PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Budżet Obywatelski

WYNIKI GŁOSOWANIA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIŃCA NA PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH VI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W szóstej edycji lublinieckiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 22 propozycje projektów. Ostatecznie, po etapie udzielenia poparcia, weryfikacji formalno-prawnej oraz procedurze odwoławczej, mieszkańcy głosowali na 15 projektów.

W załączeniu wyniki głosowania na projekty zgłoszone w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca.

BUDŻET OBYWATELSKI - GŁOSOWANIE

1 lipca 2021 r. rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca. Głosowanie potrwa do 19 lipca 2021 r. W tym czasie mieszkańcy Miasta Lublińca będą mogli głosować za pośrednictwem platformy internetowej (https://bo.lubliniec.pl/) na wybrane projekty.

W tej edycji do głosowania zostało zatwierdzonych 15 projektów:

 1. Kaczkomat - automat z karmą dla kaczek i tablice informacyjne
 2. Stop komarom
 3. Lubliniec miasto komandosów
 4. Zaczytana ławka Jana Fikusa seniora
 5. Wieża dla Jerzyków
 6. Drzewa na ul. Lompy
 7. Pumptrack Unia
 8. Huśtawka z książką - naturalna strefa relaksu
 9. Darmowa kastracja kotów i psów, których właściciele mieszkają w Lublińcu
 10. Schodki na Unii
 11. Zielony Ekoparking nad Zalewem Droniowickim
 12. Pumptrack dla najmłodszych w Parku Grunwaldzkim
 13. Altana miejska
 14. Żywa architektura vol. 2
 15. Przystanek "Zająca"

W celu wzięcia udziału w głosowaniu mieszkańcy Miasta Lublińca są zobowiązani podać swoje dane tj.: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłane jednorazowe hasło umożliwiające oddanie głosu. Na pojedynczy numer telefonu mogą zostać wysłane maksymalnie 2 hasła jednorazowe. Każdy mieszkaniec Miasta Lublińca może głosować osobiście tylko jeden raz i na jeden projekt. Głosowanie jest bezpłatne.

Dla osób, które nie posiadają dostępu do internetu, uruchomione zostaną dwa punkty, umożliwiające oddanie głosu:

 • w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, pok. 7 (biuro podawcze),
  w godzinach:

                        poniedziałek: od 7:00 do 17:00
                        wtorek-czwartek: od 7:00 do 15:00
                        piątek: od 7:00 do 13:00

 • w Lubitece, ul. Sportowa 3, w godzinach pracy.

 

Głosować można pod linkiem: GŁOSOWANIE BO2022

Link do instrukcji głosowania: INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

 

15 POMYSŁÓW NA LUBLINIEC - VI EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBLIŃCA

Wczoraj 24 czerwca 2021 r. zakończył się etap rozpatrywania odwołań od negatywnej oceny propozycji projektu.

Spośród 6 projektów, które uzyskały ocenę negatywną, do Urzędu wpłynęło jedno odwołanie od negatywnej oceny propozycji projektu. W odwołaniu podniesione zostały argumenty, które nie pozwoliły na zmianę oceny, dlatego Burmistrz podtrzymał negatywną ocenę propozycji projektu.

Głosowanie rozpocznie się 1 lipca 2021 r. i będzie trwało do 19 lipca 2021 r. W tym czasie mieszkańcy Miasta Lublińca będą mogli głosować za pośrednictwem platformy internetowej (https://bo.lubliniec.pl/) na wybrane projekty.

Dla osób, które nie posiadają dostępu do internetu  uruchomione zostaną dwa punkty, umożliwiające oddanie głosu:

 • w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, pok. 7 (biuro podawcze),
  w godzinach:

                        poniedziałek: od 7:00 do 17:00
                        wtorek-czwartek: od 7:00 do 15:00
                        piątek: od 7:00 do 13:00

 • w Lubitece, ul. Sportowa 3, w godzinach pracy.

W celu wzięcia udziału w głosowaniu mieszkańcy Miasta Lublińca będą zobowiązani podać swoje dane tj.: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłane jednorazowe hasło umożliwiające oddanie głosu. Na pojedynczy numer telefonu mogą zostać wysłane maksymalnie 2 hasła jednorazowe. Każdy mieszkaniec Miasta Lublińca może głosować osobiście tylko jeden raz i na jeden projekt.

Projekty, które uzyskały ocenę POZYTYWNĄ i zostały zatwierdzone do GŁOSOWANIA:

 1. Kaczkomat- automat z karmą dla kaczek i tablice informacyjne
 2. Stop komarom
 3. Lubliniec miasto komandosów
 4. Zaczytana ławka Jana Fikusa seniora
 5. Wieża dla Jerzyków
 6. Drzewa na ul. Lompy
 7. Pumptrack Unia
 8. Huśtawka z książką - naturalna strefa relaksu
 9. Darmowa kastracja kotów i psów, których właściciele mieszkają w Lublińcu
 10. Schodki na Unii
 11. Zielony Ekoparking nad Zalewem Droniowickim
 12. Pumptrack dla najmłodszych w Parku Grunwaldzkim
 13. Altana miejska
 14. Żywa architektura vol. 2
 15. Przystanek "Zająca"

