PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

Wtorek, 9 czerwca 2020 r.

- Spotkałem się z komendantem Straży Miejskiej w sprawach bieżących.

- Po południu wraz z Panią wiceburmistrz oraz Panem sekretarzem miasta spotkaliśmy się z mieszkańcami Kokotka; w spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób.

Poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.

- Zapoznałem się z postępem prac na ul. Wyszyńskiego i Wawrzyńca Hajdy.

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM z Dyrektorem ZGKLiC w sprawie aktualizacji aglomeracji dla potrzeb gospodarki wodnej.

- Spotkałem się z Dyrektor Żłobka w sprawie remontów bieżących i przerwy wakacyjnej.

Piątek, 5 czerwca 2020 r.

- Wspólnie z Zastępcą Burmistrza zapoznałem się z postępem prac na modernizacji oczyszczalni ścieków oraz omówiliśmy z Dyrektorem ZGKLiC kwestie budowy miejskiego PSZOK-a na terenie przedsiębiorstwa.

Środa, 03 czerwca 2020 r.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Finansowo-Ekonomicznej Rady Miejskiej.

- Spotkałem się z Panią dyrektor Miejskiego Domu Kultury w temacie tegorocznych działań miasta w obszarze kultury w związku z COVID-19.

- Przyjąłem 2 mieszkańców.

Wtorek, 02 czerwca 2020 r.

- Uczestniczyłem w trzygodzinnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w sprawie opłat za śmieci.

- Zaakceptowałem ostateczną wersję Raportu o stanie miasta za 2019 r.

- Spotkałem się z Panem Mariuszem Maciów komendantem ZHP w Lublińcu w sprawie basenu w Kokotku; podczas spotkania zostało ustalone, że jest możliwość uzyskania dofinansowania na prowadzenie basenu w okresie wakacji.

Poniedziałek, 01 czerwca 2020 r.

- W Urzędzie Miejskim w Woźnikach spotkałem się z burmistrzem Woźnik.

- Przyjąłem 2 mieszkańców.

- Po spotkaniu kierownictwa Urzędu podpisałem nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego.

Czwartek, 28 maja 2020 r.

- Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, na którym wraz z Panią skarbnik przedstawiłem sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

- Spotkałem się z Panią dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w sprawie funkcjonowania placówki oraz dodatkowego zagospodarowania terenu przy Lubitece.

- Pożegnałem dwie pracownice Urzędu Miejskiego, które przeszły na emeryturę.

Środa, 27 maja 2020 r.

- Odbyłem wizję lokalną na ul. Wiejskiej i Łąkowej.

- Spotkałem się z przedstawicielami Akademii Sportowej w sprawie dofinansowania.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej – Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych, na którym wraz z Panią skarbnik przedstawiłem sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

- Po południu uczestniczyłem w zdalnym spotkaniu radnych Rady Miejskiej na temat gospodarki odpadami.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
54.29
μg/m3        
2020.08.07 22:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.