PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, zwraca się z prośbą o przestrzeganie podstawowych środków ochronnych przeciwko
Informacja w sprawie koronawirusa dla mieszkańców Lublińca
Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2019r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Gminy Lubliniec zabudowanych na cele mieszkaniowe
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO). Poniżej jak również w załączniku znajduje się "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
RODO W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBLIŃCU

Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędą się w dniach od 25.08 do 15.09.2015r.

Całość materiałów dostępna pod linkiem:

http://deltapartner.pl/konsultacje_lpr_lubliniec/

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.): organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa (…) w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, w dniach od 25.08.2015 r. do 15.09.2015 r. zapewniono możliwość składania wniosków do projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa, a wraz z nią możliwość składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone ustnie w siedzibach właściwych organów, pisemnie lub w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) i dostarczenie go w terminie od 25.08.2015 r. do 15.09.2015 r.

 

Uwagi i opinie do projektu ww. dokumentu można składać do dnia 15 września 2015 r.

Z projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2020 z perspektywą do 2022 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Biurze Obsługi Interesantów w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 (pokój nr 7- 8 na parterze) w godzinach pracy urzędu. tj. pon. – pt. w godz. 7.30 – 15.30.

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie_LPR.pdf)obwieszczenie_LPR.pdf[Obwieszczenie LPR]411 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
6.92
μg/m3        
2020.07.11 18:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.