Projekty, które uzyskały ocenę NEGATYWNĄ:

 1. Zakup i montaż latarni ulicznych wraz z linią zasilającą
 2. Wiaty dla pieszych przy przejazdach
 3. Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Lisowickiej z ul. Szafera
 4. Gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie zbiorów multimedialnych Lublińca i powiatu lublinieckiego
 5. Sensorycznie i aktywnie
 6. Rozbudowa parkingu przy jednostce wojskowej

Szczegółowy opis projektów dostępny pod linkiem: https://bo.lubliniec.pl/publikacja-projektow-ocena-koncowa.html

BUDŻET OBYWATELSKI (VI EDYCJA) – WYNIKI OCEN I MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA ODWOŁAŃ OD NEGATYWNEJ OCENY PROPOZYCJI PROJEKTÓW

11 czerwca 2021 r. zakończył się etap oceny propozycji projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca przez właściwe wydziały Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z § 12 Uchwały nr 102/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego osoba, której propozycja projektu została oceniona negatywnie, jest niezwłocznie informowana o ocenie i jej motywach oraz możliwości i trybie wniesienia odwołania.

Wnioskodawca w terminie do 3 dni od umieszczenia informacji o ocenie negatywnej może odwołać się od tej oceny. Prawo odwołania od oceny negatywnej przysługuje w terminie do 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek - do północy). Odwołanie musi zawierać zarzuty do motywów oceny negatywnej.

Odwołania należy składać elektronicznie - link do formularza zostanie podany w wysłanych wiadomościach e-mail.

Odwołania złożone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów, nie podlegają rozpatrzeniu.

W okresie od 17 czerwca 2021 r. do 24 czerwca 2021 r.  trwać będzie etap rozpatrywania odwołań od negatywnej oceny propozycji projektu.

Lista projektów pozytywnie i negatywnie oceniona dostępna jest pod linkiem: https://bo.lubliniec.pl/publikacja-projektow-ocena-koncowa.html

zakończenie etapu udzielania poparcia propozycjom projektów do BO

23 maja br. o północy zakończył się etap udzielania poparcia propozycjom projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca.

Kolejnym etapem jest ocena propozycji projektów, która potrwa do 11 czerwca br.

Od 1 lipca będzie można głosować na projekty pozytywnie ocenione.

Budżet Obywatelski (VI edycja) - Etap udzielania poparcia propozycjom projektów

W okresie od 17 maja 2021 r. do 23 maja 2021 r. trwa etap udzielania poparcia propozycjom projektów zgłoszonych w VI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca.

Przypominamy, że projekt musi uzyskać minimum 20 głosów poparcia mieszkańców Miasta Lublińca, aby przejść do kolejnego etapu - oceny propozycji projektów przez właściwe wydziały Urzędu Miejskiego.

Od 1 lipca będzie można głosować na projekty pozytywnie ocenione.

O kolejności umieszczenia projektów w tabeli decyduje kolejność ich zgłoszenia.

Link do platformy PLATFORMA BO
Link do listy projektów LISTA PROPOZYCJI PROJEKTÓW BO

 

Konferencja regionalna pt. „Marszałkowski Budżet Obywatelski na tle innych województw oraz miast województwa śląskiego”

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w konferencji regionalnej pt. „Marszałkowski Budżet Obywatelski na tle innych województw oraz miast województwa śląskiego”, która odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00. Konferencja realizowana jest w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2020.

W wydarzeniu udział wezmą Marszałek Województwa Śląskiego - Jakub Chełstowski, Członek Zarządu Województwa Śląskiego - Izabela Domogała/dyrektor Departamentu Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  – Agnieszka Potkańska-Ćwikła, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides – Grzegorz Wójkowski, Kierownik Referatu Konsultacji Społecznych i Budżetu Obywatelskiego, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice  – Anna Pomykała oraz propagator budżetów obywatelskich w Polsce, wieloletni ekspert Fundacji im. Stefana Batorego – Dariusz Kraszewski.

W czasie konferencji omówione będą doświadczenia we wdrażaniu budżetu obywatelskiego w województwie śląskim, budżet obywatelski województwa śląskiego na tle innych jednostek samorządu terytorialnego, sukcesy i porażki budżetu obywatelskiego w Polsce oraz jak wygląda zielony budżet obywatelski w Katowicach.

AGENDA KONFERENCJI:

10:00 - 10:05 Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników.

