PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Bieżące informacje

Informacja o terminach mycia pojemników na bioodpady

Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, iż w drugiej połowie maja br. brązowe pojemniki na bioodpady (BIO), które zostały Państwu dostarczone, zostaną umyte przez firmę PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. k.
Usługa ta będzie świadczona w terminach odbioru tych odpadów z Państwa nieruchomości, tj.:

Rejon I harmonogramu wywozu odpadów - 17.05.2021 r.
Rejon II harmonogramu wywozu odpadów - 24.05.2021 r.
Rejon III harmonogramu wywozu odpadów - 27.05.2021 r.
Rejon IV harmonogramu wywozu odpadów - 19.05.2021 r.
Rejon V harmonogramu wywozu odpadów - 26.05.2021 r.
Rejon VI i częściowo rejon VIII harmonogramu wywozu odpadów - 18.05.2021 r.
Rejon VII i częściowo rejon VIII harmonogramu wywozu odpadów - 21.05.2021 r.

W powyższych terminach prosimy o niezabieranie tych pojemników na posesje bezpośrednio po opróżnieniu.
Pojemniki należy zabrać po wykonaniu mycia pojemników przez firmę
PZOM Strach sp. z o.o. sp.k.

Szczegółowe wykazy ulic i nieruchomości wielorodzinnych przyporządkowanych do poszczególnych rejonów wywozu odpadów można znaleźć po linkiem:
https://lubliniec.eu/index.php/harmonogram-odbioru.html

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 lipca 2020 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. Wysokość zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w zabudowie jednorodzinnej, wynosi 3,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy, a w przypadku braku – na ogólny numer rachunku bankowego:
ING Bank Śląski O/Częstochowa: nr: 89 1050 1142 1000 0090 3199 4040

Wpłaty można również dokonywać w Kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, znajdującej się w Centrum Obsługi Mieszkańców
przy ul. Paderewskiego 7A.

Terminy płatności:
- za styczeń, luty, marzec – do 20 kwietnia
- za kwiecień, maj, czerwiec – do 20 lipca
- za lipiec, sierpień, wrzesień – do 20 października
- za październik, listopad, grudzień – do 20 stycznia

Informacja o terminach mycia pojemników na bioodpady.

Informujemy, iż w pierwszej połowie września br. brązowe pojemniki na bioodpady, które zostały Państwu dostarczone,
zostaną umyte przez firmę PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. k.

Usługa ta będzie świadczona w terminach odbioru tych odpadów z Państwa nieruchomości, tj.:
02.09.2020 r. – rejon V harmonogramu wywozu odpadów,
03.09.2020 r. – rejon III harmonogramu wywozu odpadów,
04.09.2020 r. – rejon VII i częściowo rejon VIII harmonogramu wywozu odpadów,
07.09.2020 r. – rejon I harmonogramu wywozu odpadów,
08.09.2020 r. – rejon VI i częściowo rejon VIII harmonogramu wywozu odpadów,
09.09.2020 r. – rejon IV harmonogramu wywozu odpadów,
14.09.2020 r. – rejon II harmonogramu wywozu odpadów.

Prosimy o niezabieranie tych pojemników na posesje bezpośrednio po opróżnieniu.
Pojemniki należy zabrać po wykonaniu mycia pojemników przez firmę PZOM Strach sp. z o.o. sp.k.

Szczegółowe wykazy ulic i nieruchomości wielorodzinnych przyporządkowanych do poszczególnych rejonów można znaleźć po linkiem:
https://lubliniec.eu/index.php/harmonogram-odbioru.html

Informacja dla osób kompostujących bioodpady - sierpień

Właściciele nieruchomości, którzy zgłosili do Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu chęć kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w celu uzyskania zwolnienia z opłaty w wysokości 3 zł miesięcznie za mieszkańca i oczekują na odbiór brązowego pojemnika BIO, proszeni są o wystawienie tego pojemnika rano w dniu 13 sierpnia br., gdyż wówczas firma wywozowa będzie zabierać ww. pojemniki.

Informacja dla osób kompostujących bioodpady

Właściciele nieruchomości, którzy zgłosili do Wydziału Komunalnego chęć kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w celu uzyskania zwolnienia w wysokości 3 zł miesięcznie za mieszkańca nieruchomości i oczekują na odbiór brązowego pojemnika BIO, proszeni są o wystawienie tego pojemnika rano w dniu 14 lipca br., gdyż wówczas firma wywozowa będzie zbierać ww. pojemniki.

Dystrybucja pojemników BIO

Szanowni Mieszkańcy!


