PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

 

Aby zadać pytanie skorzystaj z formularza

 

Przeszukaj*) wcześniej zadane pytania i odpowiedzi:

*) Można wyszukiwać po frazie zawartej w pytaniu, odpowiedzi lub nazwie autora. Minimalna liczba wyszukiwanych znaków to 5.

 

 

1. Strzelnica
Panie burmistrzu mam dwa pytania 1 kiedy bedzie remontowana ul brzozowa ? 2 kiedy ktos sie wezmie za strzelnice w kochcicach zeby dalo sie wyjsc na podworko przy ul brzozowej .
Mieszkaniec,
data pytania: 2018-03-18

Szanowny Panie,

Obecnie przygotowana dokumentacja techniczna została zwrócona wykonawcy, ponieważ nie zawiera stosownych uzgodnień. Ulica Brzozowa ujęta jest w Planie Rozwoju Sieci Drogowej miasta Lublińca na lata 2018-2023, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lublińca nr 15/2018 z dnia 23.01.2018 r. (str.60, nr 10).

Jeżeli chodzi o Strzelnicę, to zwrócę się w tej sprawie do wójta Gminy Kochanowice, ponieważ obiekt znajduje się poza granicami miasta.


2. psie odchody
Szanowny Panie Burmistrzu Rozumiem, że nie mamy co liczyć na tabliczki ???
Mieszkaniec przy ul. Wilniewczyca,
data pytania: 2018-03-14

Szanowny Panie ,

za bardzo nie rozumiem Pana propozycję zakazu zawartą w pytaniu z dnia 8.03.2018r. Czego miałby dotyczyć zakaz : „załatwiania się psów” czy wyprowadzania zwierząt domowych ? Takie zakazy mogłyby stanowić przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mamy uchwalony na podstawie powyższej ustawy szczegółowy regulamin jasno określający m.in. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Do ochrony porządku i czystości w gminach mają zastosowanie przepisy Kodeksu wykroczeń. Natomiast stawianie na terenie miasta dodatkowych tabliczek informujących o konieczności przestrzegania postanowień powyższego regulaminu i kar z tym związanych uważam za zbędne. Postaram się wspólnie z OTOZ Animals Inspektorat w Lublińcu przeprowadzić kolejną kampanię informacyjną w tym zakresie. Link do obowiązującego na terenie Lublińca regulaminu http://www.lubliniec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12070&idmp=214&r=r


3. Kryteria rekrutacji do przedszkoli miejskich
Szanowny Panie Burmistrzu, wypełniając formularz zgłoszenia kandydata do przedszkola zauważyliśmy, że wśród wielu ważnych kryteriów, które dają pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do wybranego przedszkola nie ma najważniejszego - mianowicie odległości od miejsca zamieszkania. Czy nie jest to wbrew logice, że pierwszeństwo dają kryteria "socjalne", a nie to, aby dziecko miało blisko do domu? Nie wszyscy dysponują samochodami, aby dowozić dzieci na drugi koniec miasta. Czy takie kryterium mogłoby zostać wprowadzone, oczywiście z adekwatną do wagi ilością punktów?
Bartosz,
data pytania: 2018-03-13

Szanowny Panie Bartoszu,
Ustawa Prawo oświatowe, która określa zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych, z góry narzuca zastosowanie określonych kryteriów na pierwszym etapie postępowania. Wartość przyznanych punktów za każde kryterium jest jednakowa.

Natomiast na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Na podstawie w/w przepisu Rada Miejska uchwaliła na potrzeby rekrutacji kryteria dla Gminy Lubliniec, przyznając odpowiednią liczbę punktów poszczególnym kryteriom.

Gmina powinna zredagować przepisy prawa w taki sposób, by dla każdego mieszkańca był zrozumiałe, precyzyjne i czytelne. Kryterium, które Pan proponuje cytuję „aby dziecko miało blisko do domu” nie spełnia wymogu jasności i przejrzystości. Posłużenie się zwrotem „blisko” mogłoby prowadzić do uznaniowości. W bliżej niesprecyzowanym pojęciu mieścić się może bowiem szereg różnorodnych stanów faktycznych. Należy podkreślić, iż kryteria postępowania rekrutacyjnego muszą być tak określone, aby rodzic wnioskujący o przyjęcie dziecka do przedszkola, wiedział, jakie konkretnie kryteria będą brane pod uwagę, zaś podmiot podejmujący w tej sprawie decyzję wiedział, w jakich przypadkach ustalone kryterium jest spełnione.

