PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

Sobota, 10 grudnia 2016

- Uczestniczyłem w zorganizowanych przez Kurię w Gliwicach rekolekcjach dla samorządowców oraz wysłuchałem wykładu poświęconego "ekologicznej" encyklice Papieża Franciszka "Laudato si".

Czwartek, 8 grudnia 2016

- Spotkałem się z Dyrektorem Wilhelmem Glinką z Tauronu w sprawie dalszej modernizacji oświetlenia ulicznego i w sprawach bieżących.

- Sprawdziłem postęp prac na ul. Kochcickiej, budowie biblioteki i modernizacji łącznika ul. Uchodźców.

Środa, 7 grudnia 2016

- Spotkałem się z przedstawicielem zarządu MTBS Tarnowskie Góry w sprawach bieżących i walnego zgromadzenia MTBS.

- Spotkałem się z Małgorzatą Moc - Kierownik Oddziału Neurologicznego w sprawie zakupu łóżek dla oddziału.

- Odbyłem wewnętrzne spotkanie w sprawie postępu prac na budowie biblioteki.

- Przyjąłem 9 mieszkańców.

- Spotkałem się z Dyrektor SP nr 3 Anną Janik w sprawach bieżących.

Wtorek, 6 grudnia 2016

- Spotkałem się z Burmistrzem Woźnik w sprawie inwestycji unijnych w powiecie.

- Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym poświęconym budżetowi obywatelskiemu na 2017 r.

- Spotkałem się z Przewodniczącym Lublinieckiej Rady Kultury w sprawie organizacji w przyszłym roku III Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego.

- Spotkałem się z Dyrektor ŚDS Anetą Żółtek w sprawach bieżących.

- Spotkałem się z Dyrektor MDK w sprawie organizacji imprez, m.in. Koncertu Noworocznego.

- Odbyłem wizję lokalną ma ul. Sportowej i na Wymyślaczu.

- Po południu na rynku uczestniczyłem w imprezie mikołajkowej.

Poniedziałek, 5 grudnia 2016

- Spotkałem się z przedstawicielem stowarzyszenia z Częstochowy w sprawie organizacji dużej imprezy tenisowej.

- Uczestniczyłem w wewnętrznym spotkaniu w sprawie dokumentacji ul. Dworcowej i zapoznałem się z uwagami mieszkańców dotyczącymi organizacji ruchu na tej ulicy.

- Po południu uczestniczyłem w mikołajkowym przedstawieniu rodziców w Szkole Podstawowej nr 1.

Niedziela, 4 grudnia 2016

- Wręczałem pamiątkowe medale i nagrody uczestnikom i zwycięzcom Biegu Mikołajkowego zorganizowanego przez WKB META na terenie Leśniczówki Lubliniec.

Sobota, 3 grudnia 2016

- Dokonałem objazdu inwestycji miejskich, w szczególności budowy nowej siedziby biblioteki, modernizacji łącznika ul. Uchodźców i modernizacji ul. Słonecznej.

Piątek, 2 grudnia 2016

- Podpisałem 120 decyzji na dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

- Uczestniczyłem w IV Gali Wolontariatu w Miejskim Domu Kultury.

Czwartek, 1 grudnia 2016

- Sprawdziłem postęp prac na miejskich inwestycjach.

- Spotkałem się z przedstawicielami Mafia Team Lubliniec w sprawie organizacji nowej imprezy sportowej w przyszłym roku.

- Uczestniczyłem w pogrzebie bliskiej osoby jednego z radnych Rady Miejskiej w Lublińcu.

- Spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie procedury uchwalenia budżetu miasta na 2017 r.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 18μg/m3
SO2: 3μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.06.13 17:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.