PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Z dnia Pracy Burmistrza

WTOREK, 16 LUTEGO 2021 R.

- Odbyłem spotkanie wewnętrzne w sprawie postępu prac modernizacyjnych na oczyszczalni ścieków.

- Uczestniczyłem w zdalnym zebraniu Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

- Uczestniczyłem w zdalnym, wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej, które poświęcone było m.in. działalności i funkcjonowaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublińcu.

 

PONIEDZIAŁEK, 15 LUTEGO 2021 R.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej, w którym udział wzięli również dyrektorzy Przedszkoli Miejskich.

- W Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej spotkałem się z Panią Dyrektor w sprawach bieżących oraz organizacji jubileuszu 750-lecia miasta.

- Spotkałem się z Panią Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w sprawach bieżących.

PIĄTEK, 12 LUTEGO 2021 R.

- Uczestniczyłem w wideokonferencji zorganizowanej przez Posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta, pn. "Krajowy Plan Odbudowy - jakie szanse i wyzwania stoją przed polskimi samorządami?"

CZWARTEK, 11 LUTEGO 2021 R.

- Dokonałem objazdu miasta.

- Spotkałem się z Komendantem Powiatowym Policji w Lublińcu w sprawie przekazania na rzecz komendy walizki profilaktycznej.

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

- Spotkałem się z Panią Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu w sprawie współpracy.

ŚRODA, 10 LUTEGO 2021 R.

 - Uczestniczyłem w 3,5 – godzinnym zdalnym posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich, którego tematami były m.in.: centralizacja szpitali, finansowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz tzw. uchwały korkowe.

WTOREK, 9 LUTEGO 2021 R.

- Zapoznałem się ze stanem ulic po kolejnych opadach śniegu.

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM w sprawie programu "Słoneczny Lubliniec" (dot. dodatkowego naboru wniosków).

- W Urzędzie Miejskim uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym koncepcji rozwiązań przejazdów na ulicach Częstochowskiej i Oleskiej. W spotkaniu wzięli udział: Radny Rady Miejskiej, Radny Rady Powiatu oraz przedstawiciele PKP PLK.

PONIEDZIAŁEK, 8 LUTEGO 2021 R.

- W Koszęcinie uczestniczyłem w spotkaniu wójtów, burmistrzów i starosty powiatu lublinieckiego w sprawach bieżących.

- Spotkałem się z przedstawicielami Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublińcu.

- Podpisałem ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2021 roku.

 

PIĄTEK, 5 LUTEGO 2021 R.

- Zapoznałem się ze wstępnymi wynikami konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.

- Spotkałem się z prezesem firmy Nova z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Uczestniczyłem w wideokonferencji dotyczącej organizacji dowozu dzieci do szkół.

CZWARTEK, 4 LUTEGO 2021 R.

- Spotkałem się z dyrektorem Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w sprawie rozliczeń finansowych za 2020 rok.

- Spotkałem się z Komendantem Powiatowym PSP w sprawie realizacji dostosowania budynków Żłobka oraz Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 do nowych przepisów przeciwpożarowych.

- Przyjąłem dwóch lublinieckich przedsiębiorców.

ŚRODA, 3 LUTEGO 2021 R.

- Odbyłem wizję lokalną w dzielnicy Wymyślacz.

- W Gliwicach spotkałem się z Panią Karoliną Jaszczyk – Dyrektor Biura Związku Subregionu Centralnego w sprawie projektu "Słoneczny Lubliniec".

- W Czechowicach – Dziedzicach spotkałem się z burmistrzem miasta.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 15μg/m3
SO2: 10μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.04.18 15:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.