PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Słoneczny Lubliniec

nabór uzupełniający do programu słoneczny lubliniec

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza nabór uzupełniający do Programu pn. "Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec".

Szczegóły naboru są opisane w załączonym REGULAMINIE.

Osoba zamierzająca uczestniczyć w „Programie”, składa na piśmie w terminie do 26.02.2021 r. poprawnie wypełnioną Ankietę naboru uzupełniającego, która stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

Dokument, o którym mowa powyżej, można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Biurze Podawczym, ul. Paderewskiego 5, w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w Centrum Obsługi Mieszkańca, ul. Paderewskiego 7a lub wysyłając listem poleconym PP. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów  elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub SEKAP. O zachowaniu terminu, decyduje data wpływu Ankiety do Urzędu Miejskiego albo data nadania dokumentu elektronicznego jeżeli wygenerowano UPO.

W załączeniu:
- Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11.02.2021 w sprawie naboru uzupełniającego do Programu "Słoneczny Lubliniec"
- Regulamin uczestnictwa w naborze uzupełniającym do Programu "Słoneczny Lubliniec"
- Ankieta naboru uzupełniającego.
Załączniki:
Pobierz plik (ANKIETA_11.02.2021.doc)ankieta_edytowalna[ ]47 kB
Pobierz plik (ANKIETA_11.02.2021.pdf)ankieta[ ]266 kB
Pobierz plik (REGULAMIN_SL_nabor_ 11.02.2021_ pop.pdf)regulamin[ ]1371 kB
Pobierz plik (Zarzadzenie_37_SL_11.02.2021.pdf)zarządzenie[ ]225 kB

Ruszył proces podpisywania umów z mieszkańcami w ramach Programu „Słoneczny Lubliniec"

Szanowni Mieszkańcy,

Ruszył proces dostarczania do mieszkańców Lublińca umów na dofinansowanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w ramach Programu Słoneczny Lubliniec.
W najbliższych dniach pracownicy tut. Urzędu Miejskiego będą się kontaktować telefonicznie z uczestnikami Programu. Podczas rozmowy telefonicznej zostanie uzgodniony sposób dostarczenia umów.
Umowy będzie można:
 • odebrać w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 7A tj. w Centrum Obsługi Mieszkańców, na stanowisku nr 1 ( Informacja )  w dniach od 28 stycznia do 2 lutego br.
w godzinach pracy Urzędu
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
 
Umowę należy podpisać w 2 egz. (bez wpisywania daty zawarcia umowy) i dostarczyć do tut. urzędu w terminie 7 dni od daty odbioru umów.
Jeżeli ktoś zrezygnował z udziału w Programie to prosimy o pilne wypełnienie druku REZYGANCJI (w załączeniu) i przekazanie do tut. urzędu:
 • na adres poczty elektronicznej :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • w Centrum Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Miejskiego, Paderewskiego 7A, na stanowisku nr 1 ( Informacja )
Załączniki:
Pobierz plik (WZÓR____REZYGNACJA_ słoneczny lubliniec.docx)rezygnacja[ ]13 kB

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW LUBLIŃCA UCZESTNIKÓW PROGRAMU SŁONECZNY LUBLINIEC

W związku z wybraniem projektu pn.: "Program Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informujemy, że w najbliższych tygodniach będą prowadzone intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego, podpisaniem umów z mieszkańcami Lublińca uczestnikami Programu Słoneczny Lubliniec oraz rozstrzygnięciem przetargu i wyborem wykonawcy, który dostarczy i zamontuje instalacje OZE.

Wstępny harmonogram prac przewiduje, że w styczniu zostaną przygotowane i wysłane do mieszkańców Lublińca umowy określające zasady dofinansowania i realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Mieszkańcy będą proszeni o uzupełnienie danych i podpisanie umowy. Następnie podpisane umowy należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lublińcu. W dalszej kolejności umowy zostaną podpisane przez Burmistrza Miasta wraz z uzupełnieniem daty podpisania. Od daty podpisania, która zostanie podana na stronie internetowej miasta Lublińca, mieszkańcy będą mieli maksymalnie 14 dni na wpłatę na konto Urzędu Miejskiego swojego udziału w Programie. Brak wpłaty w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie i będzie skutkował rozwiązaniem umowy. Każdy mieszkaniec dokonujący wpłaty otrzyma fakturę VAT wystawioną przez Urząd Miejski w Lublińcu. Według danych z wniosku o dofinansowanie wkład własny beneficjenta, czyli mieszkańca Lublińca nie przekroczy 50% kosztów dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych lub solarnych na danej nieruchomości.

