PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

Poniedziałek, 27 czerwca 2016

- W Kravare wspólnie z młodzieżą z Gimnazjum nr 1 i Lubliniecką Radą Młodych spotkaliśmy się z władzami miasta partnerskiego Kravare.

 

- Zapoznałem się z listą 8 projektów budżetu obywatelskiego.

Sobota, 25 czerwca 2016

- Po południu uczestniczyłem w uroczystości 85-lecia Koła Łowickiego "Hubertus".

 

- Uruchomiłem wszystkie służby i dokonałem objazdu miasta po burzy, w wyniku której powstały zniszczenia w infrastrukturze miejskiej.

Piątek, 24 czerwca 2016

- Spotkałem się z Panią Barbarą Szczygieł, Dyrektor Banku PKO BP o. Lubliniec w sprawie dalszej współpracy.

 

- Uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum nr 2.

 

- Uczestniczyłem w otwarciu w Koszęcinie basenu kąpielowego.

 

- Uczestniczyłem w kolejnej Sesji Rady Miejskiej.

 

- Wieczorem w Zamku Lublinieckim uczestniczyłem w wernisażu malarstwa Piotra Wilka.

Czwartek, 23 czerwca 2016

- Odbyłem wizję lokalną na ul. Lisowickiej.

 

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

 

- Spotkałem się z Komendantem Hufca Lubliniec w sprawie funckjonowania basenu kąpielowego w Kokotku.

 

- Uczestniczyłem w rozmowach z inwestorem zainteresowanym naszą SSE.

 

- Po południu uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w SP nr 1 i SP nr 3.

Środa, 22 czerwca 2016

- Spotkałem się z Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 Katarzyną Chałat w sprawach bieżących.

- Spotkałem się z Dyrektorem ZGKLiC w sprawie problemów z oczyszczalnią ścieków.

- W ramach środowych przyjęć przyjąłem 14 mieszkańców.

- Spotkałem się z Wójtem Krupskiego Młyna Janem Murowskim w sprawie współpracy pomiędzy naszymi gminami.

Wtorek, 21 czerwca 2016

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Finansowej Rady Miejskiej.

 

- Uczestniczyłem w Dniu Małego Biegacza zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 i Bank PKO BP.

 

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej.

 

- Spotkałem się z Prezesem Europejsko-Azjatyckiej Fundacji Edukacji Biznesowej Grzegorzem Calikiem.

 

- Spotkałem się z przedstawicielami Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z Krakowa w sprawie wykupu przez agencję części budynku przy Sparcie.

 

- Spotkałem się z Andrzejem Szkutą ze śląskiego Automobilklubu w sprawie organizacji w przyszłym roku w Lublińcu imprezy rajdowej.

 

- Objazd inwestycji miejskich.

Poniedziałek, 20 czerwca 2016

- W Toszku uczestniczyłem w konwencie wójtów i burmistrzów Województwa Śląskiego. Konwent, w którym uczestniczył również Wojewoda Śląski, poświęcony był kwestiom oświatowym.

 

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Miejskiej.

 

- Uczestniczyłem w Gali Języka Niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 3.

Sobota, 18 czerwca 2016

- Uczestniczyłem w otwarciu festynu w Szkole Podstawowej nr 3

- Uczestniczyłem w uroczystości z okazji 25-lecia kapłaństwa ks. Dziekana Konrada Mrozka

- Wziąłem udział w Otwartym Turnieju Streetballa

- Po południu w Muzeum Pro Memoria Edith Stein uczestniczyłem w koncercie kameralnym muzyki klasycznej w wukonaniu dyplomantów Akademii im. Jana Długosza.

Piątek,17 czerwca 2016

- spotkałem się z zarządem Sparty Lubliniec w sprawie II etapu modernizacji Stadionu Sparty

- w parku miejskim otworzyłem II Lubliniecką Bitwę Szkół

- wieczorem spotkałem się z delegacją naszego miasta partnerskiego Redy, która przyjechała na otwarty turniej streetballa

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
32.28
μg/m3        
2020.11.27 07:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.