PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

WTOREK, 2 MARCA 2021 R.

- Spotkałem się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lubliniec w sprawie wycinki obszarów lasu na terenie Kokotka;

- Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym w sprawie przygotowania kompleksowego harmonogramu działań w zakresie ochrony powietrza w naszym mieście;

- Spotkałem się z przedstawicielem firmy DROCAD Sp z o.o. przygotowującej koncepcję przebudowy dwóch przejazdów kolejowych w Lublińcu;

- Spotkałem się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Koszęcin w sprawie transportu drewna po drogach miejskich.

 

PONIEDZIAŁEK, 1 MARCA 2021 R.

- W Lubitece uczestniczyłem w spotkaniu włodarzy gmin powiatu lublinieckiego z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Panem Włodzimierzem Charchułą;

- Uczestniczyłem w wideokonferencji z doktorem Janem Olbrychtem - Posłem do Parlamentu Europejskiego, na temat nowej perspektywy unijnej na lata 2021 – 2027 oraz możliwości pozyskiwania funduszy UE w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy;

- Spotkałem się z Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2;

- Spotkałem się z Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w sprawie przeniesienia siedziby placówki.

PIĄTEK, 26 LUTEGO 2021 R.

- Spotkałem się z kierownictwem UM w sprawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na budowę pływalni w Lublińcu;

- Na Stadionie Miejskim spotkałem się z dyrektorem ZGKLiC – Panem Markiem Brzeziną w sprawie funkcjonowania obiektu w 2021 roku.

CZWARTEK, 25 LUTEGO 2021 R.

- Zapoznałem się z wynikami finansowymi miasta za styczeń 2021 r.;

- Zdalnie uczestniczyłem w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich;

- Spotkałem się z kierownictwem UM w sprawach bieżących.

ŚRODA, 24 LUTEGO 2021 R.

- Spotkałem się z prezesem firmy Eurobox Polska Sp. z o.o. w sprawie dalszego rozwoju firmy;

- Podpisałem kilkaset sprawozdań finansowych wymaganych przez Ministerstwo Finansów.

WTOREK, 23 LUTEGO 2021 R.

- W kancelarii notarialnej podpisałem akt notarialny zbycia udziału w nieruchomości;

- Spotkałem się z lublinieckim przedsiębiorcą;

- Uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym funkcjonowania składowiska odpadów w Lipiu Śląskim;

- Przyjąłem jednego mieszkańca Lublińca.

PONIEDZIAŁEK, 22 LUTEGO 2021 R.

- Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w UM;

- Spotkałem się z naczelnikiem oraz pracownikami Wydziału Funduszy i Rozliczeń UM w sprawie nowych projektów unijnych oraz rozliczeń projektów dotychczasowych;

- Spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej;

- Zapoznałem się z postępem prac na ul. Mickiewicza;

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta.

PIĄTEK, 19 LUTEGO 2021 R.

- Uczestniczyłem w egzaminie po zakończeniu służby przygotowawczej pracownika UM.

- Przyjąłem dwóch mieszkańców.

- Zapoznałem się z postępem prac na budowie III etapu bulwaru oraz bloków mieszkalnych na ul. Wilniewczyca.

ŚRODA, 17 LUTEGO 2021 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej, na którym przedstawiłem planowane inwestycje miejskie na 2021 rok.

- Wspólnie z naczelnikiem Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego spotkałem się z inwestorem realizującym zabudowę domów jednorodzinnych na ul. Miłosza.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej, na którym omówiłem szczegółowo program Słoneczny Lubliniec.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Finansowo – Ekonomicznej Rady Miejskiej.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 15μg/m3
SO2: 10μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.04.18 15:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.