Przykładowo jeżeli koszt dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych na danej nieruchomości wynosi 20 000 zł to wkład własny mieszkańca wyniesie ok. 10 000 zł. Pozostałe koszty pokrywa Miasto Lubliniec i dotacja z funduszy UE.

Należy dodać, że ostateczny podział kosztów nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu pt.: Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec. Specyfikacja przetargowa jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://www.lubliniec.eu/index.php/18-siwz.html?start=21

Mając na uwadze terminy prosimy osoby, które zrezygnują z Programu o jak najwcześniejsze powiadomienie tut. Urzędu o fakcie rezygnacji (składając pismo lub wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 • Informacje w zakresie umów pomiędzy Gminą Lubliniec i beneficjentem Programu (właścicielem nieruchomości) – tel. (34)353-01-00 wew. 148.

 • Informacje techniczne odnośnie montażu instalacji OZE – tel. (34) 353-01-00 wew. 141 lub 142.

SŁONECZNY LUBLINIEC - ocena formalna wniosku

Miło nam poinformować, że wniosek gminy Lubliniec pn.: "Program Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

WNIOSEK

Wniosek pn.: "Program Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" został złozony do konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT.

Do konkursu złożono 54 wnioski, wniosek gminy Lubliniec jest po pozycją nr 18.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - grudzień 2020.

Link do konkursu 4.1.1 - OZE

Słoneczny Lubliniec - wizje lokalne u mieszkańców

 

Informujemy, że gmina Lubliniec podpisała umowę na przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz na aktualizację projektów technicznych dla projektu Słoneczny Lubliniec.

Wykonawcą zlecenia będzie firma:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1
Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
www.deltapartner.pl/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na zlecenie SWIG Delta Partner prace związane z aktualizacją dokumentacji technicznych i przeprowadzeniem wizji lokalnych w terenie będą przeprowadzali pracownicy firmy:
Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Paweł Czupryn
ul. Generała Sikorskiego 10, 43­-450 Ustroń
1. Paweł Czupryn
2. Karolina Ioannidis
3. Agnieszka Łukaszek
4. Adam Gawron
Audytorzy pracujący dla ww. firmy będą się kontaktować telefonicznie z mieszkańcami Lublińca w sprawie umówienia wizyt i przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie celem aktualizacji projektów technicznych.

 

Słoneczny Lubliniec - nabór uczestników - edycja 2020

17.02.2020 r. - informujemy, że złożono 300 Ankiet do Programu Słoneczny Lubliniec.

 

„Program Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”

Pytania:

1. Czy gmina może z własnych środków dofinansować realizację projektu?

Tak, z formalnego punktu widzenia gmina może współfinansować projekt.

Gmina sfinansuje m.in. obecną weryfikację i aktualizację dokumentacji technicznych montażu paneli na nieruchomościach będących własnością uczestników programu.

2. Kiedy odbędzie się weryfikacja projektu sprzed dwóch lat i jak ona będzie wyglądała?

Weryfikacja opracowanych dokumentacji odbędzie się w terminie od 24 lutego 2020 r. do 25 marca 2020 r. Weryfikację dokumentacji dokona firma wybrana przez tut. Urząd Miejski. Weryfikacja i aktualizacja  dokumentacji zostanie przeprowadzona w następującym zakresie:

-      moc instalacji,

-      dobór urządzeń,

-      określenie miejsca i sposobu montażu urządzeń,

-      określenie rodzaju instalacji w miejscu montażu (jedno- lub trójfazowa, konieczność wykonania instalacji uziemiającej),

-      określenie rodzaju podłoża, na którym instalacja będzie zamontowana,

przygotowanie schematów blokowych poszczególnych instalacji.

3. Dlaczego miasto oferuje tylko 65% dofinansowania, a nie więcej?

Proponowane dofinansowanie na poziomie 65% kosztów kwalifikowanych wynika z dokonanej analizy. Miasto może starać się w przedmiotowym konkursie o kwotę nie większą niż 3.980.000 zł (pierwotna alokacja dla Lublińca).

Ostateczna wartość dofinansowania będzie znana po  decyzji Zarządu Województwa Śląskiego oraz  przeprowadzeniu przetargu i wyborze wykonawcy  montażu paneli na poszczególnych nieruchomościach.

4. Dlaczego uczestnik projektu będzie musiał dwukrotnie zapłacić 8% VAT?

Odnośnie podatku VAT kosztem po stronie mieszkańca będzie:

- podatek VAT (8%) od wartości netto całej instalacji (za dostawę i montaż instalacji)

- podatek VAT (8%) od wartości otrzymanej dotacji z UE.

