PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Współcześnie Lubliniec, kultywując bogate tradycje, jest prężnym powiatowym ośrodkiem społeczno - kulturalnym. Ma tu swoją siedzibę szereg stowarzyszeń, których działalność skupia się wokół wartości historycznych i tradycji kulturalnych miasta. Jedne włączają się w ochronę zabytków, inne dokumentują dzieje miasta poprzez swą działalność wydawniczą, jeszcze inne popularyzują bogatą kulturę muzyczną i ludową.

 

W tym kręgu wymienić należy działający od 1948 roku Zespół Pieśni i Tańca "Halka", w którego dorobku artystycznym znajduje się 365 pieśni, ponad 90 tańców, 130 utworów muzycznych oraz 25 sztuk teatralnych.

Największym animatorem życia kulturalnego miasta jest Miejski Dom Kultury. To dzięki jego staraniom lubliniczanie mają okazję zetknięcia się z różnorodnymi formami artystycznymi, a dzieci i młodzież możność rozwijania swych twórczych pasji w wielu sekcjach i zespołach.
Miejski Dom Kultury to organizator licznych imprez , w tym ogólnopolskich, m.in takich jak:
cykl imprez "Europa w Lublińcu", "Lublinieckie Lato Filmowe", X-Ozy - przegląd krótkich form internetowych, dni "HIP-HOP i ROCK" i wiele innych.

 

Ogromne zasługi ma również Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Lompy, proponująca różnorodne formy pracy z czytelnikiem. W strukturach organizacyjnych Biblioteki prężnie rozwija swoją działalność "Muzeum ProMemoria Edith Stein".

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 32μg/m3
SO2: 12μg/m3
C6H6: 4μg/m3

2022.01.29 09:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

batonny_na_strone_ankieta-02.jpg

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.