PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Złoto dla Lublińca


14 października 2010r. redakcja Forum Biznesu uhonorowała Lubliniec złotym medalem IV edycji Programu QI Najwyższa Jakość 2010 w kategorii usług za zadania samorządowe na rzecz społeczności lokalnej.
Konkurs realizowany jest pod patronatami: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000. W kategorii produktów w gronie nagrodzonych srebrnym medalem znalazła się lubliniecka firma ELHAND Transformatory Andrzej Herbowski.

 


II miejsce - ranking Rzeczpospolita 2010r.


  

Nasze miasto zdobyło II miejsce wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich w rankingu najlepszych samorządów Rzeczpospolitej. W tym najbardziej obiektywnym polskim rankingu samorządów wyprzedził nas jedynie wielkopolski Kórnik. Kapituła rankingu pod lupę brała m.in.rozwój gminy, sytuację finansową, jakość zarządzania i wysokość środków przeznaczonych na inwestycje w ostatnich latach.

 


Lubliniec wśród 18 miast Europy

 

Lubliniec jako jedno z 18 miast w Europie zdobył bardzo prestiżowe wyróżnienie na skalę europejską. Honorowa Flaga Rady Europy, bo o niej mowa, jest wyrazem uznania dla szczególnego propagowania idei europejskiej. Kandydować do tego wyróżnienia mogą te władze lokalne, które były już wyróżnione Dyplomem Europejskim. Warto przypomnieć, że miasto Lubliniec otrzymało Dyplom Europejski przed dwoma laty. Otrzymanie flagi to krok do kandydowania do Tablicy Honorowej i Nagrody Europy.

 


Dyplom Europejski dla Lublińca

25 czerwca 2008r. w Strasburgu Burmistrz Edward Maniura odebrał w obecności Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lluísa Maria de PUIG Dyplom Europejski dla naszego miasta. Tę prestiżową nagrodę Rada Europy przyznaje miastom, które szczególnie przyczyniają się do promowania idei europejskich i wiedzy o państwach współtworzących Europę.

Uznanie Rady Europy zyskały liczne kontakty partnerskie naszego miasta, projekt imprez „Europa w Lublińcu” i liczne inicjatywy mające na celu przybliżenie mieszkańcom Lublińca dorobku kulturalnego innych państw.

W tym roku tę prestiżową nagrodę otrzymały jedynie 23 miasta w Europie, w tym 6 miast polskich: Dąbrowa Górnicza, Bolesławiec, Malbork, Nysa, Tarnów i Lubliniec.


Konkurs EkoGmina 2009

W dniu 28 września w Katowicach ogłoszono laureatów pierwszej edycji Wojewódzkiego Konkursu EkoGmina 2009, rozpisanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W konkursie zostają nagrodzone gminy, które w swojej polityce lokalnej szczególną uwagę poświęcają ochronie środowiska i edukacji ekologicznej. Jednymi z głównych kryteriów konkursu były przedsięwzięcia dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, odpadów komunalnych i ochrony przyrody.
O tytuł najbardziej ekologicznej gminy w województwie śląskim ubiegało się 36 lokalnych gospodarzy. 
Celem konkursu było zidentyfikowanie i promocja gmin podejmujących aktywne działania na rzecz ochrony środowiska oraz zachęcenie do podejmowania dalszych starań proekologicznych. Konkurs miał zasięg wojewódzki i przeprowadzony został w trzech kategoriach: (I – powyżej 50 tys. mieszkańców, II – od 20 tys. do 50 tys. mieszkańców, kategoria III – poniżej 20 tys. mieszkańców). Oceniano działania gmin w latach 2006-2009.
Lubliniec otrzymał wyróżnienie w kategorii II i otrzymał 50 tys. zł


ISO po certyfikacji


 
Urząd Miejski w Lublińcu działa od 2006r. w oparciu o system Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy międzynarodowej PN-EN ISO 9001:2009. Potwierdza to Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie na potwierdzenie zgodności swojej działalności z wymaganiami normy międzynarodowej PN-EN ISO 9001:2009. Certyfikat obejmuje swoim zakresem wykonywanie zadań samorządowych Miasta LUBLINIEC na rzecz społeczności lokalnej i jest przyznany na kolejne trzy lata posprawdzeniu i potwierdzeniu spełniania wymogów ww normy – obecny Certyfikat jest ważny do 15.06.2018r.