Niemniej jednak w przyszłym roku podczas ustalania zasad naboru dzieci do przedszkolu przekażę Pana sugestię do wydziału merytorycznego urzędu oraz dyrektorom przedszkoli miejskich.


 


4. Kosze na śmieci
Jestem szczęśliwą posiadaczką psa. Zbieranie nieczystości jest dla mnie oczywiste i związane z ogólno pojęta opieką nad zwierzakiem. Niestety jest to na niektórych ulicach niesłychanie trudne zważając na zastraszająco małą ilość koszy na śmieci. Czasem jestem zmuszona wędrować z kupą w woreczku w poszukiwaniu śmietnika. Jedną z takich ulic jest ul Lisowicka, bądź 3 Maja. Takich ulic na pewno jest więcej. Czy jest szansa na zmienienie tego stanu rzeczy?
Marta,
data pytania: 2018-03-12

Szanowna Pani,

W bieżącym roku uzupełnimy braki w tym zakresie.


5. Gołębie.
Witam! proszę zapytać radnych przeciwnych dokarmianiu gołebi na lublinieckim rynku czy kiedyś w swoim życiu wyjechali poza Lubliniec ?ja jeżdżę bardzo dużo po Europie i mogę ich zapewnić ,że rynki wielu znakomitych miast są pełne gołębi , ludzie je karmią ,obserwują ...........Lepiej ,żeby radni zajeli się poważnymi sprawami i pamietali ,że pobierają diety z podatków które płacą mieszkańcy!!!
Angelika,
data pytania: 2018-03-09

Szanowna Pani,

Przekażę Pani uwagi radnym.


6. Pytanie Zamknięcia Szpitala Pediatrycznego
Witam Panie Burmistrzu piszę odnośnie zamknięcia szpitala pediatrycznego w Lublińcu czy to jest możliwe żeby pozbawić takiego oddziału dziecięcego zamknięcia ,czy nie ma Pan na takie decyzjie wpływu ino niech rodzice jeżdżą ze swoimi dziećmi do oddalonych szpitalach do Katowic czy Częstochowy mając na miejscu szpital dziecięcy.Prosilbym o uzasadnieniem dlaczego jest taka decyzja o zamknięciu szpitala z dniem 1.04.2018.
Czabanek08,
data pytania: 2018-03-08

Szanowny Panie,

Z informacji, które uzyskałem od Starosty Lublinieckiego, nie ma żadnego zagrożenia zamknięcia oddziału dziecięcego.


7. psie odchody
Szanowny Panie Burmistrzu Czy Urząd Miasta mógłby postawić tabliczki na trawnikach koło bloków na Wilniewczyca 2 o zakazie załatwiania się psów, ponieważ właściciele nie sprzątają po swoich pupilach. Wszędzie kwitną kupy. Pozdrawiam
Mieszkaniec przy ul. Wilniewczyca,
data pytania: 2018-03-08

Szanowny Panie,

Zgodnie z § 12.4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec "Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych", w związku z powyższym każdy kto jest właścicielem (opiekunem) psa ma obowiązek sprzątać jego odchody. Niestety wiele osób nie respektuje tego przepisu, a problem ten szczególnie po okresie zimowym dotyczy obszaru całego miasta. Straż Miejska reaguje na zauważone wykroczenia, niestety nie zawsze może być tam gdzie takie rzeczy mają miejsce. Wobec powyższego jeżeli jest Pani świadkiem łamania prawa należy zadzwonić do Straży Miejskiej, czy też na Policję. Taka postawa społeczna na pewno w znacznym stopniu poprawi wizerunek nie tylko terenów należących do zasobów miasta, ale także terenów osiedli mieszkaniowych.


