PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Wniosek o materiały promocyjne

Lubliniecka Rada Młodych

Skład Lublinieckiej Rady Młodych

 

Przewodniczący: Kacper Chromiak

Gimnazjum nr 1
1. Kacper Wieczorek Ib
2. Patryk Małachowski Ic
3. Bogusława Brzezińska kl. III a

Gimnazjum nr 2
1. Maja Płonka
2. Jakub Drewek

Zespół Szkół Zawodowych
1. Mateusz Tarczyński
2. Daria Kozielska

Zespół Szkół im. Św. Edyty Stein
1. Dariusz Horbowicz – kl.III
2. Aleksander Jassak

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
1. Wiktor Materan
2. Ewa Kania

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
1. Adrian Huber
2. Klaudia Kaim

Wniosek o materiały promocyjne

Materiały Promocyjne

 

1) Burmistrz Miasta Lublińca przekazuje materiały promocyjne organizatorom projektów, które mają szczególne znaczenie dla promocji miasta Lublińca.

 

2) Materiały zostaną przyznane po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku ( w załączniku) przez Burmistrza Miasta Lublińca lub Jego Zastępcę.

 

3) Informacje o decyzji można uzyskać w Zespole ds. Informacji Miejskiej pok. 12

lub

pod numerem telefonu: (34) 353-01-00, wew. 134

Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK O WYDANIE MATERIAŁÓW.pdf)WNIOSEK O WYDANIE MATERIAŁÓW.pdf[ ]88 kB

Wniosek o Patronat

Patronat Honorowy

Burmistrza Miasta Lublińca

 

1) Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Miasta Lublińca może ubiegać się każdy, kto organizuje wydarzenie, które posiada szczególną rangę kulturalną, społeczną lub promocyjną;

 

2) Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu;

 

3) Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu patronatu po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku (w załączniku) przez Burmistrza Miasta Lublińca lub Jego Zastępcę.

 

4) Informacje o decyzji można uzyskać w Zespole ds. Informacji Miejskiej pok. 12

lub

pod numerem telefonu: (34) 353-01-00, wew. 134 lub 132

Załączniki:
Pobierz plik (WNOSEK O PATRONAT.pdf)WNOSEK O PATRONAT.pdf[ ]99 kB

Rada Miejska

Rada Miejska w Lublińcu na lata 2014 - 2018

Rada Miejska Lublińca na lata 2014-2018

Gabriel Podbioł – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lublińcu - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniczący przyjmuje mieszkańców w każdy Czwartek od godz.14.00 – 15.30

Benedykt Majer – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lublińcu - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zbigniew Rosiński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lublińcu - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Teresa Haberla - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Danuta Jelonek - brak adresu mail

Tomasz Mańka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olgierd Kniejski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Hanszla - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Iwona Janic - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adam Richter - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mikołaj Naczyński - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maria Dmitriew - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Iwona Ochman - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Franciszek Wróbel - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wieńczysław Surma - brak adresu mail

Jan Springwald - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Hepner - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Henryk Maniura - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Halina Pilch – Kucia - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Małek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanisław Miluk - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji: http://www.lubliniec.bip.info.pl/index.php?idmp=115&r=o

Samorząd Lublińca

Burmistrz Miasta: mgr Edward Maniura

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Burmistrz jest organem wykonawczym Miasta, wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Miasta określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz, wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Burmistrz jest również kierownikiem Urzędu, nadaje mu regulamin organizacyjny określając jego organizację i zasady funkcjonowania, ponadto wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Burmistrz przygotowuje projekt budżetu Miasta, odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Miasta.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Zastępcy Burmistrza, Sekretarza oraz Skarbnika, ponadto podlegają mu Wydział Komunalny, Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, Komenda Straży Miejskiej, Zespół Radców Prawnych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zespół ds.Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej oraz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

 

Z-ca Burmistrza Miasta: mgr Anna Jonczyk-Drzymała

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Burmistrza zapewnia kompleksowe, skoordynowane z całokształtem działań Burmistrza realizowanie zadań w zakresie spraw prowadzonych w podległych Zastępcy komórkach organizacyjnych Urzędu.

Zastępcy Burmistrza podlegają Wydział Spraw Społecznych podzielony na: Zespół ds. Informacji Miejskiej, Zespół ds. Obsługi Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Zespół ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej, Zespół ds. Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Wydział Organizacji podzielony na: Zespół Administracyjno - Gospodarczy, Zespół Informatyki i Referat Kadr.

Zastępca Burmistrza zastępuje Burmistrza podczas jego nieobecności.

 

Sekretarz Miasta: mgr inż. Jan Grajcar

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz zapewnia właściwą organizację Urzędu oraz nadzoruje i koordynuje działalność podległych mu komórek organizacyjnych Urzędu. Sekretarzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: Wydział Inwestycji i Rozwoju, Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego.

