Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Beneficjent: Gmina Lubliniec

Wartość całego projektu: 84 204,57 zł

Dofinansowanie: 95 000,00 zł

Źródło dofinansowania: środki Unii Europejskiej z  Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Okres realizacji: 2020-06-18 do 2020-12-18

Opis projektu: Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” to drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowania  na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Program skierowany jest głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Decyzję o wyborze konkretnych rodzin podejmują ponownie gminy.

Cele projektu (efekty i rezultaty): Celem projektu jest zapewnienie uczniom ( szczególnie z rodzin wielodzietnych)  i nauczycielom dostępu  do Internetu i sprzętu komputerowego.

Rezultatem projektu jest zakup 32 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem oraz 1 modemu, które nieodpłatnie zostały przekazane do czterech szkół podstawowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym. Przekazany sprzęt został użyczony przez dyrektorów szkół najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom, w celu prawidłowej realizacji podstawy programowej podczas zdalnej nauki.

 

 

Galeria:

Załączniki:
Pobierz plik (IMG_20200619_130345.jpg)4[ ]3929 kB
Pobierz plik (IMG_8279.jpg)1[ ]5887 kB
Pobierz plik (IMG_8283.jpg)2[ ]2335 kB
Pobierz plik (IMG_8289.jpg)3[ ]5254 kB

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.