PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Aktualności

Dobre wiadomości dla osób szukających pomocy i wsparcia w utrzymaniu trzeźwości
i zmagających się z uzależnieniem od alkoholu, w tym dla osób głuchych
i słabosłyszących

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu mając na względzie pomoc osobom uzależnionym od alkoholu przekazuje informacje o dostępnych formach wsparcia oferowanych przez
Wspólnotę Anonimowych Alkoholików w Polsce Region „Katowice”.

W tym trudnym czasie pandemii koronawirusa, która wymaga od nas izolacji społecznej, utrudnia dotychczasowe możliwości skorzystania z pomocy i wsparcia dla osób i rodzin zmagających się z uzależnieniem od alkoholu – Wspólnota Anonimowych Alkoholików Regionu „Katowice” informuje, że nadal aktywnie funkcjonuje jednak w formie spotkań
on-line, możliwy jest też indywidualny kontakt za pośrednictwem stron internetowych, infolinii czy telefonu Punktu Informacyjno-Kontaktowego, który pełni także funkcję telefonu „zaufania”. Możliwy jest też kontakt osobisty z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Poniżej kilka informacji, które ułatwią kontakt ze Wspólnotą AA:

Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce Region AA „Katowice”

Punkt Informacyjno-Kontaktowy

40-006 Katowice ul. Warszawska 6 p. 202 telefon: 32/ 725 74 04

 

Infolinia Wspólnoty AA -  801 033 242

Adres strony internetowej: https://aa24.pl/pl 
(na tej stronie znajdują się m. in. linki do Mitingów on-line)

Wspólnota Anonimowych Alkoholików oferuje spotkania on-line dla osób głuchych
i słabosłyszących zmagających się z uzależnieniem od alkoholu tłumaczone na polski język migowy oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim – więcej informacji oraz terminy spotkań można znaleźć:

 na stronie internetowej: https://glusi-aa.pl/

Telefon/sms: 660 467 849

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu pragnie przypomnieć, że w swojej siedzibie
w ramach Punktu Konsultacyjnego w każdy czwartek w godzinach od 15:30 do 17:00 przyjmuje konsultant ds. uzależnienia od alkoholu oraz od godziny 17:00 do 19:00 działa grupa terapeutyczna dla rodzin osób uzależnionych i współuzależnionych.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dostateczny

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 90μg/m3
SO2: 15μg/m3
C6H6: 3μg/m3

2021.05.08 23:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.