PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

PONIEDZIAŁEK, 21 WRZEŚNIA 2020 R.

- Spotkałem się z Panią Marzeną Grzyb – dyrektor CUW w sprawie finansowania oświaty.

- Uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu czterech komisji Rady Miejskiej, na którym omówiłem wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2020 r.

- Przyjąłem 9 osób w ramach przyjęć mieszkańców.

- Po południu, na Stadionie Miejskim, uczestniczyłem w posiedzeniu Lublinieckiej Rady Sportu.

PIĄTEK, 18 WRZEŚNIA 2020 R.

- Odbyłem spotkanie wewnętrzne w sprawie ankiety związanej z ochroną środowiska oraz kwestii dodatkowego dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w 2020 roku.

- Udzieliłem wywiadu rzecznikowi PZPN Katowice.

- Spotkałem się z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych w związku z planowaną budową linii wysokiego napięcia.

- Jako obserwator uczestniczyłem w otwarciu ofert przetargowych na modernizację ul. Mickiewicza – III etap.

CZWARTEK, 17 WRZEŚNIA 2020 R.

- Spotkałem się z Panią Joanną Wons-Kletą - wójt Pawonkowa oraz Dyrektorem ZGKLiC w sprawie poszerzenia o Pawonków aglomeracji w gospodarce ściekowej.

- Spotkałem się z Panem Pawłem Bonkiem - pomysłodawcą i głównym organizatorem zawodów Pucharu Polski w dogtrekkingu w sprawie organizacji, w przyszłym roku, zawodów dogtrekkingowych w Lublińcu.

- Po południu spotkałem się z zarządem Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Lublińcu w sprawie współpracy.

ŚRODA, 16 WRZEŚNIA 2020 R.

- Spotkałem się z delegacją miasta partnerskiego Łowicza, która przybyła do Lublińca na otwarcie Centrum Przesiadkowego.

- Dokonałem uroczystego otwarcia Centrum Przesiadkowego Park&Ride.

WTOREK, 15 WRZEŚNIA 2020 R.

- Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego parkingu Park&Ride.

- Zapoznałem się z postępem prac budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wymyślacz.

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu oraz w Walnym Zebraniu Członków Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

PONIEDZIAŁEK, 14 WRZEŚNIA 2020 R.

- Podpisałem akt notarialny sprzedaży mieszkania komunalnego.

- W Lubitece uczestniczyłem w uroczystości wręczenia nagród w dziedzinie sportu i kultury za 2019 rok.

- W ramach przyjęć mieszkańców przyjąłem 7 osób.

PIĄTEK, 11 WRZEŚNIA 2020 R.

- Odbyłem wizję lokalną na ul. Klonowej,

- W Lubitece uczestniczyłem w spotkaniu przedstawicieli gmin i powiatu lublinieckiego Subregionu Centralnego w sprawie komunikacji oraz zaplanowania przedsięwzięć inwestycyjnych do realizacji ze środków UE w latach 2021-2027.

CZWARTEK, 10 WRZEŚNIA 2020 R.

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.

- Podpisałem akty notarialne sprzedaży mieszkania komunalnego oraz służebności gruntowej.

ŚRODA, 9 WRZEŚNIA 2020 R.

- Spotkałem się z proboszczem parafii Św. Mikołaja w sprawie uroczystości otwarcia Centrum Przesiadkowego „Park&Ride” oraz obchodów 750-lecia miasta.

- Odbyłem wizje lokalne na ul. Grunwaldzkiej oraz cmentarzu żydowskim.

WTOREK, 8 WRZEŚNIA 2020 R.

- Przyjąłem delegację miasta Płocka z wiceprezydentem miasta Panem Jackiem Terebusem. Podczas wizyty nakręcono film o Lublińcu i o projekcie PPP, który wyświetlony zostanie na IV Międzynarodowym Forum PPP w Płocku.

- W Tarnowskich Górach uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
23.22
μg/m3        
2021.03.01 03:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.