PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Straż Miejska

Spalanie odpadów

W związku z obowiązująca od 2017 roku Uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Ślaskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, Straż Miejska w Lublińcu dokonuje kontroli palenisk na terenie Gminy Lubliniec. Zgodnie z posiadanymi upoważnieniami strażnicy bezzwzględnie reagują na wszelkie zgłoszenia dotyczące podejrzenia spalania zabronionych paliw, surowców czy odpadów.

UWAGA – w trakcie kontroli, sprawdzany jest także sposób zbierania odpadów!

Podczas kontroli realizowane przez Straż Miejską w Lublińcu, strażnik jest zawsze umundurowany, posiada legitymację strażnika wystawioną przez Burmistrza Miasta Lublińca, posiada upoważnienie wystawione przez Burmistrza Miasta Lublińca, a podczas kontroli wykorzystywany jest oznakowany samochód służbowy marki Fiat Doblo nr rej.

Przypominamy – zarówno na wolnym powietrzu, jak i w piecach w gospodarstwach domowych, ale i w firmach, nie wolno spalać odpadów!

Kontroli podlegają instalacje w których nastepuje spalanie paliw stałych (...) w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

  1. dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub

  2. wydzielają ciepło lub

  3. wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

 

Przypominamy, że kontrole mogą być prowadzone:

- na nieruchomościach, gdzie prowadzona jest działalnośc gospodarcza przez całą dobę,

- w godzinach od 06.00 – 22.00 na pozostałych nieruchomości

 

Podczas kontroli sporządzany jest w 2 egz. protokół, którego oryginał otrzymuje własciciel/dysponent posesji. Podczas kontroli może byc sporządzana dokumentacja fotograficzna, a w sytuacji, kiedy istnieje podejrzenie spalania odpadów lub paliw niedozwolonych, można pobierać próbkę popiołu, ale i paliwa. Badania przeprowadzana są w labolatorium wyspecjalizowanym w zakresie badań pod kątem obecności substancji zabronionych.

UWAGA! Zabronione jest takze spalanie drewna o wilgotności

W przypadku stwierdzenia spalania odpadów lub zabronionego paliwa, strażnik może ukarać sprawcę mandatem karnym w kwocie od 20zł do 500 lub też skierowac wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Lublińcu, gdzie kara grzywny może wynieśc do 5 000zł.

Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach strażnicy podejmują w oparciu m.in. o aspekty: socjalne, formalno-prawne, techniczne.

Przypominamy, że art. 225. § 1. Kodeksu Karnego, reguluje kwestię udaremnienia lub utrudniania kontroli w następujący sposób: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Zadania Straży Miejskiej

Art. 11. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

1. Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

2. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

 

Rejony służbowe

st. insp. Marek Susza (tel. wew. 121)

  • Rejon nr 2 obejmujący ulice:

Częstochowska parzyste od nr 2 do 36 i nieparzyste od nr 1 do nr 27, Cmentarna, Dworcowa, Miarki, Mickiewicza parzyste od nr 2 do nr 38, Ogrodowa, Oświęcimska, Paderewskiego, Plebiscytowa, Pl. Kościuszki nr parzyste od 2 do 8, Liberki, Pl. Niepodległości, Poprzeczna, Rondo Opolczyka, Skwer Sikorskiego, Tylna, Tysiąclecia, Wilimowskiego, Wojska Polskiego, ZHP, Zwycięstwa, Rzeźniczka, Ks.Szymały, Jaronia.

  • Rejon nr 6 obejmujący ulice:

Chłopska, Brzozowa, Bukowa, Cegielniana, Cisowa, Częstochowska nr nieparzyste od 29 do 97 i parzyste od 38 do 150, Dębowa, Słoneczna, Strzelecka, Tartaczna, Topolowa, Torowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Żyzna, Głogowa, Grabowa, Inwestycyjna, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa,Kasztanowa, Klonowa, Kochcicka, Kopce, Ks. Misia nr nieparzyte od 1 do 19, Lipowa, Malinowa, Modrzewiowa, Niegolewskich, Podmiejska, Polna, Pogodna, Powstańców Śl nr parzyste od 20 do 102 i nieparzyste od 9 do 85, Przemysłowa, Pusta, Robotnicza, Rondo Roździeńskiego, Witosa od przejazdu kolejowego.

