PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Słoneczny Lubliniec

ODBIÓR PODPISANYCH UMÓW

Wszystkich uczestników Programu Słoneczny Lubliniec, którzy jeszcze nie odebrali swoich umów, zapraszamy do ich odbioru. 

Umowy są wydawane w pok. 12 ( I p. w budynku głównym tutejszego UM) .

PODPISANIE UMOWY DLA UCZESTNIKÓW II NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia br. odbyło się losowanie osób z II naboru uzupełniającego do Programu Słoneczny Lubliniec. Wszystkie wylosowane osoby zostały poinformowane telefonicznie o wynikach losowania.

Zapraszamy do podpisania umów w dniach : 30 kwietnia br. do godz. 13.00 oraz 4 maja br. w godz. 7.00-14.30. Umowy będą podpisywane w pok. 12 ( I p. w budynku głównym tutejszego UM). 

LOSOWANIE UCZESTNIKÓW Z II NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

Informujemy, że w najbliższy czwartek tj. 29 kwietnia 2021r. o godz. 8.00 w sali nr 11   (I piętro - sala ślubów – w budynku tut. Urzędu Miejskiego) odbędzie się losowanie osób z II naboru uzupełniającego do Programu Słoneczny Lubliniec.

Losowanie odbędzie się zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lublińca nr 74/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

O wynikach losowania uczestnicy naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zakończenie II naboru uzupełniającego

Informujemy, że zakończyliśmy II nabór uzupełniający do Programu "Słoneczny Lubliniec".
Złożone Ankiety są obecnie weryfikowane i analizowane. Planujemy zakończyć te prace do 4 maja br. Następnie ogłosimy wyniki naboru i będziemy zapraszać nowych uczestników Programu "Słoneczny Lubliniec"do podpisania umowy.

II nabór uzupełniający do programu słoneczny lubliniec

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza II nabór uzupełniający do Programu pn. "Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec".

Szczegóły naboru są opisane w załączonym REGULAMINIE.

Osoba zamierzająca uczestniczyć w „Programie”, składa na piśmie w terminie do 23.04.2021 r. poprawnie wypełnioną Ankietę naboru uzupełniającego.

Dokument, o którym mowa powyżej, można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Biurze Podawczym, ul. Paderewskiego 5, w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w Centrum Obsługi Mieszkańca, ul. Paderewskiego 7a lub wysyłając listem poleconym PP. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów  elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub SEKAP. O zachowaniu terminu, decyduje data wpływu Ankiety do Urzędu Miejskiego albo data nadania dokumentu elektronicznego jeżeli wygenerowano UPO.

Załączniki:
Pobierz plik (ankieta załącznik 2.doc)ankieta załącznik 2.doc[ ]47 kB
Pobierz plik (ankieta załącznik 2.pdf)ankieta załącznik 2.pdf[ ]266 kB
Pobierz plik (ankieta.pdf)ankieta.pdf[ ]654 kB
Pobierz plik (regulamin.pdf)regulamin.pdf[ ]1266 kB
Pobierz plik (zarzadzenie.pdf)zarzadzenie.pdf[ ]217 kB

Słoneczny lubliniec - wydawanie podpisanych umów

Uczestników Programu Słoneczny Lubliniec zapraszamy po odbiór podpisanych umów.
Umowy będą wydawane w poniedziałek 29 marca br. w godz. 7.00-17.00 w przy stanowisku INFORMACJA w Centrum Obsługi Mieszkańców.

Słoneczny Lubliniec – informacja - po losowaniu

Informujemy, że zakończyliśmy losowanie osób z naboru uzupełniającego do Programu Słoneczny Lubliniec.
Wczoraj wylosowane osoby były telefonicznie informowane o wyniku losowania i zapraszane do podpisania umowy dofinansowania.
Zgodnie z umową dofinansowania termin wpłaty I raty uczestnika: do 31.03.2021 r.
Konto do wpłat na Program Słoneczny Lubliniec :
rachunek nr 15 1050 1142 1000 0090 3236 8434 prowadzony przez Bank ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Częstochowie

Losowanie _ słoneczny lubliniec

Informujemy, że w najbliższą środę (17 marca) o godz. 10.00 w sali nr 11 (I piętro - sala ślubów – w budynku tut. Urzędu Miejskiego) odbędzie się losowanie osób z naboru uzupełniającego do Programu Słoneczny Lubliniec.

Losowanie odbędzie się zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lublińca nr 37/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

O wynikach losowania uczestnicy naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.

_____________________________________________________________

Konto do wpłat na Program Słoneczny Lubliniec :
rachunek nr 15 1050 1142 1000 0090 3236 8434 prowadzony przez Bank ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Częstochowie

Zakończenie naboru uzupełniającego

Informujemy, że zakończyliśmy nabór uzupełniający do Programu "Słoneczny Lubliniec".
Złożone Ankiety są obecnie weryfikowane i analizowane pod kątem dopasowania do instalacji osób, które zrezygnowały z uczestnictwa w Programie "Słoneczny Lubliniec". Planujemy zakończyć te prace do 10 marca br. Następnie ogłosimy wyniki naboru i będziemy zapraszać nowych uczestników Programu "Słoneczny Lubliniec"do podpisania umowy.

nabór uzupełniający do programu słoneczny lubliniec

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza nabór uzupełniający do Programu pn. "Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec".

Szczegóły naboru są opisane w załączonym REGULAMINIE.

Osoba zamierzająca uczestniczyć w „Programie”, składa na piśmie w terminie do 26.02.2021 r. poprawnie wypełnioną Ankietę naboru uzupełniającego, która stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

Dokument, o którym mowa powyżej, można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Biurze Podawczym, ul. Paderewskiego 5, w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w Centrum Obsługi Mieszkańca, ul. Paderewskiego 7a lub wysyłając listem poleconym PP. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów  elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub SEKAP. O zachowaniu terminu, decyduje data wpływu Ankiety do Urzędu Miejskiego albo data nadania dokumentu elektronicznego jeżeli wygenerowano UPO.

W załączeniu:
- Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11.02.2021 w sprawie naboru uzupełniającego do Programu "Słoneczny Lubliniec"
- Regulamin uczestnictwa w naborze uzupełniającym do Programu "Słoneczny Lubliniec"
- Ankieta naboru uzupełniającego.
Załączniki:
Pobierz plik (ANKIETA_11.02.2021.doc)ankieta_edytowalna[ ]47 kB
Pobierz plik (ANKIETA_11.02.2021.pdf)ankieta[ ]266 kB
Pobierz plik (REGULAMIN_SL_nabor_ 11.02.2021_ pop.pdf)regulamin[ ]1371 kB
Pobierz plik (Zarzadzenie_37_SL_11.02.2021.pdf)zarządzenie[ ]225 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dostateczny

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 90μg/m3
SO2: 15μg/m3
C6H6: 3μg/m3

2021.05.08 23:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.