- Przyjąłem 10 mieszkańców w ramach środowych przyjęć.

- Zapoznałem się ze wstępnymi wynikami finansowymi miasta za I półrocze 2018r.: dochody wynoszą 50,6 ml zł, natomiast wydatki: 46,4 ml zł.

- Uczestniczyłem w spotkaniu informacyjno-promocyjnym projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”, które odbyło się w MDK w Lublińcu.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.