PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dnia 01.06.2021r. w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.

Punkt będzie czynny w dniach:

poniedziałek w godzinach 13.00-17.00

środa w godzinach 8.00-12.00

piątek w godzinach 10.00-13.00

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie prowadził działania dla mieszkańców Gminy Lubliniec w zakresie:

  • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”,

  • wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie,

  • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Dodatkowo, codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można uzyskać informacje o programie pod nr tel. 34 3530100 wew. 173.

 

Czyste Powietrze

Aktualności

Szanowny Panie Pośle,

Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź na mój list otwarty. Z uwagi na sposób przedstawienia przez Pana wielu ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania samorządu, współdziałania Państwa i samorządu, jak również decyzji podejmowanych przeze mnie – jako Burmistrza Miasta Lublińca, chciałbym krótko i syntetycznie odnieść się do zagadnień zawartych w Pana odpowiedzi.

 1. Nie angażuję samorządu lublinieckiego do bieżących rozgrywek politycznych. Zawsze krytykowałem działania Rządu uderzające w samorząd terytorialny, niezależnie od tego, które partie polityczne sprawowały władzę. Jako burmistrz i obywatel mam takie prawo, z którego korzystam. W ostatnim czasie nawet samorządowcy z Pana opcji politycznej krytykują Rząd za działania uderzające w podstawy bytu samorządu.

 2. Nie prowadzę żadnej totalnej walki z opozycyjnymi radnymi. Poświadczenie nieprawdy przez jednego radnego nie może być akceptowane przez żadnego przyzwoitego samorządowca.

 3. Nie byłem organizatorem żadnego protestu w ostatnich latach.

 4. Mój list otwarty został wysłany po kolejnym, szóstym liście bez odpowiedzi z Pana strony. Dotyczył bardzo ważnych kwestii, m.in. trudnej sytuacji epidemicznej w powiecie lublinieckim (konieczności finansowania wymazobusów przez samorządy oraz ograniczeń w dostępie do laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa), jak również nieuniknionego wzrostu cen za odbiór odpadów komunalnych.

 5. Wracając do chęci spotkania Pana Prezydenta z mieszkańcami Lublińca, to nic nie stało na przeszkodzie, aby takie spotkanie zorganizował Pan nawet bez powiadomienia władz miejskich. Tak było wielokrotnie, chociażby w ubiegłą sobotę (13 czerwca br.), kiedy to zorganizował Pan miting wyborczy z udziałem wiceministra rolnictwa.

 6. Zarzuca mi Pan Poseł, że nie traktuję na równi organizacji pozarządowych. Bardzo proszę nie dezawuować pracy osób oceniających projekty w postępowaniach konkursowych. Pracownicy bardzo rzetelnie wykonują swoje obowiązki.

 7. Pisze Pan, że to dzięki Pana interwencji udało się zwiększyć na Śląsku liczbę laboratoriów, ale Panie Pośle, jak to się stało, że w pierwszej fazie epidemii (na dzień 30 marca br.), w woj. mazowieckim było 10 razy więcej laboratoriów?

W moim liście poruszyłem problem wymazobusów, które do dzisiaj opłacają samorządy naszego powiatu, choć jest to zadanie administracji rządowej.

 8. Pragnę poinformować Pana Posła, że lublinieckim firmom pomógł również Lubliniecki Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców przygotowany przez Urząd Miejski i bardzo szybko uchwalony przez Radę Miejską. Z tego Pakietu skorzystało już blisko 100 lublinieckich firm.

9. Niefortunna wypowiedź Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy na temat kosztów odbioru odpadów komunalnych była komentowana nie tylko przez samorządowców (również tych sprzyjających Rządowi). Powinien Pan zdawać sobie sprawę, że samorząd w aktualnym stanie prawnym nie ma wpływu na wzrost cen w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce.

10. Co do opłaty śmieciowej to pytam, co Rząd zrobił przez ostatnie 5 lat, aby rozwiązać ten problem? Nie zgadzam się z polityką sprowadzania do Polski śmieci, tak samo jak neguję kupowanie węgla z zagranicy, kiedy na śląskich zwałach kopalnianych zalegają miliony ton tego surowca.

11. W kwestii braku strategii miasta w gospodarce odpadami, to chciałbym zauważyć, że brakuje jej nie w Gminach, ale na poziomie naszego Państwa.

12. Nie wiem, czy Pan jest świadomy, iż Minister Klimatu właśnie przesunął o 3 lata wejście w życie ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, co jak Pan twierdzi mogłoby wpłynąć na obniżki cen usług śmieciowych.

13. „Opłata marszałkowska” ustalana przez Ministra Klimatu, która tak znacząco została podniesiona od 01.01.2020 r. z 170 zł do 270 zł/tonę, mocno wpływa na cenę usługi, za którą płacą mieszkańcy. Związki samorządowe zwracały się z prośbą do Pana Ministra, aby w tym roku opłaty tej nie podnosić. Niestety bezskutecznie.

14. Odnośnie debaty w czasie kampanii parlamentarnej, to jeszcze raz powtórzę - ja w tych wyborach nie kandydowałem i nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, więc nie widziałem sensu udziału w takiej dyskusji.

Bardzo proszę nie zarzucać mi braku chęci współpracy. Jestem otwarty na spotkanie Samorządowców naszego powiatu i Pana Posła. Mamy do Pana Posła bardzo dużo pytań, na które chociażby nie odpowiedział Pan do tej pory pisemnie, a które wymagają dokładnej analizy i merytorycznej dyskusji.

 

Z wyrazami szacunku

Edward Maniura

Burmistrz Miasta Lublińca

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 33μg/m3
SO2: 6μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.07.27 23:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.