PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

 

Aby zadać pytanie skorzystaj z formularza

 

Przeszukaj*) wcześniej zadane pytania i odpowiedzi:

*) Można wyszukiwać po frazie zawartej w pytaniu, odpowiedzi lub nazwie autora. Minimalna liczba wyszukiwanych znaków to 5.

 

 

1. Patologia
Lubliniec jest dewastowany przez wandali nic się nie dzieje nikt nic nie robi, bo tego kamery nie widzą ale jak człowiek sobie piwko otworzy to straż miejska jest w ciągu 3 minut. Gratuluję panu takiego porządku
Eliasz,
data pytania: 2021-01-22

Szanowny Panie Eliaszu,

akty wandalizmu zostały zgłoszone do organów ścigania. Czekamy na zakończenie spraw. Jednocześnie przypominam, że spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest zabronione, więc reakcja Straży Miejskiej w takich sytuacjach jest prawidłowa.


2. Rada Miejska
Witam Rozważa Pan likwidację Rady Miejskiej? Za obecnej kadencji można odnieść wrażenie, iż zasiadają tam sami anarchiści. Żadnej zgody, tylko sieją zamęt, nie wnosząc czegokolwiek konstruktywnego. Najgorsze, że jeszcze za to dostają pieniądze?
Mariusz,
data pytania: 2021-01-21

Szanowny Panie Mariuszu,

działalność Rady Miejskiej nie jest uzależniona od decyzji burmistrza. Funkcjonowanie Rady Miejskiej oparte jest na Ustawie o samorządzie gminnym. To mieszkańcy wybierają Radnych (tak samo jak burmistrza) w wolnych, demokratycznych wyborach. W kwestii obecnej kadencji – nie mam takiego odczucia. Na sesji budżetowej, 17 grudnia ubiegłego roku, była bardzo rzeczowa, merytoryczna dyskusja. To prawda, że nie uczestniczył w niej jeden Radny. Mam jednak nadzieję, że Rada Miejska będzie zajmować się wyłącznie sprawami naszych mieszkańców.


3. Brawo
"Nigdy nie będę popierał wulgaryzmów" - wow! Wiadomość dnia. Edward Maniura w heroicznym czynie i politycznym geniuszu nie popiera wulgaryzmów. Chylę przed Panem czoła! Brawo Panie Burmistrzu! Brawo, że już od listopada. I w ogóle brawo za wszystko i że jeszcze Pan przyjeżdża do roboty też brawo.
Paweł,
data pytania: 2021-01-21

Szanowny Panie Pawle,

Pana uwagi nie mają charakteru pytania, ale odniosę się do nich, ponieważ nie boję się krytyki. Chciałem tylko dodać, że pomimo mniejszej pensji niż burmistrz Lublińca w 2006 roku, obecny burmistrz nie tylko przyjeżdża do pracy, ale i pozyskuje kolejne miliony złotych na inwestycje (ponad 600 mln na inwestycje w naszym mieście w ciągu 14 lat). Na dodatek stworzył kilkaset nowych miejsc pracy, a koszty życia w Lublińcu wg jednego z ubiegłorocznych rankingów są najniższe w województwie śląskim. Jeżeli mieszkańcy za 2 lata będą oczekiwać, abym dalej był burmistrzem, to będę startował! Wbrew oczekiwaniom tych, których Pan reprezentuje.


4. Newsy
Dzien dobry jak pan się zapatruje na fake info zamieszczane na lubliniecki.pl
MB,
data pytania: 2021-01-21

Szanowny Panie,

każda partia ma swój organ prasowy. W Lublińcu takim organem PIS-u jest lubliniecki.pl. Redaktor prowadzący to radny powiatowy PIS-u, więc wszystko jasne.


5. ataki
Witam dlaczego straz miejska nie pilnuje miejsc publicznych i kosciolow pomimo kolejnych atakow??
Grzegorz,
data pytania: 2021-01-21

Szanowny Panie Grzegorzu,

Straż Miejska patroluje Miasto. Do dyspozycji ma również monitoring - sieć monitoringu miejskiego będzie sukcesywnie modernizowana. Poza tym wiele prywatnych podmiotów na terenie Lublińca ma zainstalowany monitoring, co jest dobrym rozwiązaniem, gdyż w skuteczny sposób potrafi odstraszyć potencjalnych sprawców od dokonywania zniszczeń. Zapis monitoringu z terenu tężni solankowej został przekazany Policji, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.


