PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

 

Aby zadać pytanie skorzystaj z formularza

 

Przeszukaj*) wcześniej zadane pytania i odpowiedzi:

*) Można wyszukiwać po frazie zawartej w pytaniu, odpowiedzi lub nazwie autora. Minimalna liczba wyszukiwanych znaków to 5.

 

 

1. centrum przesiadkowe
Szanowny Panie Burmistrzu,czy w może pan przybliżyć termin budowy centrum przesiadkowego przy dworcu PKP?Z poważaniem mieszkaniec L-ca
zainteresowany,
data pytania: 2019-05-23

Szanowny Panie,

Rozpoczęcie prac nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Mam nadzieję, że nastąpi to na początku lipca br. Bardzo długo trwają uzgodnienia z PKP.


2. Żwirki i Wigury
Panie Burmistrzu dziękuję bardzo za zamontowanie barierek na ul.Żwirki i Wigury przy sklepie Spolem, mam nadzieję że zostaną postawione po drugiej stronie ulicy przy piekarni. A żeby nie łamać regulaminu to mam pytanie. Czy podobne barierki mogą zostać zamontowane na ul.P.Stalmacha koło apteki. Obecnie klienci apteki robią sobie parking ze ścieżki pieszo rowerowej często całkowicie ją blokując. Pozdrawiam Piotr
Piotr ,
data pytania: 2019-05-22

Szanowny Panie Piotrze,

Ul. P. Stalmacha to droga powiatowa. Przekaże sprawę panu Staroście.


3. Chodnik i parkowanie
Witam, Panie Burmistrzu czy jest możliwość zrobienia porządku z ulicą Majdanek głównie przy Żłobku miejskim: tzn przede wszystkim brakuje tam chodnika którym rodzice z dziećmi mogli by swobodnie się poruszać i parkowanie samochodów na chodniku na skrzyżowaniu ul. Majdanek a Sobieskiego przy urzędzie pracy można coś z tym zrobić. Czasami są dni że rodzic porusza się slalomem między zaparkowanymi samochodami.
Mieszkanka,
data pytania: 2019-05-22

Szanowna Pani,

Wielokrotnie na ten temat się wypowiadałem. Trwają procedury sądowe związane z przejęciem terenu przez miasto. Dopiero wtedy będzie możliwe dalsze działanie miasta. Teren zajęty pod ul. Majdanek jest terenem prywatnym. Przekazałem SM polecenie częstego kontrolowania tego terenu.


4. Lotnisko
Kiedy w Lublińcu planuje Pan budowę lotniska? Myślę, że mamy dobre miejsce aby konkurować z CPK.
KONSTYTUCJA PG,
data pytania: 2019-05-22

Szanowny Pani/Pan

Myślę, że Lublińczanie nie mają takich potrzeb. Jestem skoncentrowany na realizacji 27 punktów mojego programu wyborczego, który został poparty przez blisko 80% mieszkańców biorących udział w ostatnich wyborach samorządowych.


5. recykling szkła
Dzień dobry, chciałem zapytać na jakim etapie jest rozbudowa zakładu recyklingu na ul. Klonowej. Czy decyzja środowiskowa jest prawomocna i kiedy rozpocznie się rozbudowa.
Marcin,
data pytania: 2019-05-20

Szanowny Panie Marcinie,

Nie ma żadnej decyzji w tej sprawie. Do UM wpłynął wniosek inwestora. O sprawie będę informował mieszkańców zgodnie z zapowiedzią na wczorajszej Komisji Ochrony Środowiska RM.


6. PROMENADA
Szanowny panie Burmistrzu Czy i kiedy, w jakich godzinach zwłaszcza w piątek i sobotę można liczyć na patrole SM lub Policji w okolicy Promenady? Ponieważ doszło już do kolejnego rozboju w okolicy ul Niedurnego i Damrota gdzie zbierają się młodzi ludzie. Proszę o dokonywanie kontroli osób przebywających w tych okolicach . Dochodzi do zakłócania ciszy nocnej i spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
Marcin,
data pytania: 2019-05-20

Szanowny Panie Marcinie.

O informacji zawartej w pytaniu powiadomiona została Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu. Co do podległej mi Straży Miejskiej, to w okresie wakacyjnym przewiduję służby również w godzinach wieczorowo-nocnych.


7. DROGI 2019
Szanowny Panie, już praktycznie koniec maja a martwi brak jakiegokolwiek przetargu związanego z remontem/budową/przebudową dróg na terenie naszego miasta. Wiedliśmy prym w tym temacie. Rok rocznie remontowanych były co najmniej kilka dróg. W tej chwili cisza. Co jest spowodowane tą sytuacją? Hajdy Wawrzyńca oraz Wyszyńskiego to drogi powiatowe, które otrzymały dofinansowanie ze schetynówek i nadal nic nie wiadomo w zakresie ich remontu. Co z drugą częścią ZNP? Cegielnianą? Jest jeszcze kilka dróg, które warto w tym roku gruntownie przebudować.
Mirek,
data pytania: 2019-05-20

Szanowny panie Mirku,

Czekamy na rozstrzygnięcie Wojewody Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na ulice Sobieskiego i Brzozową. Starosta czeka na rozstrzygnięcie w tym samym konkursie ul. Hajdy Wawrzyńca i Wyszyńskiego. Co do ul. Cegielnianej to dalej sprawa nie jest załatwiona z PKP. Brak zmian ustawowych blokuje możliwość przekazania PKP terenu zajętego pod drogę miejską. Na dodatek roboty drogowe podrożały bardzo znacząco.


