PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju.
Powszechny Spis Rolny 2020
W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, zwraca się z prośbą o przestrzeganie podstawowych środków ochronnych przeciwko nowemu wirusowi.
Informacja w sprawie koronawirusa
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
RODO W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBLIŃCU

Aktualności

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu informuje, iż w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska osoby składające wnioski o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" zobowiązane są posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Zaświadczenia te wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu przez Dział Świadczeń Rodzinnych, po uprzednim złożeniu przez zainteresowanych pisemnego żądania wydania zaświadczenia, według wzoru określonego przez Ministra Klimatu.

Link do rozporządzenia

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000171301.pdf

Podstawa prawna:

  1. Art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);

  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

 

Więcej informacji na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html oraz na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/

Ogólnopolska infolinia „Czystego Powietrza” nr telefonu:22 340 40 80

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w formie elektronicznej (przez ePUAP - podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym - w załączeniu umieszczając wniosek) bądź pisemne żądanie wydania zaświadczenia należy przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Oświęcimska 30.

Wystawione zaświadczenia będzie można odebrać osobiście lub zostaną odesłane, na wskazany w żądaniu adres, za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłką poleconą.

Procedurę wydawania zaświadczeń regulują przepisy znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
65.31
μg/m3        
2020.12.04 04:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.