6. Raport
Dzień dobry. Może pojawił się jakiś raport, rozliczenie pracy za miniony rok, lata straży miejskiej? Komendanci SM w innych miastach w ten właśnie sposób rozliczają się przed mieszkańcami ze swojej całorocznej pracy. Ale w miarę łatwo można w BIP znaleźć liczbę strażników, stawki uposażeń i pomnożyć je przez 12 aby poznać ich zarobki. ???? Dodać do tego mundurówki, premie. Utrzymanie biur, pojazdów. Otrzymaną, kwotę zestawić z nieistniejącym ( tak mi się wydaje) raportem/ rozliczeniem pracy tej Wesołej Gromadki. I mamy rozwiązanie co najmniej kilku problemów finansowych Naszego miasta.
Adam,
data pytania: 2021-01-21

Szanowny Panie,

raport o działalności Straży Miejskiej dostaję codziennie. W raporcie o Stanie Miasta Lublińca za 2019 r. są zawarte informacje, które Pana interesują. Działania Straży Miejskiej są opisane na stronach 139-142. Jedną z ciekawostek dotyczących Staży Miejskiej, która również została ujęta w ww. raporcie, jest 131 zrealizowanych działań w zakresie konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych i wartości pieniężnych na potrzeby gminy, które w przypadku braku Straży Miejskiej musiałaby wykonać firma zewnętrzna. Ponadto w 2020 roku Straż Miejska przeprowadziła blisko 200 kontroli zbiorników bezodpływowych. Bardzo łatwo Panu przychodzi ocenianie pracy innych, choć w moim odczuciu, ma Pan w tym zakresie niewielką wiedzą.


7. Obłuda
Jakoś nie widziałem aby Pan potępił akty pobicia albo kradzieży rozumiem że zgodnie z tą filozofią pomalowany mur jest ważniejszy niż ludzkie zdrowie i życie?
Marek,
data pytania: 2021-01-21

Szanowny Panie,

wszelkie akty wandalizmu, tak samo jak akty przemocy są naganne i należy je potępiać. Miasto Lubliniec nie pozostaje obojętne na tego rodzaju problemy. Na przełomie listopada oraz grudnia ubiegłego roku prowadziliśmy kampanię społeczną „16 Dni przeciw Przemocy”. Kampania miała zwrócić uwagę, że przemoc jest wśród nas i należy reagować, nie odwracać głowy. Zwłaszcza w tym czasie, kiedy być może jeszcze częściej dochodzi do aktów przemocy za zamkniętymi drzwiami. W maju ubiegłego roku uruchomiony został Lubliniecki Telefon Zaufania dla Kobiet - infolinia 698 892 264.

 


8. Słoenzcny Lubliniec- dylematy nr 4
Szanowny Panie Burmistrzu, Widzę, że poruszyłem temat problematyczny i odpowiedzi się nie doczekam. Po 4 próbach uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie/ moje wątpliwości pozostaje mi chyba już tylko je opublikować na forum gazety, żeby wszyscy lublińczanie byli świadomi sytuacji. Po raz kolejny proszę o wyjaśnienie. Zapoznawszy się z informacjami na stronie Słoneczny Lubliniec i specyfikacją SIWZ stwierdzam, iż nie przedstawiono dokumentacji technicznej, czyli projektów, które miała przygotować niezależna firma, wybrana w drodze przetargu, za którą dostała wynagrodzenie. Porównując poprzedni projekt z wytycznymi w obecnym SIWZ nie widzę żadnych różnic w parametrach, więc nasuwa się pytanie, za co nowa firma otrzymała niemałe wynagrodzenie? Nikt nie był u mnie na posesji, nie zapoznał się z warunkami technicznymi dachu, nie przedstawił projektu, a powinnam się z nim zapoznać. Nowa Firma "zarobiła" prawie 50 tys. , a skoro jak widzę nic się nie zmieniło, to za co otrzymała wynagrodzenie? Są to pieniądze Gminy, czyli mieszkańców... Drugą kwestią jest poziom wsparcia. Po rozmowie z Urzędem Marszałkowskim otrzymałam informację, iż poziom %-owy wsparcia jest ustalony we wniosku, tak samo jak kwestia rozliczeń z mieszkańcami, nie może być ani mniejszy ani większy. Więc pytam wprost: proszę o przedstawienie jaki jest montaż finansowy rozliczeń z mieszkańcem, jaki jest wnioskowany poziom wsparcia, wkład własny mieszkańca. Uczciwym jest, aby wzór umowy był przedstawiony do wglądu. Kolejną kwestią jest kwestia wpłat wkładu własnego na Państwa konto. Ostateczny wkład własny jest znany dopiero po wybraniu Wykonawcy. Dlatego pytam, co w przypadku, kiedy ceny spadną? Kto zwróci mieszkańcom pieniądze? Z doświadczenia innych gmin, zasadnym jest wpłata zaliczki np. 500zł , a reszty po wyborze Wykonawcy. Istotną kwestią jest także faktura za wpłatę? Czy mieszkaniec ją otrzyma po wpłacie swojej części? Jeśli tak, jaka jest podstawa prawna, skoro nie będę miał fotowoltaiki jeszcze zamontowanej? A w przypadku zwrotu po przetargu, czy będzie wystawiana korekta? Jaki będzie obieg pieniądza w tym czasie? Mam obawy, że wpłacając np. 10 000,00 zł, Państwo mi nie zwrócą reszty po wyborze wykonawcy, a jeśli, to może to nastąpić po np. 6 -ciu miesiącach. Kto wówczas "obraca" tymi pieniędzmi? Jest sporo niejasności, dlatego proszę o wytłumaczenie.
Mieszkaniec,
data pytania: 2021-01-21