Urząd Miejski działa zgodnie z normą ISO 9001 ( International Organization for Standarization) Międzynarodowej Organizacji ds. Standaryzacji już od 2006r. Dbamy o jakość swoich usług, zachęcamy naszych klientów, interesantów do oceny naszych usług poprzez ankietę, która jest dostępna na stronie internetowej Urzędu.

 


Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego


 

W 2006r. roku najlepszą przestrzenią publiczną w województwie śląskim została uznana przebudowa i remont Placu Mikołaja Kopernika. W swoim werdykcie jury podkreślało wyczucie i smak, zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa, dużą dbałość o detale oraz zastosowanie środków wyrazu adekwatnych do skali założenia. Zwróciło również uwagę na znaczenie dla społeczności lokalnej tego typu realizacji, dotyczącej małej, kameralnej przestrzeni, stanowiącej jednocześnie dobry przykład rewaloryzacji przestrzeni publicznej w centrum miasta. Projekt przebudowy został stworzony przez Ilonę Inglot i Wisława Tylińskiego, a do konkursu został zgłoszony wraz z 15 innymi pracami z całego Śląska. 


Grunt na medal


 

Grunt na medal" jest organizowany raz w roku przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz marszałków województw pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Jego celem jest wybór najlepszego terenu inwestycyjnego w województwie i adresowany jest do wójtów, burmistrzów i prezydentów wszystkich gmin w Polsce. Nasza gmina wytypowała teren będący własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lublińcu położony w Lublińcu przy ul. Klonowej. Został on wyróżniony wraz z ofertami gmin województwa śląskiego: Będzin, Tworóg, Radziechowy-Wieprz. Główną nagrodę otrzymała Ruda Śląska. Nagrodzeni i wyróżnieni przez kapitułę konkursu, cieszą się bardzo wymiernymi korzyściami. Zwiększa się ich szansa na pozyskanie inwestora zagranicznego dzięki preferencyjnemu wskazaniu tych terenów przez PAIiIZ oraz służby marszałkowskie przy oferowaniu lokalizacji zagranicznym inwestorom, jak również poprzez specjalną promocję nagrodzonych terenów na forum międzynarodowym, którą prowadzi PAIiIZ i zarządy województw.


ŚWIATŁO 2005r.


  

W 2005 roku miasto zgłosiło swój udział w konkursie we wszystkich trzech kategoriach: „Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic”, „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu: kompleksu architektoniczno-urbanistycznego, charakterystycznych obiektów i miejsc w gminie lub mieście (obszarów i budynków zabytkowych, nowoczesnych budowli i konstrukcji, pomników, miejsc rekreacyjnych)” – Kościół p.w. Świętej Anny i „Oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej (pomieszczeń biurowych, szkolnych pracowni, sal bibliotecznych, kinowych, muzealnych)” - sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. efektem zgłoszenia było przyznanie naszej gminie przez jury konkursu wyróżnienia w pierwszej kategorii, pierwszego miejsca w drugiej i drugiego w kategorii trzeciej.


ŚWIATŁO 2004r.


 

Wręczenie nagród w konkursie na „Najlepiej oświetloną gminę 2004 roku” odbyło się podczas warszawskiej konferencji „Światło w architekturze”. Lubliniec zajął tam III miejsce w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” za iluminację budynku Urzędu Miejskiego oraz Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.


ŚWIATŁO 2003r.


