowym, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

W celu dokonania przedmiotowej aktualizacji ewidencji przedstawiciele Urzędu Miejskiego
w Lublińcu i Straży Miejskiej będą dokonywać na terenie Gminy Lubliniec wizji w terenie na poszczególnych nieruchomościach.

Poniżej przedstawiamy aktualny wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza Lublińca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Lubliniec.

 

Nazwa firmy / imię i nazwisko przedsiębiorcy siedziba i adres przedsiębiorcy
FCC Lubliniec Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec tel. 34 353 13 05
TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29 03-044 Warszawa Oddział Opole tel. 77 458 18 21
Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek ul. Wł. Łokietka 4, 41-933 Bytom tel. 32 286 50 70
REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice tel. 32 231-08-58
WC Serwis ŚLĄSK sp. z o.o. ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze, tel. 32 271-33-89
Zbigniew Lizoń – SZAMPRES Lisowice ul. Słoneczna 2A, 42 – 700 Lubliniec tel. 661 922 434
Grupa Elhand Sp. z o.o. ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry tel. 517 236 467

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
16.75
μg/m3        
2019.03.18 15:00

źródło: WIOŚ Katowice

Wydarzenia

Marzec 2019
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Najbliższe

15 Mar 2019
12:00AM
SETKA KOMANDOSA
26 Mar 2019
12:00AM
TURNIEJ ORTOGRAFICZNY MIAST LUBLINIEC - OLESNO

Na skróty

europarlament

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.