PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Informator

Kontakt

 

Urząd Miejski w Lublińcu

ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec,

REGON: 000526280

Płatnikiem faktur jest:
Gmina Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec
NIP: 5751878473       REGON: 151398391

Konto bankowe: ING Bank Śląski O/Częstochowa    nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

 

Godziny urzędowania : Pn-Pt 7:30 - 15:30

 

Przyjmowanie interesantów Urzędu Stanu Cywilnego : Pn-Pt 7:30 - 14:30

Kasa Urzędu Miejskiego czynna: Pn - Pt 8:00 - 14:30 ( przerwa 11:00 - 11:20 )

 

Godziny przyjęć Burmistrza: w środy od godz. 13:00 - 16:00

 

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TEL.: +48 (34) 353-01-00 , (numer wew.)
+48 (34) 353-01-01
+48 (34) 353-01-02
+48 (34) 353-01-03
+48 (34) 353-01-04

FAX: +48 (34) 353-01-05
+48 (34) 353-01-06
+48 (34) 353-01-07

 

 

Osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Lublińcu. więcej informacji....

 

 

 

  

Wydział Spraw Obywatelskich:
tel. wew.: 150 -naczelnik; 153,154 - ewidencja ludności; 155,156 - dow. osobiste 

Urząd Stanu Cywilnego:
tel. wew.:151;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Komenda Straży Miejskiej:
tel. wew. 121, 122;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Radców Prawnych:
tel. wew.: 126;
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:
tel.wew.157; 

Wydział Inwestycji i Rozwoju:
tel.wew.: 141, 143, 146,148;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Naczelnik Wydziału Inwestycji:
tel.wew.: 140;

Wydział Komunalny:
tel.wew.: 171,172,173
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
tel. wew.: 127, 128, 129 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej
tel. wew. 160
 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół ds. Informacji Miejskiej
tel.wew.: 134 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół ds.obsługi Organizacji Pozarządowych Sportu i Kultury:
tel.wew.: 106 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowiny Lublinieckie:
tel.wew.: 132 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej:
tel. wew.: 125 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat:
tel.wew.: 100 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Biuro Rady Miejskiej:
tel.wew.:108 

Referat Kadr :
tel.wew.: 119; 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Administracyjno - Gospodarczy:
tel.wew.: 120; 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Informatyki:
tel.wew.: 104, 144 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
tel.wew.: 113,114 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Księgowości Budżetowej i Płac:
tel.wew.: 105,116,117 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Skarbnik Miasta :
tel.wew.: 111 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kasa UM :
tel.wew.: 123

ZGKLiC

Zarząd Gospodarki Komunalnej 
Lokalowej i Ciepłownictwa

ul. Spokojna 2

42-700 Lubliniec

tel. (034)351-40-00 , fax (034) 351 40 02
Basen kryty w Lublińcu
kontakt: (034) 356-28-75

Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu

Nazwa jednostki: Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu 

Organ prowadzący: Miasto Lubliniec

Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9

Kierownik jednostki: mgr inż. Marzena Grzyb

Główny księgowy: Barbara Wilczyńska

Kontakt: tel./fax. (34) 356-32-52

- jednostka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

- skargi i wnioski przyjmuje Kierownik Jednostki we wtorki od 13.00 do 14.00 

NIP: 575-18-91-410

REGON: 366273243

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu

ul. Piłsudskiego 8

42-700 Lubliniec

tel.fax: 34 351 19 98e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.sds.lubliniec.pl

 

Dyrektor: mgr Aneta Żółtek

Wydziały Urzędu Miasta

Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego

  Schemat organizacyjny UM Lubliniec
 

Wydziały Urzędu Miasta

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą wyodrębnione komórki organizacyjne. 
Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu są wydziały, referaty, zespoły oraz samodzielne stanowiska. Komenda Straży Miejskiej jest wydziałem Urzędu. 
Referaty lub zespoły są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi wydziałów albo samodzielnymi komórkami organizacyjnymi.

Do realizacji określonych zadań Burmistrz w drodze zarządzenia może powoływać niewchodzących w skład komórek organizacyjnych Urzędu Pełnomocników oraz powoływać doraźne zespoły. Zadania Pełnomocnika mogą być również powierzone pracownikowi obok jego podstawowego stanowiska; wówczas w tym zakresie podlega on bezpośrednio Burmistrzowi. 

W wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępców naczelników wydziałów. 
Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.


Burmistrzowi Miasta podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

1. Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Komenda Straży Miejskiej, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Zespół Radców Prawnych, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

5. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością -   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Wydział Komunalny, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział Spraw Społecznych podzielony na:

a) Zespół ds. Informacji Miejskiej, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) Zespół ds. Obsługi Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c) Referat ds. Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
d) Zespół ds. Obsługi interesantów Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Rady Miejskiej, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2. Wydział Organizacji podzielony na:

a) Zespół Administracyjno - Gospodarczy, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) Zespół Informatyki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) Referat ds. Kadr, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział Inwestycji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Zamówień Publicznych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego

Skarbnikowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1. Zastępca Skarbnika,

2. Wydział Finansowy podzielony na:

   a. Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   b. Referat Księgowości Budżetowej i Płac, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zarządzenia

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
61.45
μg/m3        
2020.01.20 17:00

źródło: WIOŚ Katowice

Wydarzenia

Styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Najbliższe

13 Sty 2020
12:00AM
FERIE Z MDK
13 Sty 2020
12:00AM
FERIE Z MDK

Na skróty

wybory19

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.