BUDŻET OBYWATELSKI 2023 - VII EDYCJA | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

BUDŻET OBYWATELSKI 2023 - VII EDYCJA

Na żółtym tle napis "głosowanie" z logo Budżetu Obywatelskiego

20 października 2022 r. rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca. Głosowanie potrwa do 27 października 2022 r. W tym czasie mieszkańcy Miasta Lublińca będą mogli głosować za pośrednictwem platformy internetowej (https://bo.lubliniec.pl/) na wybrane projekty.

W tej edycji do głosowania zostało zatwierdzonych 7 projektów:
1.    Ścieżka zmysłów
2.    Darmowa kastracja kotów właścicielskich z terenu miasta Lublińca
3.    Zakup umundurowania i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Lublińcu
4.    Utwardzenie powierzchni do parkowania w Parku Miejskim przy Jednostce Wojskowej
5.    Teatr Korez w Lublińcu - spektakl Weltmajstry
6.    Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego - Stadion Miejski
7.    Zielona Sala Wykładowa

W celu wzięcia udziału w głosowaniu mieszkańcy Miasta Lublińca będą zobowiązani podać swoje dane tj.: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz mają prawo podania numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłane jednorazowe hasło umożliwiające oddanie głosu za pośrednictwem platformy internetowej. Każdy mieszkaniec Miasta Lublińca (niezależnie od wieku) może głosować osobiście tylko jeden raz i na jeden projekt. W przypadku oddania głosu więcej niż raz, oba głosy uważa się za nieważne. Z jednego numeru telefonu można oddać jeden głos. Głosowanie jest bezpłatne.

Aby zapewnić powszechność i równość udziału w Budżecie Obywatelskim, dla osób, które nie posiadają kompetencji cyfrowych lub dostępu do sieci Internet, uruchomione zostały trzy punkty, umożliwiające oddanie głosu, w tym na karcie do głosowania dla osoby, która nie podała numeru telefonu komórkowego:

Centrum Obsługi Mieszkańców
ul. Paderewskiego 7a 42-700 Lubliniec (dziennik podawczy)
w godzinach: poniedziałek: od 7:00 do 17:00,
wtorek-czwartek: od 7:00 do 15:00, piątek: od 7:00 do 13:00

Lubiteka - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna,
ul. Sportowa 3, 42-700 Lubliniec
w godzinach pracy

Miejski Dom Kultury
ul. Plebiscytowa 9, 42-700 Lubliniec
w godzinach pracy

Głosować można pod linkiem: GŁOSOWANIE
Link do instrukcji głosowania: INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Treść: Etap rozpatrywania odwołań - zakończony; żółte tło z logo BO w lewym dolnym rogu

ETAP ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ OD NEGATYWNEJ OCENY PROPOZYCJI PROJEKTÓW – ZAKOŃCZONY

Wczoraj 18 października 2022 r. zakończył się etap rozpatrywania odwołań od negatywnej oceny propozycji projektu.
Spośród 4 projektów, które uzyskały ocenę negatywną, do Urzędu wpłynęły dwa odwołania, dotyczące projektów:
1.    Wsparcie dla karmicieli kotów wolno żyjących i bezdomnych. Zakup karmy.
2.    Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego - Stadion Miejski.

W odwołaniu pn. „Wsparcie dla karmicieli kotów wolno żyjących i bezdomnych. Zakup karmy” podniesione zostały argumenty, które nie pozwoliły na zmianę oceny, dlatego Burmistrz podtrzymał negatywną ocenę propozycji projektu.

W przypadku drugiego odwołania dotyczącego projektu „Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego - Stadion Miejski” - odwołanie zostało uwzględnione, co oznacza, że propozycja projektu uzyskała ocenę pozytywną i została dopuszczona do głosowania.

PROPOZYCJE PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY OCENĘ POZYTYWNĄ I ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA:

Lp.

Tytuł projektu

Krótka charakterystyka projektu

Imię i nazwisko Wnioskodawcy

Szacunkowy koszt realizacji projektu

  1.  

