PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Informator

Kontakt

 

Urząd Miejski w Lublińcu

ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec,

REGON: 000526280

Płatnikiem faktur jest:
Gmina Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec
NIP: 5751878473       REGON: 151398391

Konta bankowe:

ING Bank Śląski O/Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

ING Bank Śląski O/Częstochowa: nr: 89 1050 1142 1000 0090 3199 4040

 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu:

Poniedziałek         7.00 – 17.00

Wtorek                7.00 – 15.00

Środa                  7.00 – 15.00

Czwartek             7.00 – 15.00

Piątek                 7.00 – 13.00

Kasa Urzędu czynna:

                    Poniedziałek      7.30 – 16.00  (przerwa 10.00-10.20 i 13.00.13.20)

Wtorek             7.30 – 14.00 (przerwa 10.00-10.20)

Środa               7.30 – 14.00 (przerwa 10.00-10.20)

Czwartek          7.30 – 14.00 (przerwa 10.00-10.20)

Piątek              7.30 – 12.00 (przerwa 10.00-10.20)

 

Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałki od godz. 14:30 do 16:30

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TEL.: +48 (34) 353-01-00 , (numer wew.)
+48 (34) 353-01-01
+48 (34) 353-01-02
+48 (34) 353-01-03
+48 (34) 353-01-04

FAX: +48 (34) 353-01-05
+48 (34) 353-01-06
+48 (34) 353-01-07

 

 

Osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Lublińcu. więcej informacji....

  

Wydział Spraw Obywatelskich:
tel. wew.: 150 -naczelnik; 153,154 - ewidencja ludności; 155,156 - dow. osobiste 

Urząd Stanu Cywilnego:
tel. wew.:151; 

Komenda Straży Miejskiej:
tel. wew. 121, 122;

Zespół Radców Prawnych:
tel. wew.: 126;

Inspektor Ochrony Danych:
tel.wew.157; 

Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji:
tel.wew.: 141, 143, 146,148;

Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji:
tel.wew.: 140;

Wydział Komunalny:
tel.wew.: 171,172

Referat ds. Środowiska i Klimatu
tel. wew.: 173

Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
tel. wew.: 127, 128, 129 

Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli
tel. wew. 160
 

Zespół ds. Informacji Miejskiej
tel.wew.: 134 

Zespół ds.obsługi Organizacji Pozarządowych Sportu i Kultury:
tel.wew.: 106 

Nowiny Lublinieckie:
tel.wew.: 132 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej:
tel. wew.: 125 

Sekretariat:
tel.wew.: 100 

Biuro Rady Miejskiej:
tel.wew.:108 

Referat Kadr :
tel.wew.: 119

Zespół Administracyjno - Gospodarczy:
tel.wew.: 120

Zespół Informatyki:
tel.wew.: 104, 144

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
tel.wew.: 113,114

Referat Księgowości Budżetowej i Płac:
tel.wew.: 105,116,117


Skarbnik Miasta :
tel.wew.: 111 

Kasa UM :
tel.wew.: 123

Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu

Nazwa jednostki: Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu 

Organ prowadzący: Miasto Lubliniec

Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9

Kierownik jednostki: mgr inż. Marzena Grzyb

Główny księgowy: mgr Jolanta Porała

Kontakt: tel./fax. (34) 356-32-52

- jednostka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

- skargi i wnioski przyjmuje Kierownik Jednostki we wtorki od 13.00 do 14.00 

NIP: 575-18-91-410

REGON: 366273243

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydziały Urzędu Miasta

 Wydziały Urzędu Miasta

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą wyodrębnione komórki organizacyjne.
Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu są wydziały, referaty, zespoły oraz samodzielne stanowiska. Komenda Straży Miejskiej jest wydziałem Urzędu.
Referaty lub zespoły są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi wydziałów albo samodzielnymi komórkami organizacyjnymi.

Do realizacji określonych zadań Burmistrz w drodze zarządzenia może powoływać niewchodzących w skład komórek organizacyjnych Urzędu Pełnomocników oraz powoływać doraźne zespoły. Zadania Pełnomocnika mogą być również powierzone pracownikowi obok jego podstawowego stanowiska; wówczas w tym zakresie podlega on bezpośrednio Burmistrzowi.

W wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępców naczelników wydziałów.
Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Burmistrzowi Miasta podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:
1. Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
2. Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
3. Komenda Straży Miejskiej
4. Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli
5. Biuro Kadr
6. Zespół Radców Prawnych
7. Inspektor Ochrony Danych

Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
1. Wydział Spraw Społecznych
2. Wydział Dialogu Obywatelskiego:
a) Biuro Burmistrza
b) Biuro Rady Miejskiej
c) Biuro Aktywności Lokalnej
d) Centrum Obsługi Mieszkańców

Sekretarzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
1. Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
2. Wydział Komunalny
3. Referat ds. Środowiska i Klimatu
4. Wydział Strategii i Zamówień Publicznych
5. Wydział Organizacji:
a) Zespół Informatyki
b) Zespół Administracyjno – Gospodarczy

Skarbnikowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
1. Zastępca Skarbnika
2. Wydział Finansowy podzielony na:
a) Referat Podatków i Opłat Lokalnych
b) Referat Księgowości Budżetowej i Płac
3. Zespół ds. Funduszy

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
23.55
μg/m3        
2020.10.21 22:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

koronawirus bieżące informacje

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.