PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Prezes Rady Ministrów zatwierdził 15 kwietnia br. listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku dla województwa śląskiego na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2019 roku.

Listy podstawowe dofinansowanych zadań wraz z przyznanym dofinasowaniem znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/ponad-100-zadan-w-slaskiem-z-dofinansowaniem-z-funduszu-drog-samorzadowych .

 

Gmina Lubliniec będzie realizowała zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego nr 440 049S w Lublińcu” .

Zadanie polega na przebudowie ul. Kochanowskiego od skrzyżowania z ul. Żeromskiego oraz skrzyżowań z czterema sięgaczami stanowiącymi dojazd do zamieszkałych posesji wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia drogowego.
Zadanie zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 985 667,50 zł (wartość dofinansowania przed przetargiem na wybór wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru i wykonawcy tablic informacyjnych).
Całkowita wartość inwestycji: 4 518 762,00 zł (wartość przed przetargiem na wybór wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru i wykonawcy tablic informacyjnych).
W ramach przebudowy wykonana zostanie:
- nawierzchnia ul. Kochanowskiego i sięgaczy o łącznej długości  1 356 m.b.,
- odwodnienie,
- oświetlenie drogi poprawiające stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Na całej długości drogi w ramach przebudowy zostanie wykonane obustronne pobocze gruntowe.
W ramach przebudowy zostanie wykonana przebudowa sieci energetycznych i telekomunikacyjnych kolidującymi z elementami przebudowywanej drogi.
Załączniki:
Pobierz plik (GALERIA.zip)PRZED REALIZACJĄ[ ]1062 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 25μg/m3
SO2: 5μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.10.24 04:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.