PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Aktualności

Informujemy o wydłużeniu terminu nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

do przeprowadzenia w dniach 01.04.2021 r. - 30.06.2021 r.

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego powinno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu czytaj tu oraz www. lubliniec.bip.info.pl w zakładce Narodowy Spis Ludności i Mieszkań w 2021 r. także w COM (Centrum Obsługi Mieszkańców) ul. Paderewskiego 7a, oraz w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 pok. 7-8 (parter).

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu (pok. nr 7-8 -biuro podawcze) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.”w terminie od 1 lutego 2021 r. do 16 lutego 2021 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Komplet dokumentów można składać do dnia  16.02.2021

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
23.22
μg/m3        
2021.03.01 03:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.