PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Prezes Rady Ministrów zatwierdził 15 kwietnia br. listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku dla województwa śląskiego na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2019 roku.

Listy podstawowe dofinansowanych zadań wraz z przyznanym dofinasowaniem znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/ponad-100-zadan-w-slaskiem-z-dofinansowaniem-z-funduszu-drog-samorzadowych .

 

Gmina Lubliniec będzie realizowała zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego nr 440 049S w Lublińcu” .

Zadanie polega na przebudowie ul. Kochanowskiego od skrzyżowania z ul. Żeromskiego oraz skrzyżowań z czterema sięgaczami stanowiącymi dojazd do zamieszkałych posesji wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia drogowego.
Zadanie zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 985 667,50 zł (wartość dofinansowania przed przetargiem na wybór wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru i wykonawcy tablic informacyjnych).
Całkowita wartość inwestycji: 4 518 762,00 zł (wartość przed przetargiem na wybór wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru i wykonawcy tablic informacyjnych).
W ramach przebudowy wykonana zostanie:
- nawierzchnia ul. Kochanowskiego i sięgaczy o łącznej długości  1 356 m.b.,
- odwodnienie,
- oświetlenie drogi poprawiające stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Na całej długości drogi w ramach przebudowy zostanie wykonane obustronne pobocze gruntowe.
W ramach przebudowy zostanie wykonana przebudowa sieci energetycznych i telekomunikacyjnych kolidującymi z elementami przebudowywanej drogi.
Załączniki:
Pobierz plik (GALERIA.zip)PRZED REALIZACJĄ[ ]1062 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 33μg/m3
SO2: 10μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2022.01.29 10:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

batonny_na_strone_ankieta-02.jpg

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.