PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu - III Lublinieckiej Gali „Być kobietą” oraz nominowania swoich kandydatek do Nagrody Specjalnej - „Kapelusza Edyty 2017”, którą
„Kapelusz Edyty” - kto zasługuje na to wyróżnienie?
Otwarcie Lodowiska w dniu 07.12.2016r. o godzinie 15:00. Serdecznie zapraszamy! Godziny otwarcia: soboty i niedziele - 11.00 - 21.00 dni robocze - 15.00 - 21.00 7 grudnia 2016r. (otwarcie)
Zapraszamy na lodowisko!
Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna. Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów.
Komunikat Ministerstwa Rozwoju
Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” można składać od 1 kwietnia na kilka sposobów:- osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu, w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 17, I piętro);- przy pomocy bankowości elektronicznej;- za pośrednictwem Poczty Polskiej;- przez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS (pue.zus.pl) oraz platformę ePUAP (epuap.gov.pl).
Program „Rodzina 500+”

Aktualności

Zmiany w ustroju szkolnym

Szanowni Państwo, mieszkańcy Lublińca, nauczyciele oraz rodzice!
Informujemy, iż w dniu 26.01.2017r., w Miejskim Domu Kultury, odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie przedstawienia trzech koncepcji dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Lublińcu do nowego ustroju szkolnego obowiązującego od 1 września 2017 roku. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Alicja Janowska - dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie, przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz rodzice. Spotkanie połączone było ze wspólnym posiedzeniem wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Lublińcu. Poniżej przedstawiamy 3 warianty przekształceń obecnych szkół podstawowych i gimnazjów w Lublińcu w ośmioletnie szkoły podstawowe oraz propozycje projektów uchwał do trzech ww. koncepcji. Prosimy o wnikliwe przeanalizowanie przedstawionych koncepcji i zgłaszanie uwag, ponieważ w dniu 9 lutego 2017 r. zostanie podjęta przez radnych Rady Miejskiej w Lublińcu uchwała intencyjna, która zadecyduje o sieci szkół podstawowych i granicach obwodów tych placówek.

Informacja

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach oraz placówkach gastronomicznych zobowiązani są do przedłożenie w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w prowadzonym punkcie sprzedaży w roku 2016 (detal-gastronomia, odrębnie na każdy punkt) oraz uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń. Termin złożenia oświadczenia oraz dokonania wpłaty upływa z dniem 31 stycznia 2017 r. Niezłożenie oświadczenia oraz niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości w wyżej wymienionym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu
BSK S.A. O/Częstochowa nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

Ćwiczenia Komandosów

W dniach 24 - 27 stycznia 2017 roku zostaną przeprowadzone zajęcia taktyczne żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów z wykorzystaniem śmigłowców w rejonie miasta Lublińca oraz Powiatu Lublinieckiego.

Nowe usługi dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,
Wprowadziliśmy nowe  usługi dla przedsiębiorców, w szczególności możliwość zakładania działalności gospodarczej przez telefon. Prosimy o zapoznanie się z załączonym komunikatem i informowanie o tym osób odwiedzających wydziały obsługujące przedsiębiorców.

Załącznik dot. nowej usługi

Informacja

Urząd Miejski w Lublińcu przypomina, że 31 marca 2017 r. mija termin aktualizacji złożonych wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Lubliniec.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 149/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, osoby ubiegające się o przydział lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Lubliniec, winny zaktualizować wniosek o:

- dochód z ostatnich 3 –ch miesięcy brutto,
- aktualny adres zamieszkania wraz z powierzchnią zajmowanych pomieszczeń
- stan rodziny wnioskodawcy.

Przypominamy również, że powyższe do dokumenty należy przekładać corocznie w tut. Urzędzie do końca I kwartału danego roku. Brak zaktualizowanego wniosku do końca I kwartału każdego roku zostanie uznany za rezygnację z oczekiwania na najem.

Apel do hodowców drobiu

Szanowni Państwo! Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Czytaj więcej: Apel do hodowców drobiu

Wydarzenia

Luty 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Na skróty

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

niepelnosprawni1

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.