PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

PONIEDZIAŁEK, 7 WRZEŚNIA 2020 R.

- Powitałem pierwszego mieszkańca w nowym CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW.

- Spotkałem się z Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w sprawach bieżących.

- Uczestniczyłem w spotkaniu koordynatorów wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.

- Spotkałem się z Panem Stanisławem Kowalczykiem – Przewodniczący Lublinieckiej Rady Kultury.

- W ramach przyjęć mieszkańców przyjąłem 8 osób.

- Po południu w Lubitece uczestniczyłem w kolejnym posiedzeniu Lublinieckiej Rady Kultury, na której ustalono datę obchodów 750-lecia Miasta Lublińca. Główne uroczystości odbędą się 11-12 czerwca 2022 r.

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2020 R.

- Wraz z Panią Dyrektor MPBP otworzyłem kolejną edycję Narodowego Czytania, które odbyło się na tarasie LUBITEKI.

 

PIĄTEK, 4 WRZEŚNIA 2020 R.

- Zapoznałem się z postępem prac na inwestycjach miejskich.

- W budynku "B" Urzędu Miejskiego zapoznałem się z przygotowaniami do otwarcia w najbliższy poniedziałek Centrum Obsługi Mieszkańców.

- Zapoznałem się z wynikami Raportu firmy CURULIS pn. Wydatki mieszkańców na usługi komunalne 2020 r.

 

CZWARTEK, 3 WRZEŚNIA 2020 R.

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM w sprawie projektów, które Lubliniec będzie zgłaszał do RPO Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027.

- Spotkałem się z Dyrektorem ZGKLiC w sprawie zarządzania Centrum Przesiadkowym.

- Zapoznałem się z pismem otrzymanym z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w sprawie przyznania gminie Lubliniec dotacji w wysokości 2.865.155,79 zł na budowę 2 bloków mieszkalnych (62 mieszkań) przy ul. Płk W. Wilniewczyca w Lublińcu.

- Wieczorem w Muzeum Edyty Stein uczestniczyłem w wernisażu wystawy plakatu dra Sławomira Śląskiego.

ŚRODA, 2 WRZEŚNIA 2020 R.

- Przyjąłem 2 mieszkańców.

- Uczestniczyłem w przekazaniu Dyrektorom SP ZOZ i DPS-ów w Lublińcu maseczek chirurgicznych przez Pana Grzegorza Calika - Prezesa Europejsko-Azjatyckiej Fundacji Edukacji Biznesowej (dar chińskich miast).

- Spotkałem się z Dyrektorem SP ZOZ,

- Spotkałem się z Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.

 

 

 

Wtorek, 1 września 2020 r.

- Wraz z delegacją Miasta złożyłem kwiaty pod pomnikiem na Cmentarzu Wojskowym.

- Uczestniczyłem w spotkaniu on - line wójtów i burmistrzów powiatu lublinieckiego w sprawie "wymazobusa".

Poniedziałek, 31 sierpnia 2020 r.

- Zapoznałem się z przygotowaniem Centrum Obsługi Mieszkańców do uruchomienia od 7 września.

- Zapoznałem się z zakończoną modernizacją Przedszkola Miejskiego nr 6.

- Wieczorem w MDK uczestniczyłem w prapremierze filmu dokumentalnego "Westerplatte".

Piątek, 28 sierpnia 2020 r.

- Podpisałem wniosek do Pana Wojewody w sprawie dofinansowania kompleksowego remontu cmentarza wojskowego.

- Uczestniczyłem w kolejnym zdalnym posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich.

- Zapoznałem się ze stanem procedur odbiorowych Centrum Przesiadkowego park & ride.

- Po zapoznaniu się, podpisałem sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublińca za I półrocze 2020 roku (dochody: 72.966.296,54 zł, wydatki: 68.245.803,90 zł).

Czwartek, 27 sierpnia 2020 r.

- Wspólnie z Panią Wiceburmistrz i Sekretarzem Miasta spotkaliśmy się z nowym Dyrektorem SP ZOZ Włodzimierzem Charchułą w sprawie sytuacji szpitala i rozwiązań związanych z epidemią.

- Uczestniczyłem w zdalnej sesji Rady Miejskiej.

- Wieczorem w Jaworze odebrałem ogólnopolskie wyróżnienie "Lider z powołania".

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
20.03
μg/m3        
2021.03.01 04:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.