Temat potrącenia podatku VAT od dotacji jest tematem nowym  i będzie wymagał  zwrócenia się przez tut. Urząd Miejski do organów podatkowych o wydanie dla naszego Programu Indywidualnej Interpretacji Podatkowej. Po  otrzymaniu decyzji z organu podatkowego sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta.

5. Na ile wyceniono 1 kW?

Szacunkowa wycena 1kW instalacji to około 3-4 tys. zł (netto)

6. Co, w przypadku, jeżeli w budynku nie ma uziemienia?

Każdy budynek powinien je posiadać. Dlatego ewentualny wydatek z tym zwiany leży po stronie jego właściciela.  Kwestie warunków technicznych (instalacji uziemienia, instalacji odgromowej i inne) zostały ujęte i opisane w wykonanej dokumentacji projektowej dla każdego budynku, która to dokumentacja w najbliższym czasie zostanie ponownie zweryfikowana.

7. Czy można zwiększyć moc instalacji fotowoltaicznej?

Na etapie weryfikacji dokumentacji technicznej czyli od 24 lutego 2020 r. do 25 marca 2020 r. pracownicy firmy weryfikującej  będą sprawdzać aktualne zużycie prądu za ostatnie 12 miesięcy i w tym zakresie będą weryfikować moc instalacji. Dobrana moc instalacji musi być zbliżona  do faktycznego zużycia prądu przez dane gospodarstwo domowe i nie może być przewymiarowana. Nie mniej będzie istniała możliwość zmiany wcześniej dobranej mocy instalacji.

8. Czy jest jakiś limit w przypadku mocy?

Tak, przyznana moc instalacji musi wynikać z aktualnego zużycia prądu (rachunków).

9. Kto będzie podpisywał umowę z zakładem energetycznym po montażu instalacji?

Umowę z zakładem energetycznym będzie podpisywał właściciel licznika prądu.

10. Jak przedstawia się udział w programie właścicieli nieruchomości, którzy posiadają dwa mieszkania z osobnymi licznikami prądu?

Zasadniczo Program adresowany jest do domów jednorodzinnych, gdzie występuje jeden licznik energii elektrycznej. Nie mniej Gmina dopuszcza  udział właścicieli nieruchomości, którzy mają dwa liczniki prądu. Wówczas potrzeba będzie wykonać dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy wynikającej z poboru prądu przez dany licznik i podłączyć je osobno do danego licznika.

11. Kto będzie właścicielem instalacji po jej zamontowaniu?

Właścicielem instalacji po jej zamontowaniu przez okres 5 lat (trwałość projektu) będzie  Gmina Lubliniec. Po tym okresie instalacja zostanie przekazana na własność właściciela nieruchomości.

12. Czy można się wycofać z programu jesienią, jeżeli wniosek uzyska dofinansowanie?

Można się wycofać z Programu. Będzie to stanowić jednak pewien problem dla Gminy Lubliniec. W takiej sytuacji Urząd Miejski może uzupełnić Program o kolejnego beneficjenta ( właściciela nieruchomości) np. z listy rezerwowej, który będzie miał porównywalną moc instalacji. W przeciwnym razie Urząd Miejski będzie musiał każdorazowo negocjować z Urzędem Marszałkowskim rozwiązanie tej kwestii.

13. Dlaczego Urząd zaproponował udział w projekcie tylko osobom zadeklarowanym w poprzednim konkursie?

Do Programu (edycja 2020) zaproszono wszystkich uczestników, którzy ponieśli już koszty przygotowania dokumentacji (99 zł), przeszli weryfikację dokonaną wówczas przez Operatora Programu i zostali zakwalifikowani.

14. Czy na etapie podtrzymania woli uczestnictwa w projekcie można zmienić instalację solarową na fotowoltaiczną?

Tak . Będzie to możliwe w procesie weryfikacji dokumentacji technicznej.

15. Czy jeżeli dużo osób zrezygnuje z udziału w Projekcie pozostałe wnioski będą mogły otrzymać dofinansowanie wyższe niż 65%?

Ostateczna wartość dofinansowania będzie znana po  decyzji Zarządu Województwa Śląskiego o przyznaniu środków na realizację Programu oraz  przeprowadzeniu przetargu i wyborze wykonawcy zadania. Należy dodać, że po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentacji  sprawa poziomu dofinansowania będzie ponownie przeanalizowana. W chwili obecnej można kategorycznie stwierdzić, że dofinansowanie z pewnością nie będzie niższe niż 65% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Zapytania i wszelkie informacje w sprawie Programu Słoneczny Lubliniec
proszę kierować na adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
_________________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA

DLA UCZESTNIKÓW

PROGRAMU SŁONECZNY LUBLINIEC

Gmina Lubliniec planuje ponownie złożyć wniosek aplikacyjny do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dla „Programu Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”.

