PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

Czwartek, 16 lutego 2017

- Odbyłem wstępne rozmowy z lublinieckim przedsiębiorcą zainteresowanym zakupem części ostatniej działki w naszej strefie ekonomicznej.

- Zapoznałem się z materiałami dotyczącymi studium wykonalności modernizacji części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu.

- Zaopiniowałem komplet uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Środa, 15 lutego 2017

- Spotkałem się ze Starostą w sprawie tegorocznej "schetynówki" i w sprawach bieżących.

- Spotkałem się z Prezesem LKS Sparta Markiem Szwedzińskim w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

- Przyjąłem 16 osób w ramach przyjęć mieszkańców.

- Spotkałem się z przedstawicielem miasta partnerskiego Kravare w sprawie tegorocznej współpracy.

Wtorek, 14 lutego 2017

- Spotkałem się z Dyrektorem ZGKLiC i Pełnomocnikiem ds. Wniosków UE w sprawie wniosku na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków.

- Zatwierdziłem rozstrzygnięcia komisji konkursowej w konkursie dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych.

Poniedziałek, 13 lutego 2017

- Odbyłem spotkanie wewnętrzne z kierownictwem Urzędu Miejskiego w sprawie projektu modernizacji I odcinka ul. Mickiewicza (na odcinku od ronda Opolczyka do ul. Św. Anny).

- Odbyłem spotkanie poświęcone zatrwierdzeniu wstępnej propozycji rewitalizacji II etapu Lublinicy.

- W Oleśnie podpisałem akt notarialny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przy ul. Oleskiej.

Piątek, 10 lutego 2017

- Spotkałem się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w sprawie wniosków na dofinansowania ze środków unijnych, które zostaną złożone do końca lutego.

- Razem z Sekretarzem i Naczelnikiem Wydziału Inwestycji spotkaliśmy się z przedstawicielem firmy Kromar w sprawie realizacji inwestycji budowy nowej siedziby biblioteki.

- Spotkałem się z Burmistrzem Redy w sprawie współpracy między naszymi miastami.

- Spotkałem się z Rafałem Bartkiem z Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w sprawie potrzeb lokalowych.

- Podpisałem akt notarialny na sprzedaż działki przy ul. Opolskiej.

- Przyglądałem się uczestnikom kolejnego Kazikowego Flashmobu, którzy tańczyli poloneza na rynku.

Czwartek, 9 lutego 2017

- Uczestniczyłem w Sesji Rady Miejskiej, podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie realizacji reformy oświatowej w naszym mieście.

- W Starostwie uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Caritasu i Starostwa.

- Spotkałem się z Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w sprawie tegorocznych imprez kulturalnych, organizowanych przez MDK.

- Wieczorem spotkałem się z burmistrzami Redy i Łowicza w sprawie wymiany mieszkańców w 2017 r. Wymiana będzie dotyczyła Uniwersytetów Trzeciego Wieku,  młodzieży i przedstawicieli kultury.

Środa, 8 lutego 2017

- Spotkałem się z Tomaszem Lesikiem, Prezesem lublinieckiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych w sprawie współpracy w bieżącym roku.

- Spotkałem się z przedstawicielem Radia Katowice w sprawie letniej wspólnej imprezy.

- Spotkałem się z Sołtysem Pluder i Wójtem Pawonkowa w sprawie połączenia kolejowego Lubliniec - Opole.

- Przyjąłem 9 mieszkańców.

- Zapoznałem się z wnioskiem do POIiŚ na środki unijne na modernizację oczyszczalni ścieków, który jako miasto złożymy do końca lutego.

Wtorek, 7 lutego 2017

- Uczestniczyłem w spotkaniu z wójtami naszego powiatu, które poświęcone było projektowi park&ride. Podczas spotkania ustaliliśmy, że wnioski będą składane przez gminy indywidualnie. Termin składania wniosków – koniec lutego br.

- W Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie składałem zeznania w sprawie nierzetelnego podatnika miasta.

- Spotkałem się z Jarosławem Padlowskim - Zastępcą Dyrektora Oddziału PKP Nieruchomości w Katowicach ds. Obrotu Nieruchomościami w sprawie działek zajętych pod drogę oraz służebności przejazdu w rejonie ul. Szafera.

- Uczestniczyłem w pogrzebie śp. Dariusza Szymanka.

Poniedziałek, 6 lutego 2017

- Spotkałem się z Prezesem LKS Sparta Markiem Szwedzińskim.

- Spotkałem się z Przewodniczącym Lublinieckiej Rady Kultury Stanisławem Kowalczykiem w sprawie organizacji pleneru rzeźbiarskiego.

Sobota, 4 lutego 2017

- W Miejskim Domu Kultury uczestniczyłem w gali z okazji 15-lecia Szkoły Językowej Naczyńscy.

- Wieczorem uczestniczyłem w rozpoczęciu studniówki LO w Psarach - szkoły, ktorej byłem założycielem.

Wydarzenia

Maj 2017
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Na skróty

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

niepelnosprawni1

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.