PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Skład osobowy Lublinieckiej Rady Gospodarczej:

  • Sławomir Standerski - Prezes RPM S.A. - Przewodniczący Lublinieckiej Rady Gospodarczej;
  • Teresa Haberla
  • Dariusz Krawczyk - przedsiebiorca;
  • Henryk Budzyński - przedstawiciel Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości;
  • Fryderyk Zębik - Prezes EthosEnergy Poland S.A.;
  • Michał Łubowski - przedsiębiorca;
  • Bogumił Kochel - przedsiębiorca;
  • Andrzej Herbowski - przedsiębiorca;
  • Marek Knabel - Prezes FCC Lubliniec Sp. z o. o.
  • Mikołaj Naczyński - Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu

 

Regulamin Lublinieckiej Rady Gospodarczej

  1. Rada jest organem opiniodawczym Burmistrza Miasta Lublińca.
  2. Rada ma służyć zintegrowaniu środowiska podmiotów gospodarczych poprzez stworzenie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń.
  3. Celem Rady jest: 
    • Opiniowanie działań władz miejskich w obszarze gospodarki
    • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej
    • Promocja i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
    • Zapewnienie możliwości kształcenia i szkolenia przedsiębiorcom
    • Organizowanie konkursów, plebiscytów i tym podobnych inicjatyw dla promowania przedsiębiorców i przedsiębiorczości
    • Organizowanie konkursów, plebiscytów i innych inicjatyw propagujących przedsiębiorczość wśród młodzieży
    • Wyróżnianie firm, osób, instytucji, urzędów propagujących ideę samorządu gospodarczego
    • Współpraca w celu poprawy stanu gospodarki w regionie oraz sytuacji na rynku pracy
    • Tworzenie funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych
  4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków lub - podczas jego nieobecności - osoba przez niego wyznaczona.
  5. Rada wypracowuje stanowiska na wniosek Burmistrza Miasta Lublińca lub z własnej inicjatywy w drodze głosowania jawnego.
  6. Okresowe spotkania zwoływane są przez Przewodniczącego Rady w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Lublińca. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
  7. Rada może tworzyć zespoły robocze, w skład których mogą wchodzić osoby nie będące członkami Rady, zajmujące się działalnością w obszarze gospodarczym.
  8. W posiedzeniach Rady mogą też uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Burmistrza Miasta Lublińca, jeżeli wymaga tego ranga spraw będących przedmiotem obrad.
  9. Porządek obrad i tematykę spotkań ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Lublińca. 
  10. Obsługą organizacyjno-techniczną Rady zajmuje się Wydział Spraw Społecznych, Zespół ds. Informacji Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, który ewidencjonuje i przechowuje dokumentację dotyczącą prac Rady.
  11. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół zawierający porządek, tematykę, przebieg posiedzenia oraz podjęte ustalenia.
  12. Przewodniczący Rady przedkłada Burmistrzowi Miasta Lublińca ustalenia podjęte na spotkaniu w terminie do 14 dni od daty posiedzenia.

 

Ważne dokumenty:

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
57.58
μg/m3        
2019.02.19 13:00

źródło: WIOŚ Katowice

Wydarzenia

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Najbliższe

11 Lut 2019
08:00AM - 05:00PM
FERIE Z MDK
22 Lut 2019
12:00AM
HARCERSKA KROPLA BRATERSTWA - AKCJA KRWIODAWSTWA

Na skróty

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.