Aktualności

Urząd Miejski w Lublińcu przypomina, że 31 marca 2020 r. mija termin aktualizacji złożonych wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Lubliniec.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 115/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec, osoby ubiegające się o przydział lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Lubliniec, winny zaktualizować wniosek o:
- deklarację o wysokości dochodów osiąganych przez członków gospodarstwa domowego w
okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji,
- oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego,
- oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub
pobliskiej miejscowości.
- ewentualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Brak zaktualizowanego wniosku do końca I kwartału każdego roku zostanie uznany za rezygnację z oczekiwania na najem. Wniosek wraz załącznikami do pobrania na stronie internetowej urzędu KATALOG USŁUG

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.