 

W 2003 roku Lubliniec startował w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”, zdobywając II miejsce za iluminację Kościoła p.w. Św. E. Stein


Certyfikat systemu zarządzania PN-EN ISO 9001:2015


       ISO2 doc00784820210824093514

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, to jeden z najświeższych sukcesów Urzędu Miejskiego w Lublińcu. Certyfikat ten potwierdza spełnianie przez usługi świadczone w ramach pracy Urzędu Miejskiego międzynarodowych norm ISO 9001:2000. Lubliniecki magistrat jest jednym z niewielu, w bliższej i dalszej okolicy, który może się nim pochwalić. Tym samym należymy do elitarnego grona urzędów administracji samorządowej posiadających ten certyfikat. Prace nad dokumentacją, pisanie procedur, tworzenie instrukcji, dostosowywanie istniejącej dokumentacji do wymogów ISO trwały około 12 miesięcy. Audit certyfikujący – sprawdzenie wszelkich działań pracowników w zakresie zgodności z normą międzynarodową odbył się w czerwcu 2006r. i był przeprowadzony przez auditorów PCBC. Po uzyskaniu pozytywanych wyników Urząd Miejski otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością. Co roku będzie poddawany recertyfikacji, czyli sprawdzeniu, czy wykonywane w Urządzie Miejskim usługi na rzecz społeczności lokalnej spełniają założone wymogi normy ISO 9001:2000


PRZEJRZYSTY LUBLINIEC

"Przejrzysta Polska" to ogólnopolska akcja prowadzona dla gminy i powiatów przez organizacje pozarządowe - Bank Światowy, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i inne. Akcja miała na celu promowanie uczciwości, skuteczności i przejrzystości w polskich samorządach. Akcja trwała w 2005 roku ale wykonywane zadania obowiązkowe i fakultatywne działaja do dziś. Pracownicy Urzędu Miejskiego wykonywali bardzo dobrze wszystkie zadania i uzyskali jako jedni z nielicznych Certyfikat "Przejrzysta Polska" .

 


LIDER ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE

„Nowa jakość obsługi – szybko, sprawnie, uprzejmie” to hasło projektu, którego organizatorem jest : MSWiA, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich. Na podstawie wypełnionej analizy instytucjonalnej urzędu, dotyczącej kilkunastu obszarów zarządzania (m.in. zarządzanie strategiczne i finansowe, organizacja i funkcjonowanie urzędu, usługi publiczne, zarządzanie projektami), przyznano lublinieckiemu Urzędowi Miasta certyfikat Samorząd inwestujący w nowoczesne zarządzanie. Rozwiązanie projektu łączy pomysł na utworzenie Biura Obsługi Interesanta z Gminnym Centrum Informacji oraz Punktem Informacji Europejskiej. Takie podejście dowodzi niepoślednich umiejętności władz Lublińca w zdobywaniu środków zewnętrznych na realizowanie lokalnych celów rozwojowych. Źródłem innowacyjności projektu jest połączenie trzech instytucji w jedną. W sposób kompleksowy usystematyzowano przebieg spraw prowadzonych przez Urząd – wprowadzono schematy procedur, wzory wniosków i formularzy wraz z kartami informacyjnymi, ułatwiającymi ich wypełnianie.


LAUR EDUKACJI SAMORZĄDOWEJ


Konkurs o „Laur Edukacji Samorządowej” zorganizowany przez Redakcję „Wspólnoty” oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej miał na celu wspieranie, promowanie i wzrost profesjonalizmu w działalności samorządu terytorialnego. Według kapituły konkursu uczestnictwo w tej rywalizacji jest dowodem, jak dużą wagę Burmistrz Miasta przywiązuje do sprawy dbałości o podnoszenie poziomu wykształcenia kadry w urzędzie i jakości działań pracowników. Wyróżnienie przyznano w II edycji Konkursu Edukacji Samorządowej w 2004 roku.

 

 

 


Wyróżnienie za przeprowadzenie Akcji "Przejrzysta Polska"


12 października 2006r. Lubliniec otrzymał "Wyróżnienie" za przeprowadzenie Akcji "Przejrzysta Polska" w roku 2005. W województwie śląskim uczestniczyło w tej akcji 70 jednostek samorządowych (62 gminy i 8 powiatów), w całej Polsce prawie 800 gmin i powiatów. Lubliniec znalazł się w gronie 33 samorządów wyróżnionych w województwie śląskim za wykonanie pozaobowiązkowych, fakultatywnych zadań.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 33μg/m3
SO2: 10μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2022.01.29 10:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

batonny_na_strone_ankieta-02.jpg

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.