PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

PIĄTEK, 23 KWIETNIA 2021 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki RM;

- Podpisałem kolejnych 10 umów na wymianę tzw. kopciuchów;

- Uczestniczyłem w spotkaniu z udziałem naczelnika Wydziału Strategii i Zamówień Publicznych UM oraz zastępcy Skarbnika Miasta w sprawie dodatkowych robót na oczyszczalni ścieków;

- Uczestniczyłem w wideokonferencji kierownictwa UM z zastępcami dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Paniami Barbarą Malcharek i Małgorzatą Nogą oraz z dyrektorem Biura Związku Subregionu Centralnego – Panią Karoliną Jaszczyk, w sprawie programu "Słoneczny Lubliniec".

CZWARTEK, 22 KWIETNIA 2021 R.

- W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach złożyłem oświadczenie majątkowe. Odebrałem również medale dla złotych jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie oraz dla strażaków OSP - "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej";

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, tematami którego były m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska;

- Uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych RM;

- W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu spotkałem się z Wiceprezesem – Naczelnikiem OSP.

 

ŚRODA, 21 KWIETNIA 2021 R.

- Jako przewodniczący komisji uczestniczyłem w egzaminie pracownika UM po zakończeniu służby przygotowawczej;

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM z komendantem Straży Miejskiej, podczas którego omówione zostały aktualne działania Straży;

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy, na którym przedstawiłem działania miasta związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

WTOREK, 20 KWIETNIA 2021 R.

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej;

- Wraz z wiceburmistrz oraz o. Tomaszem Maniurą OMI spotkaliśmy się z dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-turystycznej Stawu Posmyk;

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego;

- Odbyłem wizję lokalną na budowie III etapu bulwaru przy ul. Sportowej.

PONIEDZIAŁEK, 19 KWIETNIA 2021 R.

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM w sprawie ogłoszenia II naboru uzupełniającego do programu "Słoneczny Lubliniec";

- Uczestniczyłem w spotkaniu poświęconym przygotowywanemu Raportowi o Stanie Miasta Lublińca za 2020 rok;

- Zapoznałem się z informacją z drugiego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kokotku.

PIĄTEK, 16 KWIETNIA 2021 R.

- Uczestniczyłem w spotkaniu z udziałem przedstawicieli Wydziałów Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM w sprawie regulacji stanu prawnego oraz planowanej przebudowy ulicy Cegielnianej;

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM w sprawie działań miasta w zakresie ochrony środowiska.

CZWARTEK, 15 KWIETNIA 2021 R.

- Udzieliłem wywiadu dla Radia Katowice w temacie tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego naszego miasta;

- Podpisałem akt notarialny sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej;

- Podjąłem decyzję o przygotowaniu projektu przebudowy ul. Cegielnianej.

ŚRODA, 14 KWIETNIA 2021 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej;

- Spotkałem się z lublinieckim przedsiębiorcą;

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich, które dotyczyło m.in. Krajowego Planu Odbudowy oraz zmian legislacyjnych w gospodarce odpadami.

WTOREK, 13 KWIETNIA 2021 R.

- Spotkałem się zdalnie z wójtem Koszęcina w sprawie skargi zgłoszonej przez mieszkańca ul. Czarnoleskiej;

- Wraz z wiceburmistrz uczestniczyłem w spotkaniu z p. Beatą Musialik - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu, podczas którego zapoznałem się ze stanem pomieszczeń przewidzianych na potrzeby Klubu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;

- Uczestniczyłem w wideokonferencji z dyrektorem oraz pracownikami Departamentu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie projektu PPP realizowanego przez ww. ministerstwo dla miast Lublińca i Wałbrzycha.

PONIEDZIAŁEK, 12 KWIETNIA 2021 R.

- Podpisałem kolejnych 10 umów na wymianę tzw. kopciuchów;

- Uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie terminów realizacji 116 wniosków na dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła i podjąłem decyzję o wystąpieniu do Rady Miejskiej o przesunięcie dodatkowych 107 tys zł. na zrealizowanie wszystkich złożonych w terminie wniosków w tym programie;

- Zapoznałem się z postępem prac na inwestycjach miejskich;

- Spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie najbliższej sesji RM;

- Przyjąłem 1 mieszkańca.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Zły

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 131μg/m3
SO2: 16μg/m3
C6H6: 6μg/m3

2021.05.08 22:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.