- Spotkałem się z dyrektorem ZGKLiC w sprawie realizacji budowy wodociągu w Kokotku i możliwości budowy innych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

- Odbyłem wewnętrzne spotkanie kierownictwa Urzędu Miejskiego w sprawie najbliższej sesji rady Miejskiej w Lublińcu.

- W Miejskim Domu Kultury uczestniczyłem w spotkaniu z lublinieckim rolnikami w sprawie dożynek.

- Spotkałem się z przewodniczącym Lublinieckiej Rady Kultury w sprawie organizacji imprez kulturalnych w 2018 r.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.