W okresie od 29 lipca do 16 sierpnia 2016 r. trwało głosowanie w sprawie wybory projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.
Pod głosowanie został poddany tylko jeden projekt pod nazwą „Ruch to zdrowie”.
 
Charakterystyka projektu pn. „Ruch to zdrowie”:
-     Lokalizacja projektu: boisko „Orlik” - przy ul. Kochcickiej.
-     Projekt będzie polegać na zakupie i montażu na terenie boiska „Orlik” siłowni zewnętrznej typu: orbitrek, wyciskanie siedząc, podciąg, twister.
Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu to ok. 26.500,00 zł.
 
Po zakończeniu głosowania otwarto urnę i wyjęto 24 karty do głosowania. Karty zostały sprawdzone. Wszystkie karty były prawidłowe i spełniły wymagania formalne.
W sumie na projekt pn.: „Ruch to zdrowie” oddano 24 karty. W każdej z nich projekt otrzymał maksymalną ilość punktów (5 pkt.). Łącznie projekt otrzymał 120 pkt.
 
W związku z powyższym stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 projektem rekomendowanym do realizacji w 2016 r. został projekt pn.: „Ruch to zdrowie”.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.