PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, zwraca się z prośbą o przestrzeganie podstawowych środków ochronnych przeciwko
Informacja w sprawie koronawirusa dla mieszkańców Lublińca
Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2019r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Gminy Lubliniec zabudowanych na cele mieszkaniowe
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO). Poniżej jak również w załączniku znajduje się "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
RODO W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBLIŃCU

Aktualności

Przypominamy, iż 29 stycznia 2020 r. zost ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2020r., zawierający ważne zmiany w zasadach udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty w systemie informatycznym GENERATOR eNGO– https://lubliniec.engo.org.pl oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną.

  2. W ofercie należy wskazać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego (cześć punkt III. 6 oferty).

  3. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji w zakresie kultury fizycznej nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł. W pozostałych zakresach wnioskowana kwota nie może przekroczyć kwoty puli środków przeznaczonej na wnioskowany zakres.

  4. Każdy z oferentów może złożyć do konkursu w ramach jednego zakresu zadań publicznych tylko jedną ofertę. Oferty niespełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.

  5. Na etapie składania ofert nie dołącza się załączników. Załączniki będą wymagane w celu podpisania umowy.

Szczegółowe informacje zawiera pełna wersja ogłoszenia konkursowego, która jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lublińca, na platformie GENRATORA eNGO, oraz pod linkiem https://lubliniec.eu/index.php/3044-ogloszenie-i-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-miasta-lublinca-w-2020-r.html.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
9.80
μg/m3        
2020.08.04 18:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.