PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dnia 01.06.2021r. w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.

Punkt będzie czynny w dniach:

poniedziałek w godzinach 13.00-17.00

środa w godzinach 8.00-12.00

piątek w godzinach 10.00-13.00

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie prowadził działania dla mieszkańców Gminy Lubliniec w zakresie:

 • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”,

 • wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie,

 • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Dodatkowo, codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można uzyskać informacje o programie pod nr tel. 34 3530100 wew. 173.

 

Czyste Powietrze

W 2022 roku Miasto Lubliniec będzie obchodziło swoje 750-lecie istnienia. To doskonała okazja do wspomnień oraz radosnego świętowania. By godnie upamiętnić ten niezwykły jubileusz, Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza „Konkurs na film promocyjny o Lublińcu, z okazji zbliżającego się Jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca”.

Zadaniem uczestników konkursu jest nakręcenie krótkiego, trwającego nie dłużej niż 2 minuty filmu, promującego Miasto Lubliniec. Organizator oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich filmów, które w oryginalny sposób ukażą walory, specyfikę, niepowtarzalność i wyjątkowość Miasta Lublińca oraz jego mieszkańców.

Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w wysokości 5 000 zł.

Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa, wcześniej niepublikowane filmy.

W konkursie może brać udział jedna osoba lub zespół osób.

Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 r. do godziny 13.00, na podany adres: Urząd Miejski w Lublińcu (Biuro podawcze – budynek główny), ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec w godzinach pracy urzędu.

Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi w dniach od 6 do 17 grudnia 2021 r.

 

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie zawiera Regulamin, który został zamieszczony w załączniku.

Konkurs na film promocyjny o Lublińcu

Aktualności

POSTANOWIENIE Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca

POSTANOWIENIE

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 uchwały nr 261/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2020 r., poz. 5944)

postanawiam

 

§ 1.

Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca w dniu 23 czerwca 2021 roku o godzinie 13.00 w sali wielofunkcyjnej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu przy ul. Sportowej 3.

§ 2.

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca prowadzi Radny najstarszy wiekiem obecny na sesji.

§ 3.

Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                Gabriel Podbioł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 do Postanowienia

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji

nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca

                         

 

Porządek obrad pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca:

 1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zabranie głosu przez przybyłych Gości.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.
 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca prowadzenia sesji od najstarszego wiekiem radnego.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości i powołania Komisji Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca, ustalenie przedmiotu działania Komisji oraz określenie liczby członków Komisji.
 9. Wybór Przewodniczącego Komisji.
 10. Wskazanie przez Burmistrza w porozumieniu z członkami Młodzieżowej Rady opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca oraz określenie zakresu jego obowiązków.
 11. Wolne wnioski zgłaszane przez Radnych.
 12. Zamknięcie sesji.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 25μg/m3
SO2: 5μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.10.24 04:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.