PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Informuję, że pod adresem https://transformacja.slaskie.pl/content/konsultacje_27_10_bytomski

można już dokonywać zgłoszenia na seminarium nt. funduszu sprawiedliwej transformacji.

 

 

 

Szanowni Państwo,

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego we współpracy z Referatem Transformacji Regionu działającym w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, organizuje cykl seminariów partycypacyjnych w ramach przygotowania do opracowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji.

Celem spotkań jest przekazanie jak najszerszemu gronu interesariuszy, informacji o specyfice wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a także opracowanie diagnozy problemów w obszarach przemiany przemysłowej, technologicznej i społecznej podregionów. Do udziału w nich zaproszeni zostaną przedstawiciele władz lokalnych oraz reprezentanci strony społecznej.

W procesie programowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji istotny jest dialog społeczny, dlatego ważny jest udział w seminariach przedstawicieli środowisk lokalnych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i pracowników, ośrodków akademickich, szkół zawodowych, instytucji rynku pracy, a także wszystkich tych, dla których kwestie transformacji społeczno-gospodarczej regionu są szczególnie ważne.

Seminarium odbędzie za pośrednictwem transmisji online.

Jednodniowe seminarium w podregionie bytomskim odbędzie się 27 października br. w godzinach 09:00 – 15:00 w Tarnogórskim Centrum Kultury.
W związku z powyższym zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w tym spotkaniu (seminarium – transmisja on-line).

Ps. Więcej o Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji można przeczytać na stronie https://transformacja.slaskie.pl/

 

Projekt: Seminarium Partycypacyjne
Razem dla transformacji
 
Program Seminarium
08.30 – 09.00     Rejestracja uczestników
09.00 – 09.15     Przywitanie uczestników – Marszałek Województwa
09.15 – 09.30     Wystąpienia okolicznościowe
09.30 – 11.00     Moduł 1: Zmiany przemysłowe i technologiczne w regionie i podregionie w kontekście neutralności klimatycznej:
  1. strategiczne kierunki rozwoju
  2. szanse i wyzwania dla przemysłu i przedsiębiorczości
  3. mechanizm finansowania procesu
  4. perspektywy na przyszłość - dyskusja
11.00 – 11.15     Przerwa kawowa
11.15 -  12.45     Moduł 2. Transformacja społeczna w regionie i podregionie w kontekście neutralności klimatycznej:
  1. dialog społeczny, zmiany na rynku pracy
  2. przekwalifikowania / potrzeby edukacyjne
  3. mechanizm finansowania procesu
  4. szanse i zagrożenia - dyskusja
12.45 – 13.15     lunch
13.15 – 14.45     Podsumowanie i rekomendacje

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
32.86
μg/m3        
2020.10.29 21:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

koronawirus bieżące informacje

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.