PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Nieruchomości na sprzedaż

II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich.

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich.

I. Przedmiot sprzedaży:
Działka nr 3687/152 o pow. 0,0592 ha z km 6 obręb Lubliniec,
oraz ½ udziału w nieruchomościach gruntowych stanowiących działki:
nr 3285/152 o pow. 0,0144 ha z km 6 obręb Lubliniec
i nr 3688/152 o pow. 0,0188 ha z km 6 obręb Lubliniec,
Powyższe nieruchomości opisane są w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00056211/0 jako własność Gminy Lubliniec
Dział III księgi wieczystej zawiera 4 wpisy dotyczące ograniczonego prawa rzeczowego odnośnie ustanowionych służebności przesyłu i służebności gruntowej.
Ze szczegółowym opisem zapoznać się można poprzez udostępniony portal podsystemu dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych https://ekw.ms.gov.pl/
Dział IV nie zawiera wpisów

Czytaj więcej: II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu...

II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej.

Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza

II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Nowej.

I. Przedmiot sprzedaży:

Nieruchomość gruntowa w skład której wchodzą działki :

- nr 3803/198 o pow. 0,0162 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec, powstała z podziału działki nr 3772/198 (zatwierdzonego ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Lublińca nr ZN.6831.00031.2014 z dnia 15.09.2014), opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/0000795/0 jako własność Gminy Lubliniec.

Uwaga: dział III zawiera wpis: z parcelą nr 1645/182 mapa 6 do współobciążenia do KW. Nr 8141 przeniesiono dnia 14 stycznia 1961r. z parc. Nr 1644/182 do współobciążenia do KW. Nr 8142 przeniesiono dnia 14 stycznia 1961r.) Wpis ten nie dotyczy zbywanej nieruchomości.

- nr 3781/190 o pow. 0,0313 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00055790/5 jako własność Gminy Lubliniec.

Czytaj więcej: II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy...

O G Ł O S Z E N I E

logoBURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2015r., Poz. 1774) informuje że, ogłoszony na dzień 21 grudnia 2015r. o godz. 9:20 I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki nr 3010/3 o pow. 0,0323 ha z km 6 obręb Lubliniec i nr 3011/3 o pow. 0,0505 ha z km 6 obręb Lubliniec, opisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00035270/8 jako własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Mickiewicza został odwołany.

Czytaj więcej: O G Ł O S Z E N I E

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Mickiewicza.

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.

Załączniki:
Pobierz plik (Mickiewicza_I_przetarg.pdf)Mickiewicza_I_przetarg.pdf[Mickiewicza - I przetarg]239 kB

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych rzy ul. Powstańców Śląskich.

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich.

Załączniki:
Pobierz plik (Powstancow_SL_I_przetarg.pdf)Powstancow_SL_I_przetarg.pdf[Powstańców Śląskich I przetarg]195 kB

I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. M.C. Skłodowskiej

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. M.C. Skłodowskiej.

Załączniki:
Pobierz plik (I_przetarg_Sklodowskia-uslugi.pdf)I_przetarg_Sklodowskia-uslugi.pdf[I przetarg Skłodowska - usługi]202 kB

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Pasiecznej 2

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Pasiecznej 2.

Załączniki:
Pobierz plik (Pasieczna_2_I_przetarg.pdf)Pasieczna_2_I_przetarg.pdf[Pasieczna 2 - I przetarg]189 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 34μg/m3
SO2: 5μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.09.27 05:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.