PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Bieżące informacje

Informacja o terminach mycia pojemników na bioodpady.

Informujemy, iż w pierwszej połowie września br. brązowe pojemniki na bioodpady, które zostały Państwu dostarczone,
zostaną umyte przez firmę PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. k.

Usługa ta będzie świadczona w terminach odbioru tych odpadów z Państwa nieruchomości, tj.:
02.09.2020 r. – rejon V harmonogramu wywozu odpadów,
03.09.2020 r. – rejon III harmonogramu wywozu odpadów,
04.09.2020 r. – rejon VII i częściowo rejon VIII harmonogramu wywozu odpadów,
07.09.2020 r. – rejon I harmonogramu wywozu odpadów,
08.09.2020 r. – rejon VI i częściowo rejon VIII harmonogramu wywozu odpadów,
09.09.2020 r. – rejon IV harmonogramu wywozu odpadów,
14.09.2020 r. – rejon II harmonogramu wywozu odpadów.

Prosimy o niezabieranie tych pojemników na posesje bezpośrednio po opróżnieniu.
Pojemniki należy zabrać po wykonaniu mycia pojemników przez firmę PZOM Strach sp. z o.o. sp.k.

Szczegółowe wykazy ulic i nieruchomości wielorodzinnych przyporządkowanych do poszczególnych rejonów można znaleźć po linkiem:
https://lubliniec.eu/index.php/harmonogram-odbioru.html

Informacja dla osób kompostujących bioodpady - sierpień

Właściciele nieruchomości, którzy zgłosili do Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu chęć kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w celu uzyskania zwolnienia z opłaty w wysokości 3 zł miesięcznie za mieszkańca i oczekują na odbiór brązowego pojemnika BIO, proszeni są o wystawienie tego pojemnika rano w dniu 13 sierpnia br., gdyż wówczas firma wywozowa będzie zabierać ww. pojemniki.

Informacja dla osób kompostujących bioodpady

Właściciele nieruchomości, którzy zgłosili do Wydziału Komunalnego chęć kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w celu uzyskania zwolnienia w wysokości 3 zł miesięcznie za mieszkańca nieruchomości i oczekują na odbiór brązowego pojemnika BIO, proszeni są o wystawienie tego pojemnika rano w dniu 14 lipca br., gdyż wówczas firma wywozowa będzie zbierać ww. pojemniki.

Dystrybucja pojemników BIO

Szanowni Mieszkańcy!


Firma PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczęła dystrybucję pojemników brązowych o pojemności 120 l na bioodpady w zabudowie jednorodzinnej. Przypominamy, iż od lipca br. pojemniki te zastąpią dotychczasowe brązowe worki. Obecnie firma dostarcza pojemniki do nieruchomości znajdujących się w rejonie IV harmonogramu wywozu odpadów. Dla pozostałych rejonów pojemniki zostaną dostarczone w następujących terminach:

- dla rejonu II – do 22 czerwca

- dla rejonu V – do 24 czerwca

- dla rejonu III – do 25 czerwca

- dla rejonu I – do 29 czerwca.

Prosimy o zabranie pojemnika BIO na swoją posesję i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółowe wykazy ulic przyporządkowanych do powyższych rejonów znajdują się w załączonych harmonogramach wywozu odpadów.

Harmonogramy te, obejmujące okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. i zostaną dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami od 1 lipca 2020 r.

bio

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 lipca 2020 roku czeka nas szereg zmian związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Będziemy Państwa na bieżąco informować w tych sprawach.

W szczególności zgodnie z uchwałą Nr 232/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku mogą liczyć na obniżkę opłaty za gospodarowanie odpadami o 3 złote miesięcznie od osoby zamieszkującej daną posesję. Do mieszkańców, którzy nie zdecydują się na kompostowanie odpadów, dostarczony zostanie 120-litrowy pojemnik na bioodpady, który zastąpi dotychczasowe brązowe worki.

Od 17 czerwca br rozpocznie się dostarczanie pojemników BIO do nieruchomości jednorodzinnych. W celu usprawnienia ich dystrybucji, zwracamy się z prośbą do właścicieli domów jednorodzinnych o przekazanie do 16 czerwca br. informacji, że zamierzacie Państwo skorzystać z ulgi i kompostować odpady w swoim kompostowniku.

