Aktualności

Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego oraz Zarządu Subregionu Centralnego projekt pn.: Budowa Przedszkola nr 2 w Lublińcu otrzyma dofinansowanie w kwocie 2,2 mln zł ze środków EFRR w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego - RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Jest to pierwszy projekt gminy Lubliniec, który otrzyma dofinansowanie ze środków UE z nowej perpsektywy 2014-2020 w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Budowa Przedszkola nr 2 w Lublińcu

Wartość projektu: 4 997 840,24 zł (całość nowego segmentu: szkoła podstawowa + przedszkole z placem zabaw)

Dofinansowanie: 2 200 000,00 zł

Opis projektu:
Zakres projektu obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku, w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa Nr 1, nowej części (segmentu), w którym znajdą się m.in. nowe oddziały przedszkolne oraz oddziały szkoły podstawowej. Projekt przewiduje lokalizację przedszkola na parterze budynku. Przedszkole będzie miało osobne wejście. Obok wejścia zlokalizowany zostanie plac zabaw. Podstawowe parametry techniczne (przedszkole + szkoła podstawowa): Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 892,63 m2 Powierzchnia użytkowa: 1 614,35 m2 w tym: - przedszkole - 781,78 m2 (parter) - szkoła podstawowa - 832,57 m2 (I piętro) Kubatura: 8 521,20 m3. Część przedszkolną zaprojektowano przyjmując następujące założenia: Ilość dzieci przedszkolnych: 4 oddziały po 25 dzieci – w sumie 100 dzieci.
 
___________________________________________________________________________________________________________________________
 

Zarząd Województwa Śląskiego 30.05.2016 r. uchwałą nr 1000/117/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji 45 005 010,00 zł umożliwiła wybór do dofinansowania 24 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 36 mln zł, przy zachowaniu kolejności na liście ocenionych projektów.

LINK do listy projektów LISTA

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.