Ścieżka zmysłów

Lokalizacja: Lubliniec, ul. Wawrzyńca Hajdy 20 (Podwórko Przedszkola Miejskiego nr 4)

Ścieżka zmysłów to projekt pełniący funkcję edukacyjno-rekreacyjną. Jej działanie oparte jest na stymulowaniu doznań sensorycznych mających pozytywny wpływ na rozwój człowieka. Ścieżka sensoryczna jest odpowiedzią na potrzeby funkcjonalne dzieci, szczególnie z zaburzeniami przetwarzania zmysłowego. Zróżnicowane faktury zastosowane w ścieżce pomogą łagodzić i niwelować dysfunkcje i zaburzenia układu dotykowego. Dla dzieci bez dysfunkcji będzie ciekawym doznaniem i zabawą. Ze ścieżki podczas spacerów może korzystać każdy, gdyż teren podwórka przedszkolnego jest ogólnodostępny tak, jak przedszkolny plac zabaw. Projekt wzbogacony zostanie o eko-kuchnię i muzyczną ścieżkę.

Ewelina Kukowka

92 000,00 zł

  1.  

Darmowa kastracja kotów właścicielskich z terenu miasta Lublińca

Lokalizacja: Lubliniec

Projekt dotyczy sfinansowania zabiegów kastracji (w tym aborcyjnej) kotów, których właściciele mieszkają w Lublińcu. Osoby chcące poddać swojego kota kastracji, będą mogły wybrać weterynarza samodzielnie z zaproponowanej przez Urząd Miasta Lublińca listy. Jak bardzo potrzebny jest ten program pokazała jego realizacja w poprzednich latach. W tym roku, choć szacowano, że środków wystarczy do października, te skończyły się już pod koniec czerwca. Kastrując swojego kota, nie tylko wykazujesz się ogromną odpowiedzialnością i największą troską o jego zdrowie, ale bezpośrednio przyczyniasz się do ograniczenia bezdomności i cierpienia niewinnych zwierząt.

Agnieszka Mucha

60 000,00 zł

  1.  

Zakup umundurowania i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Lublińcu

Lokalizacja:

ul. Sokoła 13, 42-700 Lubliniec

Lubliniec liczy około 23 tyś. mieszkańców. Miasto, leżące nad rzeką Lublinicą, zajmuje obszar o powierzchni 89,8 km2, z czego prawie 70% to tereny zalesione, 20% zajmują tereny rolnicze, zaś 11% stanowią tereny inwestycyjne. Duża liczba mieszkańców, duże natężenie ruchu na drogach i rozrastające się budynki. To wszystko sprawia że rośnie liczba interwencji podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta. Akcje, w których biorą udział strażacy to nie tylko pożary, ale również wypadki drogowe, podtopienia, miejscowe zagrożenia czy inne niestandardowe działania jak, np. związane z pandemią wywołaną przez Covid-19. Pozyskanie przez jednostkę nowych ubrań oraz elementów wyposażenia indywidualnego strażaków pozwoli na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych większej ilość druhów, a także pozwoli na wymianę wysłużonego wyposażenia przez co podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa w obszarze gminy Lubliniec, na którym działalność prowadzi OSP Lubliniec.

Mateusz Kmieć

69 000,00 zł

  1.  

Utwardzenie powierzchni do parkowania w Parku Miejskim przy Jednostce Wojskowej

Lokalizacja: Park Miejski wzdłuż lasu po prawej stronie, ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, od ul. Grunwaldzkiej do placu zabaw dla dzieci. Miejsca dla samochodów będą równoległe do drogi.

Projekt dotyczy utwardzenia powierzchni do parkowania dla 20 samochodów w Parku Miejskim przy Jednostce Wojskowej. Miejsca te będą usytuowane wzdłuż lasu po prawej stronie ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty od ul. Grunwaldzkiej do placu zabaw dla dzieci. Stanowiska, na których znajdą się samochody, będą równoległe do drogi. Nawierzchnia wykonana będzie z ażurów betonowych (grubość 8 cm), co pozwoli na znaczną infiltrację wody. Projekt jest bardzo ważny, ponieważ częściowo rozwiązuje ogromny problem parkowania w tej dzielnicy miasta. Miejsca do parkowania będą służyły osobom odwiedzającym Park Miejski, korzystającym z placu zabaw dla dzieci oraz pracownikom Jednostki Wojskowej Komandosów. Doraźnie miejsca te także mogą być wykorzystywane podczas imprez masowych na Stadionie Miejskim.

