Aktualności

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r, poz. 688, ze zm.), do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.