Szanowny Panie,

informuję, że specyfikacja SIWZ została przygotowana dla wszystkich mieszkańców zakwalifikowanych do programu. Trudno odnieść się do przedstawionej przez Pana informacji o tym, że nikt nie był na Pana posesji, gdyż Pana pytanie jest anonimowe i nie można zweryfikować Pana uczestnictwa w programie.

Odnosząc się do poruszonej przez Pana drugiej kwestii, informuję że w 2020 roku w ramach aktualizacji naboru mieszkańców do Programu Słoneczny Lubliniec przyjęto zgłoszenia od 288 mieszkańców (241 na fotowoltaikę i 47 na solary).

Jak wcześniej informowano w ramach przedmiotowego konkursu, mogliśmy uzyskać w ramach dotacji maksymalną kwotę w wysokości 3,98 mln zł.

Na etapie spotkań z mieszkańcami, nie było wiadomo, ilu mieszkańców ostatecznie złoży wnioski. Podawane wartości były szacunkowe. Po przyjęciu wszystkich wniosków i ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników do programu, wartość szacunkowa wszystkich instalacji OZE (fotowoltaiczna i solarna) wyceniona przez firmę sporządzającą dokumentację techniczną i kosztorysy wyniosła około 8 mln zł, stąd poziom dofinansowania ze środków UE jest w granicach 50%. Ostateczna wartość projektu i podział kosztów będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu.

Odpowiadając dalej - wszyscy zakwalifikowani do programu mieszkańcy otrzymają Umowy, które zostaną dostarczone po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim.

Ostateczna wysokość wkładu własnego zostanie wyliczona po wyłonieniu wykonawcy po rozpatrzeniu przetargu, wówczas nastąpi korekta i ostateczne rozliczenie z mieszkańcem, co będzie regulować zawarta pomiędzy mieszkańcem a Gminą Lubliniec Umowa.

Po wpłacie zarówno pierwszej jak i drugiej raty udziału mieszkańca w programie zostanie wystawiona faktura, co wynika z ogólnych przepisów dotyczących podatku VAT. Gmina Lubliniec „nie obraca tymi” pieniędzmi, jak Pan sugeruje. Pieniądze z części partycypacji mieszkańca będą gromadzone na wydzielonym nieoprocentowanym rachunku bankowym, założonym wyłącznie do realizacji programu Słoneczny Lubliniec i nie mogą być przeznaczone na inny cel.

Mam nadzieję, że wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Zachęcam do bieżącego śledzenia informacji na stronie LUBLINIEC - Słoneczny Lubliniec.

 


9. Prośba w sprawie baseny Lentex
Witam Panie Burmistrzu. Zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie zawczasu stosownych działań w celu otwarcia basenu z chwilą poluzowania tak zwanych ,,obostrzeń i ograniczeń", które wprowadził rząd w związku ze stanem epidemii Covid-19. Proszę o to, ponieważ basen w Lublińcu przy ul Powstańców Śląskich został otwarty dopiero kilka tygodni później niż pływalnia chociażby Herbach w połowie ubiegłego roku ( po pierwszym zamknięciu basenów). Dlatego życzyłbym sobie aby w sytuacji, kiedy zgoda na korzystanie z basenów zostanie wreszcie udzielona można było bez zbędnej zwłoki z niego skorzystać. Pozdrawiam.
Yaro,
data pytania: 2021-01-21

Szanowny Panie,

po ustaniu rządowego zakazu nasz basen zostanie niezwłocznie otwarty.


10. usowanie Krzyży
Czy zamierza Pan czy Rada miasta która wprowadził Pan do urzędu miasta na wzór Hiszpańskiego burmistrza usuwać symbole religijne z przestrzeni publicznej ?
mieszkaniec ,
data pytania: 2021-01-21

Szanowny Panie,

nie zamierzam ingerować w symbole religijne obecne w przestrzeni publicznej. Poza tym zawsze dokładałem wszelkich starań, aby współpraca między Miastem a lublinieckimi parafiami układała się jak najlepiej. Dbam również o dobre relacje z przedstawicielami innych religii czy wyznań. Jesteśmy Miastem tolerancyjnym i otwartym, które nie dzieli i nie wyklucza.

 


POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
32.88
μg/m3        
2021.01.27 00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.