Uprzejmie informujemy, iż od 2 stycznia 2021 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec. Nabór wniosków będzie trwał do 31 marca 2021 r. z nieprzekraczalnym terminem realizacji inwestycji do 30 września 2021 r. Dokumenty należy złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a, lub przesłać pocztą na adres Urzędu – decyduje data stempla pocztowego. Dla posiadaczy podpisu kwalifikowanego bądź profilu zaufanego jest możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej przez platformę SEKAP lub ePUAP (wybrać "pismo ogólne").

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania poniżej lub w wersji papierowej – w Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Paderewskiego 7a.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.