Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”
Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja.odt)Informacja.odt[ ]30 kB
Pobierz plik (Rozporządzenie RM.pdf)Rozporządzenie RM.pdf[ ]124 kB
Pobierz plik (Wniosek.odt)Wniosek.odt[ ]20 kB

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.