 

st. insp. Leszek Karpe (tel. wew. 121)

  • Rejon nr 3 obejmujący ulice:

11 Listopada, Armii Krajowej, Biała Kolonia nr parzyste od 2 do 40 i nieparzyste od 1 do 57, Czarnoleska, Droniowicka, Droniowiczki, Drozdów, Głowackiego, Pl. Golasia, Gołębia, Goplany, Gruntowa, Gwarka, Jaskółcza, Kandory, Karolinki, Karpego, Korfantego, Pl. Kościuszki nr nieparzyste od 1 do 15, Krótka, Krzyżowskiej, Ligonia, Majdanek, Marzanny, Miodowa, Nowa, Okólna, Piaskowa nr nieparzyste od 1 do 117 i parzyste od 32 do 134, Pokoju, Południowa, Powstańców Śl nr nieparzyste od 1 do 7 i parzyste od 2 do 18, Rogowskiego, Rusałki.

  • Rejon nr 4 obejmujący ulice:

74 GPP, Azaliowa, Biała Cegielnia, Biała Kolonia nr parzyste od 42 do 64 a i nieparzyste od 59 do 177, Bulwar Grotowskiego, Chabrowa, Cyrana, Dolna, Fiołkowa, Gajowa, Grunwaldzka, Grzybowa Jania Góra, Kokotek Dworzec, Kokotek, Krupówka, Kwiatowa, Leśna, Leśnica os, Łowiecka, Makowa, Myśliwska, Olchowa, Orzechowa Park Leśny, Piaskowa nr parzyste od 2 do 30, Piłsudskiego od 13 do 23 a, Piłka os, Pusta Kuźnica, Posmyk, Posmyk oś, Rumiankowa, Storczykowa, Skłodowskiej nr nieparzyste od 1 do 245 i parzyste od 52 do 230, Słoneczna, Sportowa, Sosnowa, Spokojna, Szeroka,Stalmacha nr parzyste od 68 do 90 i nieparzyste od nr 59 do 101, Świerkowa, Urocza, Wymyślacz, Zagłówek, Żytnia, Sądowa, Sadowa, Pl. Sienkiewicza, Słowicza, Sobieskiego, Sokoła, Stalmacha parzyste od 2 do 66 i nieparzyste od 1 do 57, Stara Kolonia, Staszica, Stawowa, Strażacka, Syreny, Szaforza, Szczygłów, Szkolna, Skowronków, Świtezianki, Wierzbowa, Wschodnia, Żabia, Żurawia, Żwirki i Wigury.

 

insp. Alojzy Henne (tel. wew. 121)

  • Rejon nr 1 obejmujący ulice:

3 Maja, Baczyńskiego, Boczna, Cebuli ks, Cebulskiego, Cicha, Cichociemnych, Damrota, Górnicza, Hlonda ks, Kamińskiego, Kilińskiego, Kołłątaja, Krucza, Kubusia Puchatka, Lisowicka nr parzyste 2 do 26, Lompy, Mickiewicza nr nieparzyste od 1 do 39 , Mikołaja, Młyńska, Niedurnego, Opolska nieparzyste od nr 1 do nr 27 parzyste od 2 do 30, Orzeszkowej, Pasieczna, Promednada, Piłsudskiego nieparzyste od 1 do 11 i parzyste od 2-8, pl.Cichy, Pl.Kopernika, Pl. Mańki, Prusa, Partyzantów, Północna, Rolnicza, Rondo Jana Pawła II, Rondo Popiełuszki, Rondo Śląskie, Rondo Misjonarzy Oblatów, Stein, Skwer Rodziny Stein, Szarych Szeregów, Św. Anny, Targowa, Uchodźców, Wąska, Wyszyńskiego parzyste od nr 2 do 70 i nieparzyste 1 do 93, Zachodnia nr parzyste od 2-38.

  • Rejon nr 5 obejmujący ulice:

Cieszkowskiego, Chopina,Dzierżonia,Fredry, Hadyny, Hajdy Wawrzyńca, Jagusia, Jedności, Karłowicza, Kisielewskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kilara, Leśmiana, Lipska Góra, Lisowicka nr parzyste od 28 do 168 i nieparzyste od 1 do 25 , Łąkowa, Moniuszki, Niemena, Oleska, Opolska od przejazdu nr parzyste 32 do 72a i nieparzyste od 29 do 81, Parcelacyjna, PCK, Ptaka, Reja, Rolna, Reymonta, Słowackiego, Staffa, Szafera, Szramka, Skłodowskiej parzyste od 2 do 50, Tuwima, Urbaczki, Miłosza, Wiejska, Wieniawskiego, Witosa – od Oleskiej do przejazdu kolejowego, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego od torów kolejowych parzyste od 72 do 112, nieparzyste od 95 do 139, Wilniewczyca, o. Wrodarczyka, Szymanowskiego, Szymborskiej, Zachodnia od torów parzyste 40 do 58a i nieparzyste od 1 do 63, Zaciszna, Zjednoczenia, Żeromskiego.

Dystynkcje