Aktualności

Burmistrz Miasta Lublińca, 42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5 zaprasza do składnia ofert na dowóz uczniów na trasie Lubliniec - Kokotek - Lubliniec, Lubliniec - Wymyślacz - Lubliniec oraz dowóz uczniów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu - zwanego dalej Ośrodkiem na trasie Lubliniec - Ośrodek - Lubliniec

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.