PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

 

Aby zadać pytanie skorzystaj z formularza

 

Przeszukaj*) wcześniej zadane pytania i odpowiedzi:

*) Można wyszukiwać po frazie zawartej w pytaniu, odpowiedzi lub nazwie autora. Minimalna liczba wyszukiwanych znaków to 5.

 

 

1. Remont Mickiewicza 2
Chcialbym jeszcze zapytac jaki odcinek Mickiewicza zostanie w tym roku wyremontowany? Czy chodzi o odcinek od skrzyżowania z sw Edyty Stein i Ogrodową do skrzyzowania z św Anny i Oświęcimską? I na kiedy planowane jest zakonczenie robót. Pozdrawiam
Daniel,
data pytania: 2018-09-20

Szanowny Panie Danielu,

Umowa na realizację odcinka od ul. Św. Anny i Oświęcimskiej do ul. Ogrodowej i E. Stein zostanie podpisana w najbliższych dniach. Wykonawca – Firma Bet-Bruk – ma termin do 14.12 br.


2. Infrastruktura wod.-kan. ul. Fredry
Szanowny Panie Burmistrzu, ze wcześniejszych pytań wiem, że zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Fredry ale czy będą na tą inwestycję zabezpieczone środki i kiedy planowana jest realizacja w/w inwestycji? Pozdrawiam
Teresa,
data pytania: 2018-09-18

Szanowna Pani Tereso,

Po dzisiejszym spotkaniu z dyrektorem ZGKLiC mogę potwierdzić, że Zakład zamierza jeszcze w tym roku wybudować w/w odcinki infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.


3. Ul. OPOLSKA
Witam Panie Burmistrzu, Mam pytanie odnośnie ul. Opolskiej a mianowicie parkowania na niej. Rozumiem, że nie ma zakazu parkowania.. Ale Nieraz stoi mnóstwo samochodów pod rząd wtedy trzeba jechać przeciwnym pasem, jeżeli jedzie coś z naprzeciwka nie ma gdzie zjechać.. Czasami stoją Raz z jednej raz drugiej strony wtedy jedzie się slalomem.. Czy tak ciężko mieszkańcom wjechać na swoje podjazdy.. Czy da się coś z tym zrobić?
Mieszkanka ul Opolskiej ,
data pytania: 2018-09-18

Szanowna Mieszkanko,

Jeżeli stojące samochody utrudniają ruch, należy powiadomić straż miejską lub policję. Ze swojej strony przekazałem Straży Miejskiej swoje uwagi w tym temacie.


4. dot. zagospodarowania odpadów
Witam. W ubiegłym tygodniu prosiłem o Pana jednoznaczne stanowisko dotyczące odbioru śmieci przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Kto i na jakiej podstawie podjął decyzję o selekcjonowaniu odbieranych śmieci?? Pozdrawiam
Sławek,
data pytania: 2018-09-17

Szanowny Panie Sławku,

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem gminy jest utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy będą mogli oddawać wytworzone w swoich gospodarstwach domowych takie odpady, jak przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlano-rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie, a także te odpady, które mieszkańcy mają obowiązek zbierać w workach bądź w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki. Zresztą jak sama nazwa mówi, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych służy do zbierania wyłącznie odpadów posegregowanych. Nie jest to wysypisko śmieci.


5. sporting cup 2018
dzień dobry, chciałem zapytać dlaczego z budżetu miasta, czyli podatków niemal 25 tys. mieszkańców Lublińca dofinansowano turniej, w którym wzięła udział garstka dzieci szkolących swoje umiejętności piłkarskie w jednym z klubów sportowych w Lublińcu? Z tego co mi wiadomo, w naszym mieście takich klubów jest co najmniej 2 więcej, w każdym trenuje po kilkadziesiąt dzieci w tej kategorii wiekowej, a żaden z pozostałych nie brał udziału w turnieju. Ja rozumiem, że wysoce edukacyjne i rozwojowe jest grać w piłkę ze znaczącymi klubami regionu, ale nie rozumiem, dlaczego burmistrz mojego miasta dofinansowuje takie gry dla wybranych 6 czy 12 dzieci, zupełnie pomijając pozostałych zawodników z miasta, wyłącznie dlatego, że trenują w innych klubach. Za to, za pieniadze z naszego budżetu wsparto rozwój zawodników z siedmiu innych klubów aglomeracji śląskiej - Zabrza, Tychów, Jastrzębia, Sosnowca, Katowic czy Chorzowa. Nie przekona mnie, że wniosek o dofinansowanie złożył jeden klub, który był wyłącznym organizatorem turnieju. Burmistrz jako darczyńca może przecież wnieść swoje zastrzeżenia do wniosku, który nie w pełni realizuje zadania własne gminy. Burmistrz działa przecież w imieniu wszystkich mieszkańców, a nie tylko jednego klubu. Podobna sytuacja miała już miejsce podczas wizyty Łukasza Piszczka, kiedy do rozegrania meczów zaproszono wybrane kluby sportowe i teraz mamy kolejny taki przypadek.
Mieszkaniec,
data pytania: 2018-09-17

