PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

 Wydziały Urzędu Miasta

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą wyodrębnione komórki organizacyjne.
Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu są wydziały, referaty, zespoły oraz samodzielne stanowiska. Komenda Straży Miejskiej jest wydziałem Urzędu.
Referaty lub zespoły są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi wydziałów albo samodzielnymi komórkami organizacyjnymi.

Do realizacji określonych zadań Burmistrz w drodze zarządzenia może powoływać niewchodzących w skład komórek organizacyjnych Urzędu Pełnomocników oraz powoływać doraźne zespoły. Zadania Pełnomocnika mogą być również powierzone pracownikowi obok jego podstawowego stanowiska; wówczas w tym zakresie podlega on bezpośrednio Burmistrzowi.

W wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępców naczelników wydziałów.
Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Burmistrzowi Miasta podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:
1. Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
2. Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
3. Komenda Straży Miejskiej
4. Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli
5. Biuro Kadr
6. Zespół Radców Prawnych
7. Inspektor Ochrony Danych

Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
1. Wydział Spraw Społecznych
2. Wydział Dialogu Obywatelskiego:
a) Biuro Burmistrza
b) Biuro Rady Miejskiej
c) Biuro Aktywności Lokalnej
d) Centrum Obsługi Mieszkańców

Sekretarzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
1. Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
2. Wydział Komunalny
3. Referat ds. Środowiska i Klimatu
4. Wydział Strategii i Zamówień Publicznych
5. Wydział Organizacji:
a) Zespół Informatyki
b) Zespół Administracyjno – Gospodarczy

Skarbnikowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
1. Zastępca Skarbnika
2. Wydział Finansowy podzielony na:
a) Referat Podatków i Opłat Lokalnych
b) Referat Księgowości Budżetowej i Płac
3. Zespół ds. Funduszy

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
56.25
μg/m3        
2020.09.22 12:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.