8. Wodociąg na ul. Uchodźców
Czy prawdą jest, że rury wodociągowe na ul. Uchodźców są azbestowe? Jeżeli tak to co z bezpieczeństwem dzieci z przedszkola nr 8 pijących taką wode?
Rodzic,
data pytania: 2018-03-08

Szanowny Rodzicu,

odcinek sieci wodociągowej w ulicy Uchodźców faktycznie jest wykonany z rur azbestocementowych. Wodociąg ten wykazuje się bardzo znikomą awaryjnością, w ostatnich kilkunastu latach nie odnotowano tam żadnych zdarzeń awaryjnych. Jednak wykonywane badania potwierdzają, że woda dostarczana odbiorcom jest bezpieczna dla zdrowia i charakteryzuje się właściwym składem fizykochemicznym. Sprawa użytkowania rur azbestocementowych była opiniowana przez Państwowy Zakład Higieny, który potwierdzał bezpieczeństwo przesyłania nimi wody. Z tych względów eksperci WHO nie widzą konieczności natychmiastowej eliminacji już istniejących instalacji azbestocementowych. Mogą być one eksploatowane do czasu ich technicznego zużycia, tym bardziej, że w miarę eksploatacji sieci, przewody wodociągowe pokrywają się od wewnątrz osadami, które stanowią dodatkową warstwę ochronną przed kontaktem z wodą. Państwowy Zakład Higieny potwierdza jedynie, że pył azbestowy wdychany do płuc stanowi zagrożenie dla zdrowia. Badania epidemiologiczne w zakresie narażenia ludności korzystającej z wody dostarczanej rurami azbestocementowymi były również prowadzone w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie , Niemczech czy Austrii. Również w tym zakresie takie same stanowisko jak WHO zajmują inne organizacje jak np. Federalny Urząd Zdrowia w Niemczech. Nie znaczy to że nie należy ich wymienić. Ostateczny ustawowy termin usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do 31 grudnia 2032 r.


9. szczepionki HPV
Witam Panie Bumistrzu Mam takie pytanie, czy wzorem innych miast w Polsce również Lubliniec zamierza zakupić szczepionki przeciw wirusowi HPV z pieniędzy mieszkańców? Jeśli komuś by przyszedł do głowy taki chory pomysł, to proszę wziąć pod uwagę że te szczepionki (podobnie jak inne) nie przeszły żadnych badań klinicznych więc podanie ich komukolwiek jest niczym innym jak eksperymentem medycznym. Polecam zapoznać się z podanymi filmami: 1. https://vimeo.com/253253099 2. https://www.youtube.com/watch?v=eg2V_f3kgKs Jeden z głównych badaczy, zaangażowanych w powstanie dwóch dostępnych szczepionek na raka szyjki macicy (wirus HPV) ? Gardasil i Cervarix, potwierdził, że szczepionki te są bezużyteczne i niebezpieczne. Dr Diane Harper, kluczowy twórca szczepionki Gardasil, obecnie przestrzega przed przemysłem farmaceutycznym. Więcej materiałów po angielsku tutaj: http://www.naturalnews.com/ Szczepionki HPV, na raka szyjki macicy, należą do najbardziej niebezpiecznych. Raporty działań niepożądanych dowodzą, że preparaty te nie tylko nie chronią przed rakiem szyjki macicy, ale przeciwnie, mogą go wręcz wywoływać i to u bardzo młodych kobiet. W naturze ten rodzaj nowotworu stwierdza się niemal wyłącznie u zaniedbanych kobiet. Teraz jednak coraz częściej stwierdza się go u młodych dziewcząt i kobiet które zaszczepiono na HPV. Szczepionki HPV powodują także ciężkie powikłania i zgony u kobiet. Do powikłań należą m.in. poszczepienna sterylizacja dziewcząt. W opublikowanej niedawno pracy naukowej włosko-izraelscy badacze opisują trzy przypadki młodych, uprzednio zdrowych kobiet, u których szczepienia HPV spowodowały nieodwracalne uszkodzenie jajników. Szczepienia te zaindukowały u nich choroby autoimmunologiczne i pojawienie się przeciwciał przeciw komórkom jajników (i tarczycy), które spowodowały sterylizację w dodatku do innych schorzeń autoimmunologicznych (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23902317). Pozdrawiam
Michał,
data pytania: 2018-03-08

Szanowny Panie Michale,

Lubliniec nie miał i nie ma takiego zamiaru.


10. BUDŻET OBYWATELSKI
Szanowny Panie Burmistrzu Kiedy będzie można składać propozycje projektów budżetu obywatelskiego ?
Beata,
data pytania: 2018-03-07

Szanowna Pani Beato,

z uwagi na zmiany ustawowe w tym zakresie Rada Miejska musi dokonać zmian w uchwale dotyczącej budżetu obywatelskiego. Mam nadzieję, że stanie się tak najpóźniej w kwietniu br. Później rozpocznie się procedura.


Wydarzenia

Marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Na skróty

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

bulwar

niepelnosprawni1

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.