PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Szanowni Rodzice!
Poniżej odpowiedź Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 - Pani Bożeny Wręczyckiej  na zapytanie dotyczące sposobu kształcenia uczniów w okresie epidemii.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu informuje, że od 16.03.2020r. nauczyciele wykorzystują metody i techniki kształcenia na odległość wysyłając rodzicom i uczniom przez e-dziennik w określone dni tj. w poniedziałek i w czwartek, pakiety ćwiczeń i zadań do samodzielnego powtórzenia i utrwalenia materiału.
Dodatkowo nauczyciele matematyki i języka polskiego realizują inne formy bezpośredniego komunikowania się z uczniami klas ósmych - codzienne o określonej godzinie uczniowie wraz z nauczycielem rozwiązują testy egzaminacyjne z języka polskiego i matematyki za pomocą platformy Discord.

Od 12.03.2020r. do 25.03.2020r. nauczyciele nie oceniają uczniów.

  • W dniu 18.03.2020r. zaraz po otrzymaniu pisma z MEN -u dotyczącego zdalnego nauczania i innych zagadnień z takim nauczaniem związanych (np. ocenianiem, realizacją podstawy programowej...) dyrektor polecił nauczycielom:
  • analizę i opracowanie ze swojego przedmiotu zdalnej realizacji zajęć tygodniowych rozkładu materiału
  • analizę i opracowanie pracy zdalnej z uczniem niepełnosprawnym
    modyfikację WSO.

Zgodnie z roz. MEN z dnia 20 marca 2020r. od środy 25.03.2020 r. nauczyciele rozpoczną realizację podstawy programowej poprzez zdalne nauczanie :

- praca zdalna odbywać będzie się zgodnie z opracowanym przez dyrektora harmonogramem, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach, zróżnicowanie zajęć oraz możliwości psychofizyczne uczniów a także zasady BHP przy komputerze

- nauczanie zdalne prowadzone będzie przez dziennik elektroniczny i zakładkę "Zadania domowe".

Zgodnie z harmonogramem nauczyciele przekazują uczniom opracowany przez nich materiał podstawy programowej w formie zadań i ćwiczeń, pytań do teksów (czytanie ze zrozumieniem), rozwiązywania działań matematycznych, pytań do tematów z innych przedmiotów, linków do konkretnych fragmentów lekcji – z podaniem dokładnej instrukcji wykonania danego polecenia oraz z podaniem dokładnych wyjaśnień dotyczących danego zagadnienia. Na bieżąco nauczyciele umieszczają linki do korzystania z różnych platform edukacyjnych (e-podręczniki, lektury, ciekawe audycje edukacyjne radiowe i telewizyjne). Klasy 8 z przedmiotów egzaminacyjnych pracują tak jak w początkowych dniach – nauczyciele komunikują się bezpośrednio z uczniami poprzez platformę Discord i rozwiązują testy egzaminacyjne (z tej możliwości skorzystała tylko grupa uczniów).

- W sytuacji jeżeli uczeń nie jest w stanie pracować przez Internet nauczyciele kontaktują się telefonicznie z rodzicami i przekazują materiały do samodzielnej realizacji lub przygotowują wersję papierową i składają ją w szkole w strefie wyznaczonej dla petentów, następnie rodzice odbierają przygotowane zadania.

- W szczególnych sytuacjach materiały będą przesyłane uczniom pocztą.

- Na bieżąco pedagog i psycholog udzielają wsparcia uczniom i rodzicom poprzez przygotowanie informacji jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego ucznia się poza szkolą, organizacji dnia codziennego i bezpieczeństwa w sieci.

- Specjaliści ci są dostępni od godz. 8.00 do 14.00 internetowo i telefonicznie.

- Uczniowie niepełnosprawni mają bezpośredni kontakt a nauczycielami wspomagającymi oraz specjalistami (logopedzi, terapeuci) poprzez e-dziennik.

- Wychowawcy i nauczyciele są do dyspozycji rodziców i uczniów od 8.00 do 14.00 poprzez e-dziennik i telefony.

- Na stronie internetowej są na bieżąco zamieszczane informacje dla rodziców i uczniów. Ponadto na stronie znajduje się zakładka dla uczniów klas 8 z materiałami przygotowującymi do egzaminu ósmoklasisty.

Do 20 marca br. wszyscy nauczyciele przesłali wypracowane materiały i swoje propozycje modyfikacji WSO, natomiast dyrekcja na podstawie tych materiałów poszerzy dotychczasowe działania dotyczące zdalnego nauczania i oceniania uczniów. W podanej przez dyrektora formie nauczyciele będą zdalnie pracować od 25 marca br. po wejściu w życie rozporządzenia MEN w tej sprawie. Nadmieniam, że dyrektor wraz z wicedyrektorami jest do dyspozycji rodziców, uczniów, nauczycieli komunikując się z nimi poprzez meile służbowe, e-dziennik oraz telefonicznie.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
13.14
μg/m3        
2020.04.04 18:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.