W roli prowadzącego/moderatora: Irena Kowalska-Drygała

 

10:05 – 10:15 Wystąpienie otwierające konferencję Pana Jakuba Chełstowskiego Marszałka Województwa Śląskiego

10:15 - 10:35 Doświadczenia we wdrażaniu budżetu obywatelskiego w województwie śląskim - Izabela Domogała/Agnieszka Potkańska-Ćwikła, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

10:35 – 11:00 Budżet obywatelski Województwa Śląskiego na tle innych jednostek samorządu terytorialnego – Grzegorz Wójkowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

11:00 - 11:20 Zielony budżet obywatelski w Katowicach – Anna Pomykała, Kierownik Referatu Konsultacji Społecznych i Budżetu Obywatelskiego Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Katowice

11:20 - 11:55 Sukcesy i porażki budżetu obywatelskiego w Polsce – Dariusz Kraszewski, propagator budżetów obywatelskich w Polsce, wieloletni ekspert Fundacji im. Stefana Batorego

11:55 - 12:00 Zakończenie konferencji

Konferencja odbędzie się w formie online na platformie Zoom - link do wydarzenia: https://zoom.us/j/97502029023?pwd=Qzl4N0IxZTgxV0hSVTlVd3FZR3gvQT09 lub dla urządzeń mobilnych: Meeting ID: 975 0202 9023, passcode: 10latBO

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA LUBLIŃCA - NABÓR WNIOSKÓW

Od 14 kwietnia można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca.
Kolejny już raz mieszkańcy mogą korzystać z narzędzia do składania, jak i wyboru projektów w postaci platformy elektronicznej.
 
Link do platformy elektronicznej BAZA PLATFORMY ELEKTRONICZNEJ BO MIASTA LUBLIŃCA
 
W celu złożenia wniosku do BO należy się zarejestrować, a następnie zalogować.
Postępować zgodnie z instrukcją.
 
 
https://bo.lubliniec.pl/  - adres do platformy BO miasta Lublińca.
 
Dla osób, które nie posiadają dostępu do internetu  uruchomione zostały dwa punkty:
- w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, pok. 7 (biuro podawcze), w godzinach:
       poniedziałek: od 7:00 do 17:00
       wtorek-czwartek: od 7:00 do 15:00
       piątek: od 7:00 do 13:00
- w Lubitece, ul. Sportowa 3, w godzinach pracy, w których będzie można złożyć formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego oraz będzie można oddać głos poparcia.
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 70_2021.pdf)Zarządzenie 70_2021.pdf[ ]369 kB
Pobierz plik (Zarządzenie 71_2021.pdf)Zarządzenie 71_2021.pdf[ ]308 kB

Nabór wniosków do III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Tym razem środki podzielone są na dwie pule: EKO oraz REGIO. Nabór potrwa do 16 maja

Rusza III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy województwa śląskiego, ponownie jak w poprzednich edycjach, będą mieli do dyspozycji 10 milionów złotych. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach MBO podzielone są na dwie pule: EKO (5 mln zł) oraz REGIO (5 mln zł).

W ramach puli EKO mogą być zgłaszane zadania spełniające łącznie trzy warunki:

 1. mają dominujący charakter ekologiczny; 
 2. wpływają na poprawę środowiska naturalnego;
 3. służą rozwojowi całego województwa.

W ramach puli REGIO bez zmian pozostaje podział oraz liczba grup powiatów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach zadań własnych województwa.

Środki dla poszczególnych podregionów zostały, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego, podzielone w następujący sposób:

 • Podregion nr 1 – powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała: 15% (750 000 zł),
 • Podregion nr 2 – powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy: 15% (750 000 zł);
 • Podregion nr 3 – powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory: 16% (800 000 zł);
 • Podregion nr 4 – powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice: 15% (750 000 zł);
 • Podregion nr 5 – miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze: 13% (650 000 zł);
 • Podregion nr 6 – powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa: 11% (550 000 zł);
 • Podregion nr 7 – powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: 15% (750 000 zł).

Szacunkowa wartość zadań zgłaszanych przez mieszkańców województwa w ramach MBO: 

 1. w przypadku zadań w puli EKO nie będzie mogła być niższa niż 100 000 zł, ale nie wyższa niż 25% dostępnych w puli EKO środków; 
 2. w przypadku zadań w puli REGIO nie będzie mogła być niższa niż 20 000 zł, ale nie wyższa niż 50% dostępnych w puli REGIO środków dla danego podregionu.

Przypominamy również, że wprowadzono inne zmiany mające charakter porządkowy dotychczasowych regulacji prawnych.

Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić formularz za pomocą generatora eBO. Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć (pocztą, osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (lub jednostek zamiejscowych w Częstochowie i Bielsku-Białej) wraz z listą poparcia oraz, w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, oryginałem zgody władającego obiektem lub terenem na realizację zadania.

Nabór wniosków, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego harmonogramem, trwa do 16 maja br.

Więcej informacji pod linkiem: https://bo.slaskie.pl/content/6-kwietnia-rusza-nabor-wnioskow-do-iii-edycji-marszalkowskiego-budzetu-obywatelskiego.

Zaproszenie do składania ofert na zakup usługi oprogramowania wspierającego proces wyboru projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Lublińca

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza nabór ofert na zakup usługi oprogramowania wspierającego proces wyboru projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Lublińca.

Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2021 r. do godziny 13.00.

Szczegółowe informacje zawiera pełna wersja ogłoszenia konkursowego, która jest dostępna w BIP – ie oraz w załączniku poniżej.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 33μg/m3
SO2: 10μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2022.01.29 10:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

batonny_na_strone_ankieta-02.jpg

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.