W czasie jednoczesnej nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, Sekretarz podpisuje również akty, dokumenty, pisma, korespondencję, za Burmistrza i Zastępcę Burmistrza. Ponadto Sekretarz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i Rady Miejskiej.

 

Skarbnik Miasta: mgr Gabriela Czech

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu Miasta wraz z objaśnieniami oraz zmian budżetu Miasta,
 2. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 3. nadzór nad prawidłową realizacja budżetu, przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 4. opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej zmian,
 5. dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 6. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 7. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 8. kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
 9. nadzór nad egzekwowaniem należności budżetowych,
 10. nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie spraw finansowych,
 11. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,
 12. podejmowanie działań celem pozyskania nowych źródeł dochodu budżetu Miasta,
 13. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez Wydział Finansowy,
 14. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową,
 15. udział w negocjacjach dotyczących zaciągania kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń,
 16. współpraca z bankami, w szczególności w zakresie obsługi rachunków bankowych,
 17. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza na podstawie i w zakresie udzielonych upoważnień lub pełnomocnictw.

Komisje Rady Miejskiej

I. Komisja Rewizyjna:

 1. Teresa Haberla - Przewodnicząca Komisji
 2. Danuta Jelonek- Członek Komisji
 3. Tomasz Mańka - Członek Komisji
 4. Olgierd Kniejski - Członek Komisji
 5. Agnieszka Hanszla - Członek Komisji
 6. Iwona Janic - Członek Komisji
 7. Adam Richter - Członek Komisji 

 

II. Komisja Finansowo – Ekonomiczna:

 1. Iwona Janic - Przewodnicząca Komisji
 2. Gabriel Podbioł - Przewodniczący Rady Miejskiej
 3. Teresa Haberla - Członek Komisji
 4. Mikołaj Naczyński - Członek Komisji
 5. Tomasz Mańka - Członek Komisji
 6. Maria Dmitriew - Członek Komisji

 

III. Komisja Gospodarcza i Rynku Pracy :

 1. Mikołaj Naczyński - Przewodniczący Komisji
 2. Gabriel Podbioł - Przewodniczący Rady Miejskiej
 3. Maria Dmitriew - Członek Komisji
 4. Danuta Jelonek - Członek Komisji
 5. Iwona Ochman - Członek Komisji
 6. Franciszek Wróbel - Członek Komisji
 7. Zbigniew Rosiński – Członek Komisji

 

IV. Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju:

 1. Wieńczysław Surma – Przewodniczący Komisji
 2. Jan Springwald - Członek Komisji
 3. Jacek Hepner - Członek Komisji
 4. Henryk Maniura - Członek Komisji
 5. Benedykt Majer- Członek Komisji
 6. Halina Pilch – Kucia - Członek Komisji

 

V. Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności :

 1. Iwona Ochman - Przewodnicząca Komisji
 2. Zbigniew Rosiński - Członek Komisji
 3. Marcin Małek - Członek Komisji
 4. Jan Springwald - Członek Komisji
 5. Franciszek Wróbel - Członek Komisji
 6. Wieńczysław Surma - Członek Komisji

 

VI. Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki :

 1. Adam Richter - Przewodniczący Komisji
 2. Stanisław Miluk - Członek Komisji
 3. Benedykt Majer - Członek Komisji
 4. Olgierd Kniejski - Członek Komisji
 5. Agnieszka Hanszla - Członek Komisji

 

VII Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych :

 1. Marcin Małek - Przewodniczący Komisji
 2. Jacek Hepner - Członek Komisji
 3. Henryk Maniura - Członek Komisji
 4. Stanisław Miluk - Członek Komisji
 5. Halina Pilch – Kucia - Członek Komisji

Burmistrz

Burmistrz Miasta: mgr Edward Maniura

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Burmistrz jest organem wykonawczym Miasta, wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Miasta określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz, wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Burmistrz jest również kierownikiem Urzędu, nadaje mu regulamin organizacyjny określając jego organizację i zasady funkcjonowania, ponadto wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Burmistrz przygotowuje projekt budżetu Miasta, odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Miasta.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Zastępcy Burmistrza, Sekretarza oraz Skarbnika, ponadto podlegają mu Wydział Komunalny, Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, Komenda Straży Miejskiej, Zespół Radców Prawnych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zespół ds.Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej oraz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Wydarzenia

Październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Najbliższe

19 Paź 2018
12:00AM
Urodziny Kubusia Puchatka
11 Lis 2018
12:00AM
Bieg Niepodległości

Na skróty

 wybory

ZMIANA RUCHU

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.