Aktualności

Szanowny Panie Pośle,

Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź na mój list otwarty. Z uwagi na sposób przedstawienia przez Pana wielu ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania samorządu, współdziałania Państwa i samorządu, jak również decyzji podejmowanych przeze mnie – jako Burmistrza Miasta Lublińca, chciałbym krótko i syntetycznie odnieść się do zagadnień zawartych w Pana odpowiedzi.

 1. Nie angażuję samorządu lublinieckiego do bieżących rozgrywek politycznych. Zawsze krytykowałem działania Rządu uderzające w samorząd terytorialny, niezależnie od tego, które partie polityczne sprawowały władzę. Jako burmistrz i obywatel mam takie prawo, z którego korzystam. W ostatnim czasie nawet samorządowcy z Pana opcji politycznej krytykują Rząd za działania uderzające w podstawy bytu samorządu.

 2. Nie prowadzę żadnej totalnej walki z opozycyjnymi radnymi. Poświadczenie nieprawdy przez jednego radnego nie może być akceptowane przez żadnego przyzwoitego samorządowca.

 3. Nie byłem organizatorem żadnego protestu w ostatnich latach.

 4. Mój list otwarty został wysłany po kolejnym, szóstym liście bez odpowiedzi z Pana strony. Dotyczył bardzo ważnych kwestii, m.in. trudnej sytuacji epidemicznej w powiecie lublinieckim (konieczności finansowania wymazobusów przez samorządy oraz ograniczeń w dostępie do laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa), jak również nieuniknionego wzrostu cen za odbiór odpadów komunalnych.

 5. Wracając do chęci spotkania Pana Prezydenta z mieszkańcami Lublińca, to nic nie stało na przeszkodzie, aby takie spotkanie zorganizował Pan nawet bez powiadomienia władz miejskich. Tak było wielokrotnie, chociażby w ubiegłą sobotę (13 czerwca br.), kiedy to zorganizował Pan miting wyborczy z udziałem wiceministra rolnictwa.

 6. Zarzuca mi Pan Poseł, że nie traktuję na równi organizacji pozarządowych. Bardzo proszę nie dezawuować pracy osób oceniających projekty w postępowaniach konkursowych. Pracownicy bardzo rzetelnie wykonują swoje obowiązki.

 7. Pisze Pan, że to dzięki Pana interwencji udało się zwiększyć na Śląsku liczbę laboratoriów, ale Panie Pośle, jak to się stało, że w pierwszej fazie epidemii (na dzień 30 marca br.), w woj. mazowieckim było 10 razy więcej laboratoriów?

W moim liście poruszyłem problem wymazobusów, które do dzisiaj opłacają samorządy naszego powiatu, choć jest to zadanie administracji rządowej.

 8. Pragnę poinformować Pana Posła, że lublinieckim firmom pomógł również Lubliniecki Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców przygotowany przez Urząd Miejski i bardzo szybko uchwalony przez Radę Miejską. Z tego Pakietu skorzystało już blisko 100 lublinieckich firm.

9. Niefortunna wypowiedź Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy na temat kosztów odbioru odpadów komunalnych była komentowana nie tylko przez samorządowców (również tych sprzyjających Rządowi). Powinien Pan zdawać sobie sprawę, że samorząd w aktualnym stanie prawnym nie ma wpływu na wzrost cen w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce.

10. Co do opłaty śmieciowej to pytam, co Rząd zrobił przez ostatnie 5 lat, aby rozwiązać ten problem? Nie zgadzam się z polityką sprowadzania do Polski śmieci, tak samo jak neguję kupowanie węgla z zagranicy, kiedy na śląskich zwałach kopalnianych zalegają miliony ton tego surowca.

11. W kwestii braku strategii miasta w gospodarce odpadami, to chciałbym zauważyć, że brakuje jej nie w Gminach, ale na poziomie naszego Państwa.

12. Nie wiem, czy Pan jest świadomy, iż Minister Klimatu właśnie przesunął o 3 lata wejście w życie ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, co jak Pan twierdzi mogłoby wpłynąć na obniżki cen usług śmieciowych.

13. „Opłata marszałkowska” ustalana przez Ministra Klimatu, która tak znacząco została podniesiona od 01.01.2020 r. z 170 zł do 270 zł/tonę, mocno wpływa na cenę usługi, za którą płacą mieszkańcy. Związki samorządowe zwracały się z prośbą do Pana Ministra, aby w tym roku opłaty tej nie podnosić. Niestety bezskutecznie.

14. Odnośnie debaty w czasie kampanii parlamentarnej, to jeszcze raz powtórzę - ja w tych wyborach nie kandydowałem i nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, więc nie widziałem sensu udziału w takiej dyskusji.

Bardzo proszę nie zarzucać mi braku chęci współpracy. Jestem otwarty na spotkanie Samorządowców naszego powiatu i Pana Posła. Mamy do Pana Posła bardzo dużo pytań, na które chociażby nie odpowiedział Pan do tej pory pisemnie, a które wymagają dokładnej analizy i merytorycznej dyskusji.

 

Z wyrazami szacunku

Edward Maniura

Burmistrz Miasta Lublińca

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.