Informację można przekazać telefonicznie nr tel.(34) 353 01 00 wew. 170 lub 171 lub e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Ponadto informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy zamierzają skorzystać z ulgi za kompostowanie od 1 lipca br. będą zobowiązani do złożenia zaktualizowanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został uruchomiony w poniedziałek 27 kwietnia 2020 roku. Godziny otwarcia punktu nie ulegają zmianie, tj. w poniedziałki, środy i piątki od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 9.00 do 14.00. Celem oddania odpadów konieczne jest pobranie i wypełnienie formularza, który znajduje się w załączniku. Formularz dostępny jest również na portierni przy wjeździe do PSZOK. Prosimy również o dokładne zapoznanie się z nowym zasadami korzystania z PSZOK (regulamin w załączniku) w czasie epidemii i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Załączniki:
Pobierz plik (KARTA PRZYJĘCIA ODPADÓW.PDF)KARTA PRZYJĘCIA ODPADÓW.PDF[ ]402 kB
Pobierz plik (zasady PSZOK.pdf)zasady PSZOK.pdf[ ]566 kB

UWAGA! Zmiana nr rachunku bankowego dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Miejski w Lublińcu informuje, iż ulega zmianie numer rachunku bankowego do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wpłat należy dokonywać na nowy nr rachunku bankowego:
89 1050 1142 1000 0090 3199 4040
Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1579), w której ustawodawca nałożył obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym będą gromadzone środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! POJEMNIKI NA ODPADY NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ POLSKICH NORM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU NIE BĘDĄ OPRÓŻNIANE

 

Pojemnik1


Szanowni Mieszkańcy,
Przypominamy o konieczności gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach zgodnych z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec oraz zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami.
Pojemniki przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania Polskich Norm lub deklaracje zgodności wystawioną przez producenta.
Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem PN-EN 840-1, która zapewnia:
przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego,
odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych,
wyposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie,
maksymalne obciążenie: 50 kg dla pojemników 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l.

W związku z powyższym, pojemniki niespełniające wymagań Polskich Norm, od dnia 1 października 2019 roku nie będą opróżniane.

Informujemy, iż jest możliwość zakupu lub wydzierżawienia używanych pojemników na odpady zmieszane w firmie PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. k. Firma oferuje zakup używanego pojemnika 120 l lub 240 l w cenie 60,00 zł netto, natomiast miesięczną dzierżawę pojemnika 120 l w cenie 3,00 zł netto, a pojemnika 240 l w cenie 4,00 zł netto.
W przypadku chęci zakupu lub wydzierżawienia ww. pojemników, należy kontaktować się bezpośrednio z firmą pod nr tel. 34 329 92 29 wew. 24 lub 26.

Jednocześnie przypominamy, że pojemnik na odpady:
nie może być uszkodzony, pęknięty,
musi posiadać stabilne, nieuszkodzone dno,
musi być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,
nie może być przeciążony.

Pojemnik2

Zmiana w wywozie odpadów od 1 lipca 2019r.

Szanowni Mieszkańcy,
z dniem 1 lipca 2019 roku nastąpi zmiana firmy świadczącej usługę odbioru odpadów od mieszkańców miasta Lublińca. Usługę będzie świadczyła nowa firma PZOM STRACH Sp. z o.o. z siedzibą w Konopiskach. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta, będzie zlokalizowany w Lublińcu przy ul. Przemysłowej 5 i prowadzony w imieniu Gminy przez firmę FCC Sp. z o.o. W czasie otwarcia PSZOK będzie dostępny nowy nr tel. 602-403-227, dni i godziny otwarcia bez zmian tj. poniedziałek, środa, piątek w godz. 1000-1800 i w soboty w godz. 900-1400.

Czytaj więcej: Zmiana w wywozie odpadów od 1 lipca 2019r.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.03.2019r.

Informujemy, że z dniem 1 marca 2019 r. weszły w życie nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z uchwałą nr 46/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 949), stawki te wynoszą:

16,00 zł/osobę, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
32,00 zł/osobę , w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

O wysokości miesięcznej opłaty za odpady, właściciele nieruchomości zostaną pisemnie poinformowani.

UCHWAŁA

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
31.24
μg/m3        
2020.09.26 00:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

deklaracja dostępności 01 01

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.