PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Szanowni Rodzice!
Poniżej odpowiedź Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 - Pani Anny Janik na zapytanie dotyczące sposobu kształcenia uczniów w okresie epidemii.

Zgodnie z bieżącymi komunikatami MEN oraz Rozporządzeniem MEN z 11 marca 2020r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu przystąpiła do zdalnego nauczania. Dotychczas były to wyłącznie powtórki, mające na celu utrwalenie
i usystematyzowanie opracowanego juz materiału. Nauczyciele nie zadawali nowego materiału, nie oceniali a wspomagali rodziców i uczniów w procesie nauczania samodzielnego - w domu. Zachęcali do systematycznego korzystania z platform i narzędzi rekomendowanych przez MEN tj. e podręczniki, wolne lektury czy strona z zadaniami dla uczniów klas VIII Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

- Od 25 marca 2020r. (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r.) nauczyciele rozpoczną zdalne nauczanie i realizację podstawy programowej.

-Dyrektor szkoły opracował tygodniowy harmonogram, aby równomiernie rozłożyć pracę uczniów w całym tygodniu, zgodnie z możliwościami psychofizycznymi uczniów, uwzględniając ograniczenia czasu pracy przy monitorze.

- Praca zdalna odbywać się będzie za pośrednictwem dziennika elektronicznego i zakładki "Zadania domowe". W tym miejscu nauczyciele systematycznie będą umieszczać materiał z podstawy programowej, linki do lekcji (np. z platform takich jak: e-podręczniki, wolne lektury, CKE, Zintegrowana platforma Edukacyjna czy programy edukacyjne w telewizji publicznej i polskiego radia itp.)

- Ponadto nauczyciele będą pełnić dyżury/ konsultacje telefoniczne czy internetowe (komunikator dziennika elektronicznego, maile czy komunikatory typu whatsapp czy fb). Będą wspomagać uczniów i ich rodziców w domowym nauczaniu.

- Szkoła zapewnia również pomoc psychologa i pedagoga w tym trudnym dla wszystkich okresie. Nauczyciele specjaliści (pedagog i psycholog) również pełnią dyżury telefoniczne i internetowe, a w miarę możliwości także telerozmowy.

- Podobne wsparcie oferowane będzie przez nauczycieli wspomagających. Pozostają oni
w stałym kontakcie z rodzicami uczniów ze specyficznymi potrzebami.

- Dodatkowo na stronie internetowej szkoły, stworzone zostały dodatkowe zakładki na pasku bocznym "Dla rodziców i uczniów" 1. "Materiały do nauki w domu" - na której umieszczane są linki do ciekawych stron edukacyjnych dla naszych uczniów, 2. "Egzamin 8 klasa - zadania", 3. "Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne" w której na bieżąco będą umieszczane wskazówki, jak sobie radzić z sytuacją izolacji, lęku, podwyższonym poziomem stresu oraz w jaki sposób przygotować dom i siebie do nauczania zdalnego, by było ono efektywne.

- Dyrektor szkoły rozważa również możliwość pracy (zwłaszcza klas najstarszych) za pośrednictwem Google ClassRooom'a. Niestety problemy techniczne rodziców i uczniów nie pozwalają na tak szybkie wprowadzenie tego typu rozwiązań. Dyrektor szkoły bowiem na bazie informacji zwrotnych dotychczas otrzymanych od rodziców czy opiekunów prawnych musi uwzględnić w pracy zdalnej (e-learningu) zgłaszane trudności. Rodzice informują, iż
w domu jest jeden komputer dla kilku uczniów, rodzice mają limity danych internetowych, zatem nie zawsze istnieje możliwość stałego i płynnego dostępu do Internetu, rodzice pracujący w domu również muszą "dzielić" jeden komputer z dzieckiem, uczniowie nie mają swoich adresów mailowych (zwłaszcza ci młodsi) zatem dopiero rodzic wracający po pracy do domu może z dzieckiem opracować nadesłany przez nauczyciela materiał.

Dla wszystkich obecna sytuacja jest nowa i bardzo trudna. Dyrektor pozostaje w stałym kontakcie z pracownikami, rodzicami i uczniami i na bieżąco stara się sprostać nowej sytuacji szkolnej, jaką jest zdalne nauczanie.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
32.71
μg/m3        
2020.04.04 19:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.