Szanowny Mieszkańcu,

Podczas procedury grantowej można złożyć zastrzeżenia. Nikt tego nie zrobił. Każdy klub czy stowarzyszenie może ubiegać się o grant jeżeli organizuje imprezę dla naszego miasta. Jeżeli chodzi o wizytę Łukasza Piszczka, miasto z tego tytułu nie poniosło żadnych wydatków.


6. mieszkania plus
witam serdecznie na jakim etapie jest sprawa mieszkań plus ?
iwona ,
data pytania: 2018-09-17

Szanowna Pani Iwono,

Mimo zapewnień składanych przez Posła na Sesji Rady Miejskiej, ciągle czekamy na odpowiedź z Banku Gospodarstwa Krajowego (operatora programu). Z naszej strony wszystkie wymagane dokumenty zostały przesłane do Warszawy.


7. pszok
Witam!! mam mały problem ponieważ w zeszłym tygodniu byłem na lublinieckim Pszok-u na ul. Oleskiej chciałem oddac posegregowane butelki i folie z opakowań po kurierze ,resztki płyt kartonowo gipsowych osobno w dwóch workach i kartony. Pan mi powiedział że resztki płyt karton gips to nie gruz i tego nie przjmnie , butelki i folii tez nie . Mogę jedynie zostawić kartony . A na pytanie co zrobić mam z resztą odpadów to odpowiedział cytuję" jedź pan se z tym do burmistrza, mi szef nie pozwala tego przyjmować , albo wyrzuć pan do lasu" Natomiast w regulaminie nie jest napisane czy gruz to płyty karton gips. Troche ten cały pszok lub firma która to obsługuje to nieporozumienie. Co mam zrobić z tymi odpadami ??
hiob17,
data pytania: 2018-09-17

Szanowny Panie,

W sprawach dotyczących Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, proszę o bezpośredni kontakt z Wydziałem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Lublińcu ul. Paderewskiego 5 pok. nr 9, tel. 34 353 01 00 wew. 171, 170.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że w PSZOK-u przyjmowane są jedynie odpady powstałe w gospodarstwach domowych na terenie Lublińca, a w przypadku odpadów remontowo-budowlanych stanowiących odpady komunalne, tylko z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie. Natomiast nie są przyjmowane w PSZOK-u odpady z generalnych remontów, z drobnych remontów, które wykonywała firma, z nieruchomości niezamieszkałych, z prowadzonej działalności gospodarczej czy rolniczej, nawet jeśli jest ona prowadzona na nieruchomości zamieszkałej. W takich przypadkach właściciel nieruchomości bądź wytwórca odpadów (czyli firma, która wykonywała remont) ma obowiązek mieć podpisaną umowę z firmą wywozową, która jest wpisana do rejestru działalności regulowanej na terenie Lublińca. Rejestr dostępny jest na stronie www.lubliniec.bip.info.pl w zakładce „Gospodarka Odpadami Komunalnymi”.


8. Słoneczny Lubliniec
Panie Burmistrzu, Została już opracowana dokumentacja poszczególnych instalacji w ramach programu "Słoneczny Lubliniec", na tym etapie, mając dane z dokumentacji możemy już oszacować łączny koszty programu. Chciałbym więc zapytać na jaką dotację mogą liczyć mieszkańcy, na spotkaniu z mieszkańcami o ile dobrze pamiętam mówił Pan o kwocie ok 4 mln do pozyskania z jakiegoś funduszu, a następnie o kilku mln które być może będzie mogło przekazać miasto. Drugie pytanie a w zasadzie prośba dotyczy samej instalacji fotowoltaicznej, w budynkach, w których zainstalowana jest instalacja elektryczna trójfazowa, a ze względu na zużycie zaproponowano falownik jednofazowy proszę o zezwolenie na montaż falownika trójfazowego, ewentualną różnicę ceny pomiędzy falownikami pokryje inwestor. Montaż falownika jednofazowego w instalacji trójfazowej może wiązać się z niewykorzystaniem zainstalowanej mocy ogniw lub przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej. Pozdrawiam
Mieszkaniec,
data pytania: 2018-09-16