Damian Włodarczyk

100 000,00 zł

  1.  

Teatr Korez w Lublińcu - spektakl Weltmajstry

Lokalizacja: Miejski Dom Kultury w Lublińcu

Spektakl adresowany jest do mieszkańców miasta Lublińca, budzi tożsamość kulturową Ślązaków i umacnia ich wartość jako pełnoprawnych członków polskiego społeczeństwa, jednocześnie zaspokaja potrzeby kulturalne. W swoich założeniach przybliża teatr odbiorcy kultury, który z różnych przyczyn (ekonomicznych, geograficznych, komunikacyjnych itp.) może czuć się z pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym wykluczony. Krótkie streszczenie spektaklu: Piłkarskie mistrzostwa świata 2050, te pierwsze w dziejach, na których występuje reprezentacja Śląska. Na gliwickiej Ostropie w barze „Wunderbar Barbara” spotyka się czwórka kibiców. Szpile razem oglądają barmanka Basia i trójka boroczków – kibolek Gieksy Młody, kibolek Górnika Łysy i kibolek Ruchu Gruby. Czy talizman Grubego, kłaczek Gorgonia, przyniesie im szczęście? Czy Ślązacy pod wodzą Poldiego zrobią mistrza świata, czy zostaną weltmajstrami? Na te i inne pytania odpowiada spektakl.

Franciszek Wróbel

26 000,00 zł

  1.  

Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego - Stadion Miejski

Lokalizacja: Boisko treningowe Stadionu Miejskiego w Lublińcu

Projekt ma za zadanie zwiększyć funkcjonalność Stadionu Miejskiego w szczególności w porach jesienno - wiosennych i rozwiązać problem z dostępnością boisk i hal sportowych.

Tomasz Mańka

Adam Richter

99 720,00 zł

  1.  

Zielona Sala Wykładowa

Lokalizacja: Teren pomiędzy Urzędem Miasta i Urzędem Starostwa Powiatowego, obejmuje część działek nr 3213/34 i 3023/34

Zielona Sala Wykładowa to projekt zakładający stworzenie przestrzeni zielonej w okolicy Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Domu Kultury, Poczty, Urzędu Skarbowego, Biblioteki Pedagogicznej, Dworca PKP, który posłuży jako miejsce spotkań zorganizowanych - warsztatów, wykładów, zajęć, a także jako przyjazne miejsce wypoczynku i rekreacji. Projekt zakłada aranżację przestrzeni jak w amfiteatrze z tablicą wykładową i możliwością podłączenia rzutnika, z pergolą, bogatymi nasadzeniami roślinnymi, w otoczeniu drzew, bez barier architektonicznych, będzie służył mieszkańcom oraz gościom i upiększy nasze miasto.

Anna Trzepizur

99 500,00 zł

 

 

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE GŁOSOWANIA:

Głosowanie rozpocznie się 20 października 2022 r. i będzie trwało do 27 października 2022 r. W tym czasie mieszkańcy Miasta Lublińca będą mogli głosować za pośrednictwem platformy internetowej (https://bo.lubliniec.pl/) na wybrane projekty.

W celu zapewnienia powszechności i równości udziału w Budżecie Obywatelskim, dla osób, które nie posiadają kompetencji cyfrowych lub dostępu do sieci Internet, uruchomione zostały trzy punkty, umożliwiające oddanie głosu, w tym na karcie do głosowania dla osoby, która nie podała numeru telefonu komórkowego:

Centrum Obsługi Mieszkańców
ul. Paderewskiego 7a 42-700 Lubliniec (dziennik podawczy)
w godzinach: poniedziałek: od 7:00 do 17:00,
wtorek-czwartek: od 7:00 do 15:00, piątek: od 7:00 do 13:00

Lubiteka - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna,
ul. Sportowa 3, 42-700 Lubliniec
w godzinach pracy