8. Koszenie rowów
Witam Panie burmistrzu. Mam pytanko ws. koszenia rowów. Szczególnie interesuje mnie rów obok ulicy Kochcickiej biegnący równolegle ulicy Jaworowej. Chciałem się zapytać kiedy w końcu ktoś sie zainteresuje koszeniem tego rowu? Przez kilka ostatnich lat nikt go nie czyścił i nie kosił, a podobno raz w roku powinny być wykoszone. Prosze o odpowiedź i pozdrawiam.
Pyjter,
data pytania: 2019-05-19

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. W świetle ww. przepisu utrzymaniem, tj. prowadzeniem konserwacji gruntownej  i bieżącej  (odmulenie, koszenie) rowu melioracyjnego K-IV/6 zajmuje się Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Lublińcu z siedzibą w Lublińcu przy ul. Opolskiej 30 (tel. 034 356 34 34). W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie proszę się zwrócić do ww. spółki wodnej.


9. Dotacja dla organizacji sportowych
Panie Burmistrzu Mam pytanie, czy w tym roku jest jeszcze szansa na uzyskanie dofinasowania z miasta na działalność organizacji pożytku publicznego (prowadzimy zajęcia sportowe)? Ewentualnie na przyszły rok, do kiedy są zbierana wnioski i w jakim trybie? Czy dotację - i w jakiej wysokości może dostać tylko stowarzyszenie? Nie moze to być "zwykły" podmiot gospodarczy? Z gory dziekuje za odpowiedz Błażej
Błażej,
data pytania: 2019-05-16

Szanowny Panie Błażeju,

O dotację mogą występować podmioty uprawnione do złożenia oferty tj.:

- Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

- Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów  i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

- Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

- Spółdzielnie socjalne.

- Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Co za tym idzie o dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie mogą ubiegać się podmioty gospodarcze.
Jedną z dwóch możliwości otrzymania dofinansowania jest udział w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca bądź udział w trybie pozakonkursowym zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Pełna treść ogłoszenia o konkursie dostępna jest zawsze na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego na stronie internetowej (www.lubliniec.pl) i w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu (www.lubliniec.bip.info.pl). W konkursie podane jest do kiedy można składać wnioski.
Wysokość dotacji w trybie uproszczonym zgodnie z art.19a ww. ustawy podmiot uprawniony może otrzymać jednorazowo do 10 000,00 zł. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego temu samemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł. Natomiast w trybie konkursowym kwoty podane są w ogłoszeniu, ważne by kwota wnioskowanej dotacji nie przekroczyła kwoty podanej w ogłoszeniu konkursowym dla wnioskowanego zakresu.
Jeżeli chodzi o bieżący rok, to zabezpieczone środki w budżecie Miasta na ten cel są prawie w całości wykorzystane. Konkursy są ogłaszane na przełomie roku po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską.


10. Religia
Witam. Panie Burmistrzu chciałam poruszyć temat Religi w szkołach. Nie wiem czy ma Pan wpływ na ustalenie planu zajęć ale mam nadzieję że jednak tak i coś w tej sprawie będzie mógł Pan poradzić. uważam że religia powinna być pierwsza lub ostatnia w planie lekcji (A najlepiej religię usunąć że szkół publicznych) , temat jest na tyle gorący i nie jest już to problem jednostek lecz stał się problemem chyba wiekszosci rodziców którzy nie chcą by ich dzieci uczestniczyły w lekcjach Religi. Czy nie można w szkołach zrobić zajęć etyki ? Zajęcia wychowania seksualnego również bylyby potrzebne w szkołach. Nie wiem po co dzieciom i młodzieży zaśmiecać głowę zajęciami z Religi...
Mieszkanka L-c,
data pytania: 2019-05-16

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisami prawa zarówno nauka religii jak i etyki w publicznych szkołach podstawowych organizowana jest na życzenie rodziców. Życzenie rodziców wyrażane jest  w formie pisemnego oświadczenia.

Niniejsze zajęcia w ilości dwóch godzin tygodniowo, uwzględniane są w tygodniowym rozkładzie zajęć. Mając na uwadze liczbę oddziałów w szkołach oraz liczbę nauczycieli religii nie jest możliwym ułożenie (w pięciodniowym tygodniu pracy) niniejszych zajęć wyłącznie na pierwszych i ostatnich lekcjach. Ponadto w tym czasie organizowane są również lekcje wymagające podziału na grupy. Uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki dyrektor placówki zapewnia w trakcie ich trwania opiekę lub zajęcia wychowawcze.

Obecnie ramowy plan nauczania nie zawiera zajęć wychowania seksualnego. Przewiduje on natomiast zajęcia wychowania do życia w rodzinie, które realizowane są w szkołach.


POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
17.36
μg/m3        
2019.05.26 10:00

źródło: WIOŚ Katowice

Wydarzenia

Maj 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Najbliższe

31 Maj 2019
08:00AM - 05:00PM
SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA
01 Cze 2019
12:00AM
ZAWODY WĘDKARSKIE/SPŁAWIKOWE

Na skróty

europarlament

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.