W odpowiedzi na pytanie dot. Programu „Słoneczny Lubliniec” chciałem poinformować, że zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym do konkursu w ramach RPO WSL 2014-2020:
- wartość całkowita projektu wynosi 9 658 820,18 zł
- wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 8 787 672,50 zł
- wartość planowanego dofinansowania z UE wynosi 7 469 521,63 zł
- wartość wkładu własnego wynosi 2 189 298,55 zł
Założenia finansowe projektu zakładają, że dofinansowanie do każdej instalacji będzie na maksymalnym poziomie dofinansowania tj. 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto instalacji). Koszt podatku VAT (8% lub 23% w zależności od miejsca montażu instalacji) jest kosztem niekwalifikowanym i w całości będzie pokrywany ze środków mieszkańców.
Więc koszt instalacji dla każdego mieszkańca będzie uzależniony od zaprojektowanej mocy instalacji oraz od lokalizacji montażu urządzeń (8% VAT – budynek mieszkalny, 23% VAT – budynek gospodarczy).
Ostateczna wartość indywidualnej instalacji dla każdego mieszkańca będzie dopiero znana po otrzymaniu dofinansowania i po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy całego przedsięwzięcia.

Odpowiadając na drugie pytanie dot. montażu falowników jednofazowych i trójfazowych informuję, że do tematu będziemy mogli wrócić po rozstrzygnięciu konkursu i po wybraniu projektu do dofinansowania.


9. ODPADY
Dzień dobry. Szanowny Panie Burmistrzu czy władze miasta mogły by spowodować by firma która zajmuje się odbiorem i wywożeniem śmieci w naszym mieście zadbała o pojemniki - umyła je i zdezynfekowała? Są tak brudne i śmierdzące że fetor z nich bije daleko. Wrzucenie do nich odpadów bez pobrudzenia rąk jest niemożliwe, rękawice i maska na p/gaz są niezbędne. Taki sam smród "rozwozi" po mieście auto do przewożenia odpadów, roje much i innego robactwa dzięki tej firmie mają się dobrze, a serio to przecież wielkie zagrożenie epidemiologiczne. Pozdrawiam.
anka,
data pytania: 2018-09-14

Szanowna Pani Anno,

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych na terenie Lublińca, pojemniki i worki (kolorowe) służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych udostępniane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego przez gminę w drodze przetargu. Pojemniki te są myte i dezynfekowane na wniosek właściciela nieruchomości. Natomiast w przypadku pojemników służących do gromadzenia odpadów zmieszanych, za wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz za odpowiedni stan sanitarny i techniczny tych pojemników odpowiada właściciel nieruchomości.


10. basen Lentex oraz drogi przy basenie
Szanowny Panie Burmistrzu, moje pytanie dotyczy wjazdu na basen Lentex tzw. "górki", czy będzie dokonane przycięcie drzew wzdłuż tej drogi oraz czy powstaną tam lampy oraz czy zostanie zmieniona nawierchnia na całej długości drogi tzn od początku wjazdu do granicy ze spółdzelnią? Zjeżdzając z gorki wieczorem, pomimo światła przy rowerze, cieżko dostrzec liczne uszkodzenia nawierzchni, leżące gałęzie itp. Lampa przy basenie oraz światła z wiaduktu nie dają odpowiedniego oświetlenia. Dodatkowo stan nawierzchni nie pozwala na bezpieczną jazdę rowerem, występują dziury oraz różne nierówności, które skutkują pęknieciem felgi w rowerze, co miało miejsce niedawno, na szczęście nie zakończyło się żadnym uszczerbkiem na zdrowiu.
Rafał ,
data pytania: 2018-09-13

Szanowny Panie Rafale,

W ubiegłym tygodniu zleciłem naprawę nawierzchni w całym mieście (co roku przed zimą zlecane są takie prace). Jeżeli chodzi o przycięcie gałęzi drzew, przekazałem służbą polecenie w tym zakresie.


Wydarzenia

Wrzesień 2018
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Na skróty

 wybory

ZMIANA RUCHU

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.