PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

UWAGA!!1 marca 2019 r. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru
NOWE WZORY - MAŁE GRANTY 2019!
Uprzejmie informujemy mieszkańców Lublińca, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego po raz kolejny przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii –
termin przesunięty na maj 2019
Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2019r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Gminy Lubliniec zabudowanych na cele mieszkaniowe
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO). Poniżej jak również w załączniku znajduje się "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
RODO W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBLIŃCU

Aktualności

W dn. 12 kwietnia 2019 r. w Strumieniu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie dyskutowano na temat potrzeby usprawnienia prowadzonych postępowań w zakresie wydawania przez Wojewodę Śląskiego zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP.

 

Zwrócono uwagę, że w ostatnich miesiącach okres oczekiwania na wydanie takiego zezwolenia znacznie się wydłużył i w wielu przypadkach trwa ponad pół roku. To z kolei zwiększa skalę, zauważalnego w ostatnim czasie w naszym regionie, negatywnego zjawiska związanego z brakiem pracowników w wielu branżach. Ponadto w innych częściach Polski i niektórych krajach sąsiadujących (Czechy i Słowacja) wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców odbywa się znacznie szybciej. Istnieje więc ryzyko, że wykwalifikowani pracownicy będą rejestrować się w innych województwach lub krajach, pogłębiając w ten sposób problemy kadrowe na śląskim rynku pracy. Wobec powyższego członkowie Zarządu Związku w przyjętym stanowisku zaapelowali do Wojewody Śląskiego o pilne zwiększenie liczby osób odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Podczas posiedzenia omawiano też trudną aktualnie sytuację szpitali powiatowych. Wskazano, że wprowadzenie tzw. „sieci szpitali” i ryczałtowego systemu kontraktowania świadczeń pogłębiło trudności finansowe podmiotów leczniczych, działających na szczeblu powiatowym. Generalnie zmiany te doprowadziły do tego, że wycena świadczeń medycznych nie jest adekwatna do ponoszonych przez szpitale z tego tytułu kosztów. W dyskusji podniesiono również problem związany z wynagrodzeniami zatrudnionych w szpitalach pracowników. Zwrócono uwagę m.in. na to, że środki przekazywane przez NFZ na podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy specjalistów stanowią ok. 80% kwoty, pozostała jej część musi być pokrywana przez placówki szpitalne. Trudnej sytuacji nie poprawia też zmniejszająca się liczba łóżek na oddziałach szpitalnych, która jest pokłosiem obowiązku stosowania nowego wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek. Dodatkowym problemem jest też realnie istniejący deficyt kadry pielęgniarskiej na rynku pracy.  

Możliwość częściowego rozwiązania problemu braków kadrowych została wskazana przez Zarząd Związku w zakresie personelu medycznego i przedstawiona w skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia postulacie wpisania do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (branżowego) zawodu asystenta medycznego. Coraz częściej odczuwalny jest bowiem brak takich pracowników w polskich szpitalach, domach pomocy, hospicjach i innych jednostkach służby zdrowia. Osoba pełniąca funkcję asystenta medycznego z jednej strony zajmowałaby się obsługą pacjentów, wykonując m.in. czynności administracyjne, a z drugiej bieżącym wsparciem lekarzy.
W przekonaniu samorządów lokalnych generalnie niezbędne jest dostosowanie klasyfikacji szkolnictwa zawodowego do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, zwłaszcza w tym zakresie.

W porządku obrad Zarządu znalazł się też temat dotyczący zwiększającej się degradacji urządzeń melioracyjnych oraz rozwiązań, które pozwoliłyby na prowadzenie skutecznej konserwacji powyższych urządzeń, a w rezultacie uniknięcie konieczności ponoszenia kosztów wykonania nowych melioracji.

 

Załączniki:
Pobierz plik (zdjecie nr 2 Zarzad SZGiP Strumien.JPG)zdjecie1[ ]5679 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
23.29
μg/m3        
2019.07.21 22:00

źródło: WIOŚ Katowice

Wydarzenia

Lipiec 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Najbliższe

08 Lip 2019
08:00AM - 05:00PM
WAKACJE Z MDK
08 Lip 2019
08:00AM - 05:00PM
FESTIWAL ŻYCIA

Na skróty

europarlament

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.