PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Nieruchomości na sprzedaż

II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara czytaj wiecej........

II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Mickiewicza 36.

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Mickiewicza 36 czytaj więcej.......

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny czytaj więcej.......

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu u zbiegu ulic Aleksandra Kamińskiego i Lisowickiej.

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu u zbiegu ulic Aleksandra Kamińskiego i Lisowickiej czytaj więcej.....

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara czytaj więcej.....

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Mickiewicza 36

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec,

położonej w Lublińcu przy ulicy Mickiewicza 36 czytaj więcej ......

UWAGA: zmiana miejsca przeprowadzenia w dniu 14 kwietnia 2021r. przetargów - licytacji

 

U W A G A

 

Przetargi-licytacje wyznaczone na dzień 14.04.2021 odnośnie :

 1/ sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej  w Lublińcu w rejonie ul. Kochcickiej – godzina 9:00

 2/ sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 22 przy ul. Wojska Polskiego 3 w Lublińcu – godzina 9:20

 3/ sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do garażu nr 11 przy ul. ZHP w Lublińcu – godzina 9:40

 odbędą się w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 9.

 

 

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ulicy KOCHCICKIEJ.

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ulicy KOCHCICKIEJ.

I. Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę nr 2770/105 o pow. 0,1513 ha z km 4 obręb Lubliniec, zapisana w księdze wieczystej CZ1L/00044592/7 jako własność Gminy Lubliniec.

Dział III „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia” i Dział IV „Hipoteka” tej księgi nie zawierają wpisów. Czytaj więcej....

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do garażu nr 11 przy ul. ZHP w Lublińcu, stanowiącego własność Gminy Lubliniec

Burmistrz   Miasta  Lublińca ogłasza I przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do garażu nr 11 przy ul. ZHP w Lublińcu, stanowiącego własność Gminy Lubliniec.

Spółdzielcze własnościowe prawo do garażu nr 11 o powierzchni użytkowej 16,22 m2, dla którego została założona księga wieczysta CZ1L/00059576/7. Lokal niemieszkalny – garaż nr 11 położony jest przy ul. ZHP w ciągu garażowym, tzw. boks garażowy. Wykończony w przeciętnym standardzie, w średnim stanie technicznym, wymaga przeprowadzenia częściowego remontu (m.in. wymiany płyt sufitowych, z uwagi na ich częściowe zużycie). Brama wjazdowa do garażu w formie drewnianych wrót garażowych, dwuskrzydłowa, ściany wewnętrzne wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, podłoga w formie wylewki betonowej (brak kanału technicznego). Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną. czytaj więcej ...

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 29μg/m3
SO2: 5μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.10.24 05:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.