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do ww. Programu, którzy złożyli ankiety, zawarli umowę z Operatorem Programu i zostali zakwalifikowani do Programu są proszeni o potwierdzenie chęci uczestniczenia w Programie.

Warunki nowego Programu:

 1. Planowane maksymalne dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie do 65% kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto instalacji solarnej/fotowoltaicznej).
 2. Podatek VAT w wysokości 8% jest kosztem niekwalifikowanym i będzie poniesiony przez mieszkańca.
 3. Od przyznanej mieszkańcowi dotacji tut. Urząd Miejski naliczy i potrąci podatek VAT w wysokości 8% (na podstawie art. 19 ust. 21 ustawy o VAT).
 4. W Programie nie będzie mógł uczestniczyć mieszkaniec, który zawnioskował o budowę instalacji fotowoltaicznej, jeżeli jego posesja jest już wyposażona w instalację fotowoltaiczną. Taki sam warunek dotyczy instalacji solarnej. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do rozbudowy/dobudowy istniejącej już instalacji.
 5. Realizacja Programu jest uzależniona o wyników konkursu i od decyzji o przyznaniu dofinansowania.
 6. Ostateczna wartość całego programu oraz procent dofinansowania z UE będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu na wybór dostawcy paneli i po podpisaniu umowy.
 7. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad/grudzień 2020 r. a realizacja w latach 2021-2022.

W przypadku spełnienia powyższych warunków i chęci udziału w ww. Programie proszę o dostarczenie do tut. Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 5 WNIOSKU o przystąpieniu do Programu Słoneczny Lubliniec - edycja 2020 r. i złożenie dokumentu na biurze podawczym (parter: pokój 7-8) w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020 r. (wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane i pozostaną bez rozpatrzenia). Nie złożenie WNIOSKU będzie oznaczało rezygnację z udziału w Programie.

Informację o Programie oraz WNIOSKI można pobrać na stronie internetowej miasta Lublińca w zakładce FUNDUSZE UE/ Słoneczny Lubliniec.

W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości oraz odpowiedzi na pytania tut. Urząd organizuje spotkania konsultacyjne w tej sprawie.

Spotkania odbędą się w Lubitece:

 1. Środa 5 lutego 2020 godz. 16.00
 2. Czwartek 6 lutego 2020 godz. 9.00

 

Zapytania i wszelkie informacje w sprawie Programu Słoneczny Lubliniec
proszę kierować na adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_przystapienie do Programu SL_edycja 2020.doc)wniosek-word[ ]26 kB
Pobierz plik (wniosek_przystapienie do Programu SL_edycja 2020.pdf)wniosek-pdf[ ]199 kB

dofinansowanie do OZE

Zachęcamy mieszkańców Lublińca do wykorzystania istniejących programów i składania wniosków do trwających właśnie naborów, w których można otrzymać dofinansowanie do m.in. instalacji fotowoltaicznych.

Zachęcamy do skorzystania z programu "MÓJ PRĄD". Otrzymać można dotację na instalację fotowoltaiczną do 50% wartości instalacji, lecz nie więcej niż 5.000 zł. Nabór jest prowadzony przez NFOŚiGW w Warszawie. Link do PROGRAMU - http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Ponadto przypominamy, że od 2019 r. można wydatki poniesione m.in. na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych odliczyć od podatku dochodowego. Informacje i zasady tego odliczenia są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów – link https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-ulga-termomodernizacyjna/.

Zachęcamy również do składania wniosków do Programu „Czyste Powietrze” w ramach, którego można otrzymać dofinansowanie m.in. na wymianę pieców, termomodernizację oraz instalacje solarne i fotowoltaiczne. Programem na terenie województwa śląskiego zarządza WFOŚiGW w Katowicach - link: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

Informację o dofinansowaniach można uzyskać u Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Katowicach.
Dla Lublińca jest to Pan Mariusz Wasik - WFOŚiGW w Katowicach
tel. 32 60 32 266,
tel. kom. 887 447 774, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       
 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice 
tel. 32 60 32 200    
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
tel. 32 60 32 255
fax: 32 60 32 201
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wfosigw.katowice.pl
Załączniki:
Pobierz plik (Finansowanie inwestycji doradztwo - Lubliniec 24102019.pdf)dofinansowanie _ poradnik[ ]3441 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
51.07
μg/m3        
2021.03.02 02:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.