Firma PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczęła dystrybucję pojemników brązowych o pojemności 120 l na bioodpady w zabudowie jednorodzinnej. Przypominamy, iż od lipca br. pojemniki te zastąpią dotychczasowe brązowe worki. Obecnie firma dostarcza pojemniki do nieruchomości znajdujących się w rejonie IV harmonogramu wywozu odpadów. Dla pozostałych rejonów pojemniki zostaną dostarczone w następujących terminach:

- dla rejonu II – do 22 czerwca

- dla rejonu V – do 24 czerwca

- dla rejonu III – do 25 czerwca

- dla rejonu I – do 29 czerwca.

Prosimy o zabranie pojemnika BIO na swoją posesję i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółowe wykazy ulic przyporządkowanych do powyższych rejonów znajdują się w załączonych harmonogramach wywozu odpadów.

Harmonogramy te, obejmujące okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. i zostaną dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami od 1 lipca 2020 r.

bio

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 lipca 2020 roku czeka nas szereg zmian związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Będziemy Państwa na bieżąco informować w tych sprawach.

W szczególności zgodnie z uchwałą Nr 232/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku mogą liczyć na obniżkę opłaty za gospodarowanie odpadami o 3 złote miesięcznie od osoby zamieszkującej daną posesję. Do mieszkańców, którzy nie zdecydują się na kompostowanie odpadów, dostarczony zostanie 120-litrowy pojemnik na bioodpady, który zastąpi dotychczasowe brązowe worki.

Od 17 czerwca br rozpocznie się dostarczanie pojemników BIO do nieruchomości jednorodzinnych. W celu usprawnienia ich dystrybucji, zwracamy się z prośbą do właścicieli domów jednorodzinnych o przekazanie do 16 czerwca br. informacji, że zamierzacie Państwo skorzystać z ulgi i kompostować odpady w swoim kompostowniku.

Informację można przekazać telefonicznie nr tel.(34) 353 01 00 wew. 170 lub 171 lub e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Ponadto informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy zamierzają skorzystać z ulgi za kompostowanie od 1 lipca br. będą zobowiązani do złożenia zaktualizowanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został uruchomiony w poniedziałek 27 kwietnia 2020 roku. Godziny otwarcia punktu nie ulegają zmianie, tj. w poniedziałki, środy i piątki od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 9.00 do 14.00. Celem oddania odpadów konieczne jest pobranie i wypełnienie formularza, który znajduje się w załączniku. Formularz dostępny jest również na portierni przy wjeździe do PSZOK. Prosimy również o dokładne zapoznanie się z nowym zasadami korzystania z PSZOK (regulamin w załączniku) w czasie epidemii i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Załączniki:
Pobierz plik (KARTA PRZYJĘCIA ODPADÓW.PDF)KARTA PRZYJĘCIA ODPADÓW.PDF[ ]402 kB
Pobierz plik (zasady PSZOK.pdf)zasady PSZOK.pdf[ ]566 kB

UWAGA! Zmiana nr rachunku bankowego dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Miejski w Lublińcu informuje, iż ulega zmianie numer rachunku bankowego do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wpłat należy dokonywać na nowy nr rachunku bankowego:
89 1050 1142 1000 0090 3199 4040
Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1579), w której ustawodawca nałożył obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym będą gromadzone środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! POJEMNIKI NA ODPADY NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ POLSKICH NORM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU NIE BĘDĄ OPRÓŻNIANE

 

Pojemnik1


Szanowni Mieszkańcy,
Przypominamy o konieczności gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach zgodnych z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec oraz zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami.
Pojemniki przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania Polskich Norm lub deklaracje zgodności wystawioną przez producenta.
Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem PN-EN 840-1, która zapewnia:
przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego,
odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych,
wyposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie,
maksymalne obciążenie: 50 kg dla pojemników 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l.

W związku z powyższym, pojemniki niespełniające wymagań Polskich Norm, od dnia 1 października 2019 roku nie będą opróżniane.

Informujemy, iż jest możliwość zakupu lub wydzierżawienia używanych pojemników na odpady zmieszane w firmie PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. k. Firma oferuje zakup używanego pojemnika 120 l lub 240 l w cenie 60,00 zł netto, natomiast miesięczną dzierżawę pojemnika 120 l w cenie 3,00 zł netto, a pojemnika 240 l w cenie 4,00 zł netto.
W przypadku chęci zakupu lub wydzierżawienia ww. pojemników, należy kontaktować się bezpośrednio z firmą pod nr tel. 34 329 92 29 wew. 24 lub 26.

Jednocześnie przypominamy, że pojemnik na odpady:
nie może być uszkodzony, pęknięty,
musi posiadać stabilne, nieuszkodzone dno,
musi być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,
nie może być przeciążony.

Pojemnik2

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dostateczny

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 90μg/m3
SO2: 15μg/m3
C6H6: 3μg/m3

2021.05.08 23:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.