PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Prezes Rady Ministrów zatwierdził 15 kwietnia br. listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku dla województwa śląskiego na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2019 roku.

Listy podstawowe dofinansowanych zadań wraz z przyznanym dofinasowaniem znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/ponad-100-zadan-w-slaskiem-z-dofinansowaniem-z-funduszu-drog-samorzadowych .

___________________________________________________________________________________________________________________

Gmina Lubliniec będzie realizowała zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego nr 440 049S w Lublińcu” .

Zadanie polega na przebudowie ul. Kochanowskiego od skrzyżowania z ul. Żeromskiego oraz skrzyżowań z czterema sięgaczami stanowiącymi dojazd do zamieszkałych posesji wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia drogowego.
Zadanie zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 985 667,50 zł (wartość dofinansowania przed przetargiem na wybór wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru i wykonawcy tablic informacyjnych).
Całkowita wartość inwestycji: 4 518 762,00 zł (wartość przed przetargiem na wybór wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru i wykonawcy tablic informacyjnych).
W ramach przebudowy wykonana zostanie:
- nawierzchnia ul. Kochanowskiego i sięgaczy o łącznej długości  1 356 m.b.,
- odwodnienie,
- oświetlenie drogi poprawiające stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Na całej długości drogi w ramach przebudowy zostanie wykonane obustronne pobocze gruntowe.
W ramach przebudowy zostanie wykonana przebudowa sieci energetycznych i telekomunikacyjnych kolidującymi z elementami przebudowywanej drogi.
Załączniki:
Pobierz plik (GALERIA.zip)PRZED REALIZACJĄ[ ]1062 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
29.55
μg/m3        
2020.09.24 16:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

deklaracja dostępności 01 01

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.