Miejski Dom Kultury
ul. Plebiscytowa 9, 42-700 Lubliniec
w godzinach pracy


W celu wzięcia udziału w głosowaniu mieszkańcy Miasta Lublińca będą zobowiązani podać swoje dane tj.: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz mają prawo podania numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłane jednorazowe hasło umożliwiające oddanie głosu za pośrednictwem platformy internetowej. Każdy mieszkaniec Miasta Lublińca (niezależnie od wieku) może głosować osobiście tylko jeden raz i na jeden projekt. W przypadku oddania głosu więcej niż raz, oba głosy uważa się za nieważne. Z jednego numeru telefonu można oddać jeden głos. Głosowanie jest bezpłatne.

Szczegółowy opis projektów dostępny pod linkiem: https://bo.lubliniec.pl/.

 

Treść: Wyniki oceny propozycji projektów złożonych w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca; treść zamieszczona na zółtym tle; z lewej strony grafika; w prawym dolnym rogu logo

WYNIKI OCENY PROPOZYCJI PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBLIŃCA I INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA ODWOŁAŃ OD NEGATYWNEJ OCENY PROPOZYCJI PROJEKTÓW

10 października 2022 r. zakończył się etap oceny propozycji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca.

Powołany Zespół do oceny propozycji projektów, od 23 września 2022 r. zajmował się weryfikacją i zaopiniowaniem projektów, na które mają głosować mieszkańcy Lublińca.
Projekty były weryfikowane pod kątem spełnienia kryteriów określonych w Uchwale Nr 566/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022, poz. 4691).

Pozytywna ocena Zespołu oznacza, że projekt został zatwierdzony do głosowania.
W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji i negatywnej oceny Zespołu, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania.

Zgodnie z § 10 Uchwały Nr 566/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach Budżetu Obywatelskiego osoba, która złożyła propozycję projektu ocenioną negatywnie, jest niezwłocznie informowana o ocenie i jej motywach oraz możliwości i trybie wniesienia odwołania.

Odwołanie wraz z zarzutami do motywów oceny negatywnej składa się do Burmistrza Miasta Lublińca w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych od umieszczenia informacji o ocenie negatywnej. Prawo odwołania od oceny negatywnej przysługuje w terminie do 13 października 2022 r. (czwartek - do północy).

Odwołania należy składać elektronicznie - link do formularza zostanie podany w wysłanych wiadomościach e-mail.

Odwołania złożone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów, nie podlegają rozpatrzeniu.

W okresie od 14-18 października 2022 r. trwać będzie etap rozpatrywania odwołań od negatywnej oceny propozycji projektu. Wnioskodawcę, który złożył odwołanie informuje się niezwłocznie o jego wyniku. Wynik odwołania jest ostateczny. W przypadku uwzględnienia odwołania uznaje się, że propozycja projektu uzyskała ocenę pozytywną.

Lista projektów pozytywnie i negatywnie ocenionych dostępna jest pod linkiem: https://bo.lubliniec.pl/publikacja-projektow-ocena-koncowa.html.

 

 

Plakat promujący nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA LUBLIŃCA - NABÓR WNIOSKÓW

W okresie od 12 września 2022 r. do 19 września 2022 r. można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca. Kolejny już raz mieszkańcy mogą korzystać z narzędzia do składania, jak i wyboru projektów w postaci platformy elektronicznej.


W celu złożenia wniosku do BO należy się zarejestrować, a następnie zalogować. Postępować zgodnie z instrukcją.
https://bo.lubliniec.pl/ - adres do platformy BO Miasta Lublińca.


W celu zapewnienia powszechności i równości udziału w Budżecie Obywatelskim, dla osób, które nie posiadają dostępu do sieci Internet uruchomione zostały trzy punkty, w których będzie można złożyć formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego, a w późniejszym terminie również zagłosować:


• Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a, 42-700 Lubliniec (dziennik podawczy), w godzinach:
poniedziałek: od 7:00 do 17:00

wtorek-czwartek: od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 13:00


• Lubiteka - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Sportowa 3, 42-700 Lubliniec, w godzinach pracy


• Miejski Dom Kultury, ul. Plebiscytowa 9, 42-700 Lubliniec, w godzinach pracy