W związku z ograniczoną ilością środków przeznaczonych w budżecie gminy na dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec oraz dużą ilością przedłożonych wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ciepła

informuję, że od dnia 12.02.2021r. wszystkie składane wnioski zostaną wpisane na listę rezerwową.

Zgodnie z paragrafem 5 ust. 3 i 4 regulaminu ww. zadania (Uchwała nr 313/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec), rozpatrywanie wniosków trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Po wyczerpaniu środków przyjmowanie wniosków zostaje wstrzymane.

Wnioski niezrealizowane w danym roku wygasają z dniem 31 grudnia i nie mogą stanowić podstawy udzielenia dotacji na rok następny.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.